Kies op maat

Inloggen Menu

Kanton

Bekijk hier het filmpje over deze minor!​​

De rechtbank sector kanton: zonder enige twijfel de sector waar voor hbo-juristen een enorme kans ligt om zich te profileren! Immers: de kantonrechter is bevoegd is om te oordelen over alle consumentenzaken, alle huurzaken en alle arbeidszaken (in eerste aanleg althans). Deze sector van de rechtbank is dus erg aantrekkelijk voor hbo-professionals. Bij de kantonrechter geldt geen verplichte bijstand door een advocaat; vandaar dat veel rechtsbijstandsverzekeraars meer en meer hbo-juristen als gemachtigden inzetten om cliënten bij te staan. Voor de student die dus interesse heeft om te gaan procederen bij de kantonrechter is deze minor een uitgelezen kans. 

In de minor kanton staat een aantal bijzondere overeenkomsten centraal. In jaar 1 en 2 van je studie heb je al kennis gemaakt met enkele bijzondere overeenkomsten; meer specifiek zijn het consumentenrecht en het huurrecht aan bod gekomen in jaar 1 en het arbeidsrecht in jaar 2. In de minor Kanton komen deze drie vakgebieden wederom aan bod; ditmaal, vanzelfsprekend, op een meer diepgaande wijze. Dit betekent dat de literatuur zal verschillen van de literatuur in de voorgaande jaren. Ook zal er, veel meer dan in de eerdere fasen van de studie, aandacht zijn voor Europese Richtlijnen (met name ter zake het consumentenrecht) en jurisprudentie. Ook zal er specifieke aandacht zijn voor het benaderen van de praktijk in deze vakgebieden. Dat betekent dat het opstellen van processtukken en het ‘procederen’ in genoemde vakgebieden aan de orde zullen komen.

Leerdoelen

  • Verdieping consumentenrecht. 
  • Verdieping huurrecht. 
  • Verdieping arbeidsrecht. 
  • Processtukken schrijven en ‘procederen’. 

Ingangseisen

Deze minor is voor studenten van de voltijdse opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in jaar 3 of 4, bij voorkeur met stage afgerond. 

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding.  

Toetsing

  • schriftelijke toets, 70%, cijfer 
  • Portfolio , 30 % cijfer 

Literatuur

  • Arbeidsrecht: Arbeidsrecht voor de professional, M. Van de Graaf 2018 
  • Huurrecht: J. Kist, Huurrecht begrepen, Boom Juridisch,meest recente druk (ISBN 978-94-6290-494-1). 
  • Consumentenrecht: Consument & recht in de praktij, Boom 2018 
  • Voorts worden op Its’sLearning (per lesweek) andere documenten geplaatst en/of andere literatuur of jurisprudentie die eveneens tot de verplichte studiematerialen ten behoeve van het tentamen behoren. 

Rooster

8 lesweken; 3 werkcolleges van 2 uur per week