Kies op maat

Inloggen Menu

Praktisch vermogensrecht en Burgerlijk Procesrecht

Ben jij ook een aficionado van het vermogensrecht, of hou je meer van civielrechtelijk procederen? Het maakt niet uit, in beide gevallen is deze minor iets voor jou! 

In studiejaar één en twee zijn de onderwerpen van de minor in losse modules aangeboden. Niettegenstaande dat vanuit didactisch oogpunt valt te billijken, is de praktijk uiteraard weerbarstiger. In de praktijk hebben vermogensrecht (verbintenissenrecht en goederenrecht) en burgerlijk procesrecht veel met elkaar te maken. Sterker nog, als je eenmaal in een procedure bent beland, heb je niet alleen kennis van het procesrecht nodig, maar zal je ook een inhoudelijk, vermogensrechtelijk verweer moeten voeren. Zowel kennis van het materiele als van het formele recht is dan ook onontbeerlijk als je je cliënt naar behoren wilt bijstaan.

Leerdoelen

  • Als student heb je goed inzicht in een aantal belangrijke onderwerpen van voornoemde rechtsgebieden, te weten het vermogensrecht en burgerlijk procesrecht.  
  • Bovendien kun je de lesstof in de advies- en procespraktijk toepassen. 

Ingangseisen

Deze minor is voor studenten van de voltijdse opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in jaar 3 of 4, bij voorkeur met stage afgerond. 

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding. 

Toetsing

  • Schriftelijke toets van 3 uur; 
  • Portfolio met 3 processtukken. 

Literatuur

  • Hijma/Olthof, Nederlands vermogensrecht 
  • J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht 
  • Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht 

Rooster

Zes uur per week (contacturen met docent)