Kies op maat

Inloggen Menu

Ouderschap, Opvoeding en Preventie

Ouders zijn net mensen: ze zijn (te) jong, (te) oud, rijk of arm. Ze doen aardig, saai, druk, vervelend, opgewekt, voelen zich soms depressief, standvastig, in paniek of van alles wat. Ouders zijn autochtoon, allochtoon, alleenstaand, samenwonend of gescheiden. Dan zijn er ook nog stief-, adoptie-, pleeg,- of ‘gewone’ ouders. Maar wat is eigenlijk een ‘gewone’ ouder? Ouders zijn overal en als we ze ontmoeten zijn ze vaak helemaal niet bezig met opvoeden, bijvoorbeeld omdat ze aan het werk zijn, in het ziekenhuis liggen, boodschappen doen of in de gevangenis verblijven. Ouders zijn een ‘mixed bag’ (Van der Pas 2008), een samenstel van eigenschappen en bezigheden en kampen met allerlei omstandigheden.

Ontmoetingen tussen ouders en professionals op het gebied van jeugd en gezin komen op verschillende manieren en momenten tot stand. Deze ontmoetingen lopen niet altijd gemakkelijk.

De minor OOP geeft je een stevige basis voor het bouwen aan de samenwerkingsrelatie met ouders. Je leert theorie en methodiek over wat ouderschap met ouders doet, 24 uur per dag voor de rest van hun leven. Hoe begeleid je ouders in dat intensieve proces met hun kinderen en met hun (ex-) partner? Hoe krijg je oog voor de processen die ouders en kinderen beschermen tegen de invloed van soms stressvolle omstandigheden?

Je oefent welke vaardigheden en attitude nodig zijn om professioneel naast ouders te blijven staan en hoe je oudergerichte opvoedingsondersteuning geeft.

Experts uit het werkveld delen in een collegereeks hun kennis en ervaring in het werken met ouders.

Voor de medewerkers van een organisatie uit het werkveld ontwikkel je een product en een workshop zodat zij hun samenwerking met ouders kunnen verbeteren.

Leerdoelen

  • Een oudervriendelijke basishouding van aansluiten bij wat ouders beweegt en wat hun intenties zijn.
  • De vaardigheid om samen met ouders in kaart te brengen hoe omstandigheden het dagelijkse opvoedgebeuren beïnvloeden en om ouders te laten profiteren van hun buffers.
  • Bewustwording over diversiteit rondom opvoeding en ouderschap en over eigen valkuilen in het contact met ouders.
  • Een eigen visie op maatschappelijke, juridische en culturele aspecten van ouderschap. Een visie waarin het gezamenlijke belang van professionals en ouders centraal staat: dat het kind zich gezien weet en zich binnen de mogelijkheden kan ontwikkelen.

Ingangseisen

Studenten Social Work (SPH en MWD) Pabo, Vaktherapie, Toegepaste psychologie, HBO-Verpleegkunde, Sociaal juridische dienstverlening en Pedagogiek.

Toetsing

  • Schriftelijke toets (cijfer);
  • demonstraties-presentatie (cijfer);
  • reflectieverslagen (V/O);
  • product en workshop ontwikkelen (cijfer-V/O).

Herkansingsmogelijkheden in periode 5.

Literatuur

o.a. Van der Pas (2013): Handboek Methodische Ouderbegeleiding, deel 1 en 3. SWP.

Ehlers (2016): Oudergericht Pedagogisch adviseren.

Geenen & Corveleyn (2013): Helpende handen. Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen. Lannoo Campus

Rooster

12 uur per week