Kies op maat

Inloggen Menu

Filmeducatie & Mediawijsheid

Benieuwd naar de rol van film en media in jouw onderwijs?

 

In de Minor Filmeducatie & Mediawijsheid leer je op een veelzijdige manier om de kracht van beelden te integreren in jouw leraarschap. Je krijgt de unieke kans om een half jaar lang te werken aan eigen filmvaardigheden en voor het oefenen in het geven van film- en mediaonderwijs op de basisschool. Je krijgt gastcolleges van filmmakers, gaat op bezoek bij film- en televisie-instellingen en bij musea, maakt zelf (én met leerlingen) een film.

 

De minor is opgebouwd vanuit twee disciplines die door elkaar heen verweven zijn;

  1. Mediavaardigheden & mediadidactiek (mediawijsheid)
  2. Filmkennis- en vaardigheden & filmdidactiek (filmeducatie)

 

Mediawijsheid; vanuit een breed perspectief aanschouwen we media. Je leert media te begrijpen, te lezen en in te zetten in jouw onderwijs. Je leert kinderen dat zij keuzes kunnen maken in het gebruik van (social)mediaconsumptie. Je werkt toe naar het kunnen ontwerpen en uitvoeren van een projectdag mediawijsheid en het enthousiasmeren/draagvlak creëren binnen je team. De lessen en inspiratieochtenden vinden deels plaats op de Hogeschool, deels op andere plekken zoals in museum Beeld & Geluid.

 

Filmeducatie; je maakt een eigen korte film en ontwikkelt filmeducatiemateriaal. Je zet dit in jouw onderwijs in. We gaan in gesprek met makers van (jeugd)films en nemen deel aan workshops van museum Eye/Netwerk Filmeducatie. De minor wordt afgesloten met de vertoning van de korte films in de bioscoop.

 

Bekijk deze video voor een impressie:

https://www.youtube.com/watch?v=qWenk64-xuo

Leerdoelen

Je leert leerlingen op een verantwoorde en kritische manier met media en film om te gaan/in te zetten. Hiervoor werk je aan:

  • Verbeteren van mediawijsheidsvisie op jouw stageschool en het inspireren en activeren van je team.
  • Maken van eigen film van max. 5 minuten die vertoond wordt in de bioscoop.
  • Ontwikkelen van filmeducatielessen i.s.m. Netwerk Filmeducatie.

Ingangseisen

Opleidingen tot leraar basisonderwijs na behalen propedeuse.

Literatuur

Aanschaf Adobe Creative Cloud verplicht voor deze minor (kan via surfspot.nl met korting voor studenten).

 

Literatuur nader te bepalen.

Rooster

6 uur per week op woensdag (9 tot 15 uur) (bij uitzondering 9 uur per week)

De druk van het uitvoeren van de leeruitkomsten zit voornamelijk in periode 2.

Toetsing

Behalen van toetscriteria zoals beschreven in de leeruitkomst; het maken van je eigen film/filmeducatiemateriaal ontwikkelen/draagvlak creëren binnen schoolteam/project mediawijsheid.

Toets: Portfolio (O/V)

Leeruitkomst nogmaals inleveren (twee kansen per jaar).