Kies op maat

Inloggen Menu

Interface & User Experience Design

Met de auto mag je in Nederland maximaal 130 km/u rijden en kun je tenminste twee personen vervoeren over het wegennet van A naar B. Dit geldt voor zowel een Lada als voor een Lamborghini. Toch is de beleving tijdens het rijden in deze auto’s totaal anders.

Bij de minor Interface en User Experience Design bekwaam je jezelf dieper in het ontwerpen en vormgeven van interactieve producten en diensten. Ook ga je onderzoeken hoe je beleving kunt vormgeven en op welke wijze mensen communiceren en omgaan met de interfaces van interactieve digitale producten. Daarnaast kijk je kritisch naar de hedendaagse technologie en ontwikkelingen om zo een beeld te kunnen vormen van waar onze toekomstige ontwerpen gebruik van kunnen maken en aan moeten voldoen. Vervolgens pas je deze inzichten op een innovatieve manier toe, bij het ontwerpen van digitale producten en diensten. 

'We try to solve very complicated problems without letting people know how complicated the problem was. That's the appropriate thing.' 
— Johnathan Ive (Vice President of Design, Apple)

Achtergrondinformatie
Bij diverse dagelijkse handelingen, zoals het rijden van een auto,
deelnemen in sociale netwerken of het boeken van een vakantie, speelt hoe je dit doet een belangrijke rol in de beleving en ervaring van de handeling. De minor Interface en User Experience Design gaat dieper in op het ontwerpen en vormgeven van interactieve producten
en diensten. Je onderzoekt hoe je beleving kunt vormgeven en op welke wijze mensen communiceren en omgaan met de interfaces van interactieve digitale producten. Daarnaast kijk je kritisch naar de hedendaagse technologie en de ontwikkelingen die we verwachten. Deze
inzichten pas je op innovatieve wijze toe bij het ontwerpen van digitale
producten en diensten.

'Great Experiences don’t happen by accident. They are the result of deep thought and deliberation.'   
— Bill Buxton (Principal Researcher Microsoft Research) 

Inhoud en programma 
Deze minor bestaat uit 6 vakken, bestaande uit vier kennisgestuurde vakken en twee praktijkgestuurde vakken gedurende twee onderwijsperiodes:

 • Designing the User Experience (Kennisgestuurd) 4 ECTS (DTUX)
 • Design & Emotion (Kennisgestuurd) 4 ECTS (DE)
 • Smart Things (Kennisgestuurd) 4 ECTS (ST)
 • Prototyping, Testing & Simulation (Kennisgestuurd) 3 ECTS (PT&S)
 • Design for Digital Experiences 1 (Praktijkgestuurd) 7 ECTS (DFDE1)
 • Design for Digital Experiences 2 (Praktijkgestuurd) 8 ECTS (DFDE2)

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Oefeningen
 • Opdrachten
 • Workshops
 • Gastlezingen
 • Excursies
 • Praktijklab

 

Leerdoelen

Als student leer je:

 • Hoe je nu en in de toekomst digitale producten en diensten ontwerpt.
 • Hoe je binding creëert met gebruikers en hoe je achter hun motivatie komt om een digitaal product te gebruiken.
 • Hoe je deze motivatie kunt gebruiken in het ontwerpen van de interacties tussen mens en product.
 • Hoe mensen gezamenlijk digitale producten en diensten gebruiken in hun dagelijkse interactie.
 • Hoe een ontwerpteam een digitaal product of dienst realiseert en welke ontwerpprocessen daarbij komen kijken.
 • Hoe je het visuele en functionele ontwerp van een interactief product realiseert en aansluit bij het merk van een opdrachtgever.
 • De onderlinge samenhang tussen motivatie en emotie en welke gevolgen dit heeft voor een productbeleving.
 • Hoe je als ontwerper kunt ontwerpen in een wereld van ubiquitous computing producten en diensten ontwerpt.
 • Hoe je als ontwerper je producten en diensten kunt prototypen en testen om in een vroeg stadium al een duidelijk indruk te krijgen van je ontwerp.

Ingangseisen

Studenten van de opleiding CMD, maar ook studenten van Mediatechnologie, CDM Studenten van andere ontwerp-, media- of technologie gerelateerde studies. De minor gaat ervan uit dat je bekend met de basisbegrippen en principes van user-centered design en in staat bent jouw ontwerp-oplossingen te visualiseren, documenteren en te onderbouwen. Ook ben je in staat het ontwerpproces op methodische wijze aan te pakken. Je bent in staat om concepten te ontwikkelen, ideeën te visualiseren en je weet deze ideeën te onderbouwen en toe te lichten. Daarnaast ben je in staat om prototypes te ontwikkelen waarmee je je ideeën kunt communiceren naar mensen, zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars of andere stakeholders. Op basis van een intakegesprek wordt voor andere studenten vastgesteld of voldoende competenties aanwezig zijn om deze minor succesvol af te kunnen ronden. 3. Wat is het gewenste of vereiste aanvangsniveau van de student: 120 ECTS, afgeronde 3e jaars stage.

Toetsing

- Tentamen
- Verslag
- Presentatie
- Projectbeoordeling bestaande uit: Team & Individuele Assesment

Literatuur

Designing the User Experience 
Saffer, D. (2009) Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices (2nd Edition). New Riders. ISBN-13: 978-0321643391
Caddick, R. Cable, S. (2011) Communicating the User Experience: A Practical Guide for Creating Useful UX Documentation. Wiley. ISBN-13: 978-1119971108
 
Goodwin, K. (2009) Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services. Wiley. ISBN-13:978-0470229101
 
Design & Emotion
Norman, D. (2005) Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books. ISBN-13:978-0465051366
 
Reader Design & Emotion met academische literatuur
 
Smart Things 
Kunavski, M. (2010) Smart Things: Ubiquitous Computing User Experience Design. Morgan Kaufmann. ISBN-13: 978-0123748997
 
Igoe, T. (2011) Making Things Talk: Using Sensors, Networks, and Arduino to see, hear, and feel your world (2nd Edition). Make. ISBN-13: 978-1449392437
 
Prototyping, Testing & Simulation
Buxton, W. (2007) Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann. ISBN-13: 978-0123740373
 
Greenerg, S. Carpendale, S. Marquardt, N. Buxton, W. (2011) Sketching User Experiences: The Workbook. Morgan Kaufmann. ISBN-13: 978-0123819598
 
Design For Digital Experiences 1
Draaiboek Design for Digital Experiences (reader)
 
Design for Digital Experiences 2 
Draaiboek Design for Digital Experiences (reader)

Rooster

Maandag tot en met vrijdag.