Kies op maat

Inloggen Menu

Werken in het gedwongen kader

De minor Werken in Gedwongen Kader (WIGK) besteed aandacht aan het brede werkveld van sociaal werk in het gedwongen kader. Je leert veel over jeugdigen en volwassenen die in aanraking komen met het (straf-) recht. Er wordt gebruik gemaakt van gastdocenten uit de praktijk en onderzoekers komen vertellen over hun nieuwste bevindingen. Je krijgt les van top docenten met veel werk en onderzoeks ervaring in het (jeugd-) forensisch veld.

Leerdoelen

Wanneer je het onderwijs in deze minor hebt gevolgd:

  • heb je kennis van het brede werkveld van het sociaal werk in het gedwongen kader en de cliënten die zich daar aandienen;
  • weet je wat het effect is van het gebruik van dwang en drang;
  • kun je zelf dwang en drang gepast en effectief gebruiken in een hulpverleningscontext.
  • kun je in het contact met cliënten het evenwicht vinden tussen motiveren en positioneren.
  • kun je met gebruik van de nieuwste theoretisch wetenschappelijke inzichten deelnemen aan het maatschappelijk discours over de cliënten die van hulp in het gedwongen het kader gebruik maken;
  • leer je de betekenis kennen van dwang in het cliëntcontact
  • leer je dat organisaties die dwang gebruiken door vergelijkbare dynamiek worden beïnvloed.

De minor levert ook een bijdrage aan het vergroten van de competenties van de forensisch sociaal professional

(zie: https://www.movisie.nl/artikel/7-competenties-forensisch-sociaal-professional).

Aanvullende informatie

Ervaring student uit diverse evaluaties:

“ Ik heb na mijn stage bij de reclassering begrepen waarom er gewerkt wordt zoals er wordt gewerkt…”

“.. De docenten hadden allemaal veel vakkennis…” ..

” Ik moest hard werken maar het was heel leerzaam..”

Ingangseisen

Deze voltijd minor geeft onderwijs op HBO eindniveau en staat open voor studenten Sociaal Werk (MWD en SPH). Studenten TP en SJD op eindniveau kunnen ook deelnemen, mits de stage-ervaring en vooropleiding voldoende aansluit. Hiervoor dient een brief aan de minor coördinator/minorcontactpersoon (zie voor meer informatie het kopje contactpersoon (onderwijsinhoudelijke vragen) met motivatie en CV waaruit dit blijkt te worden geschreven. Dit is voorwaarde voor toelating vanuit TP en SJD. 

Ingangseis waaraan moet worden voldaan (wordt niet gedoceerd!):

  • Basiskennis van (ontwikkelings-)psychopathologie
  • Basiskennis Normale ontwikkeling

Basiskennis kindermishandeling en huislijk geweld.

Toetsing

Er wordt gevarieerd getoetst (opdrachten, assessements, schriftelijke toetsen)

Iedere toets kan 1x per studiejaar worden herkanst. Die herkansingen zijn in week 9 van  de periode volgend op de periode waarin het onderwijs plaatsvond. 

Literatuur

Zie www.wigk.nl voor een overzicht van de literatuur van vorig studie jaar. De docenten zorgen altijd voor actueel studiemateriaal. Een aantal docenten schrijft ook zelf studiemateriaal. Voorbeelden:

Weijers: Stoppen of volharden

Actuele criminologie

Van der Helm et al : “Forensische sociotherapie’

Rooster

12 uur per week