Kies op maat

Inloggen Menu

Muziek

Lijkt het je fijn om je een half jaar onder te dompelen in de muziek en daarbij ook nog te leren hoe je muziekonderwijs goed vormgeeft? Dan is de minor muziek echt iets voor jou! 

Vind je het ook zo belangrijk dat er op de basisschool veel muziek wordt gemaakt met kinderen, maar voel je je hier zelf nog niet vaardig genoeg in? Of ben je een doorgewinterde muzikant die juist zijn talenten extra wil inzetten? 

In de minor muziek maken we hier ruimte voor. De minor geeft je de mogelijkheid om je te verdiepen vanuit de kwaliteiten die je meeneemt, of juist te verbreden door nieuwe aspecten van het (eigen) musiceren of het muziekonderwijs te ontdekken.  

We werken ook samen met het conservatorium. De minor biedt veel differentiatiemogelijkheden, zowel op inhoud als op niveau. 

Korte inhoud: 

 • Werkcolleges o.l.v. docenten waarin aan praktische vaardigheid op vocaal en instrumentaal gebied wordt gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld in een koor gezongen en gespeeld in een band. 
 • Oefenateliers waarin studenten met elkaar oefenen en werken aan muzikale en didactische vaardigheden. 
 • Colleges waarin o.a. gewerkt wordt aan muziektheorie ,muziekpedagogiek en -didactiek. 
 • Praktijkervaring door stages in het basisonderwijs, specifiek gericht op muziekonderwijs. 

Leerdoelen

Aan het einde van de minor: 

 • heb je veelvuldig actief gemusiceerd; 
 • zit je vol met muzikale ideeën; 
 • kun je goede muzieklessen voor kinderen ontwerpen  
 • heb je geleerd welke didactische werkvormen je kunt inzetten bij muziekonderwijs;  
 • heb je ruime mogelijkheden gekregen om je muzikale vaardigheden te verdiepen op bekende of te verbreden op nieuwe gebieden; 
 • heb je je kennis over muziektheoretische aspecten opgehaald dan wel verdiept; 
 • heb je de pedagogische visie van muziek op de basisschool onderzocht en verdiept; 
 • heb je de vertaalslag van het eigen musiceren naar het werken met kinderen gemaakt;  
 • kun je jezelf muzikaal begeleiden in de klas. 
 • kun je collega’s en studiegenoten inspireren en ben je in staat om mee te denken bij het opzetten van een doorgaande leerlijn binnen de school. 

Ingangseisen

Derdejaars en vierdejaarsstudenten Pabo, flex pabo dt, Vrije school pabo  

Literatuur

In overleg wordt gewerkt vanuit diverse literatuur, passend bij de inhoud van de colleges. Voor achtergrond is te denken aan: 

 • Scherder, E.(2017). Singing in the brain. Atheneaum. Polak van Gennep 
 • Honing, H.J., (2012) Iedereen is muzikaal. Nieuw Amsterdam 
 • Biesta, G. Door kunst onderwezen willen worden. ArteZ press 
 • Potters, O.(2018) Leren van Kunst. Coutinho 

Rooster

Gedurende de minor moet gerekend worden op ca. 6 tot 10 contacturen gezamenlijk per week. Daarnaast zal in werkateliers gewerkt worden en loopt de student 1 dag stage. 

Hieronder vallen de volgende zaken: 

 • Ca. 2 uur actief musiceren 
  - 1 uur Koor, stemontwikkeling  
  - 1 uur Band instrumentale vaardigheden  
 • Ca. 2 uur werkcolleges didactiek rondom diverse thema’s (visieontwikkeling, praktijkgerichte zaken, methodes en achtergrond, muzikale werkvormen, stageintervisie etc.) 
 • Ca. 2 uur meer gericht op individuele vragen van de student (muziektheorie, begeleidingsinstrument e.d.) 
 • Ca. 2 uur oefencolleges, zonder docent waarin met elkaar als studenten gewerkt wordt, al dan niet i.s.m. studenten Opleiding Docent Muziek (ODM)

Werken in een kunstvak als muziek is een arbeidsintensief gebeuren omdat hierin voldoende eigen vaardigheid voorwaarde is om te kunnen werken met kinderen. Deze vaardigheid vraagt oefening en (professionele) begeleiding. Vaardigheden als zingen, instrumentaal spel, leidinggeven aan muzikale uitvoeringen staan los naast de pedagogisch en didactische vaardigheden.  

Toetsing

 • Presentatie in diverse vormen, individueel en groepsmatig. (O/V) 
 • Praktijk (O/V) 
 • Dossieropbouw waarin lesontwerpen, visiestukken en mogelijk andere. (O/V)