Kies op maat

Inloggen Menu

Levenslooppsychologie; de Basis

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Ieder mens ontwikkelt zich en verandert gedurende het hele leven. We worden allemaal geboren, maken de puberteit door, worden volwassen, worden ouder en nemen uiteindelijk afscheid van het leven. Veel mensen worden verliefd, vormen relaties, krijgen kinderen en een aantal gaat scheiden. Sommige mensen worden ziek, sommige worden ook weer beter. Soms moeten mensen leren leven met een beperking, of die van een naaste. We kiezen scholen, we kiezen een beroep, en we gaan op vakantie. Stuk voor stuk levensgebeurtenissen, life-events, die in meer of mindere mate van invloed zijn op wie we zijn, hoe we ons voelen en gedragen. De minor Levenslooppsychologie gaat over mensen, van wieg tot graf, en focust zich op het begeleiden van mensen bij het omgaan met deze life-events.

Leerdoelen

De student leert op professionele wijze mensen te ondersteunen bij het onderkennen en oplossen van levensloopvraagstukken in diverse levensfasen. 

Ingangseisen

Studenten van alle opleidingen, met uitzondering van Sociaal Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Toegepaste Psychologie 

Toetsing

Conceptuele vakken (cijfer, 10 ec) 

  • Schriftelijke toetsen 

Gespreksvoering en coaching (cijfer 10 ec) 

  • Vaardigheidstoetsen  

Beroepsproduct 

  • Plan van aanpak (5 punten) 
  • Beroepsproduct (5 punten)


Toetsen uit periode 3 kunnen herkanst worden in periode 4, toetsen uit periode 4 kunnen eind augustus worden herkanst. Toetsen die na twee kansen niet behaald zijn, kunnen in het erop volgende studiejaar, in periode 1(2) en 2(3) worden herkanst (tussen haakjes, is de vierde kans).

Literatuur

Mogelijke literatuur:  

Clement, J. (2015). Inspirerend coachen. Leuven: Uitgeverij Lannoo nv. 

Donders, W. (2013) Praktische gespreksvoeringbasisvaardigheden voor sociale opleidingen. Amsterdam: Boom Lemma  

Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie I (7e editie). Amsterdam: Pearson Education Benelux. 

Feldman, R.S. (2015). Ontwikkelingspsychologie II (7e editie).  Amsterdam: Pearson Education Benelux.  

Fletcher, G., Simpson, J. A., Campbell, L., & Overall, N. C. (2019). The science of intimate relationships. Wiley-Blackwell. 

Rooster

Circa 9 uur per week