Kies op maat

Inloggen Menu

Natuur, mens en technologie

De toekomst is nu! Digitale technologie is overal aanwezig in onze samenleving. Zichtbaar en onzichtbaar. Tegelijkertijd wordt de globaliserende wereld complexer. Alles hangt met elkaar samen. De digitale en fysieke wereld zijn steeds meer met elkaar verweven. En de natuur en de mens staan steeds meer op een gespannen voet. We leven in het antropoceen, een symbiose van Natuur, Mens en Technologie.

In elke sector zijn de gevolgen merkbaar. Bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en het vervoer. In sommige sectoren is er sprake van disruptie als gevolg van exponentiële digitale platforms, zoals Uber, Airbnb, Amazon, Netflix en Spotify. Wicked problems zoals energietransitie en klimaatverandering zijn relevant voor alle sectoren.

Ben je geïnteresseerd in de aard van digitale technologie in relatie tot de samenleving en de mens? Wil je weten wat de betekenis is van digitalisering voor jouw beroepssector? Ben je enthousiast over creatieve innovatieve toepassingen die van meerwaarde kunnen zijn voor de samenleving? Of moeten we ons zorgen maken over de gevolgen? In deze minor schets je je eigen toekomstbeeld aan de hand van vier thema’s: Code of Life, Singularity, Hyperreality en CyberPunk.

Je onderzoekt deze thema’s en leert om de betekenis van digitale technologie voor de samenleving te duiden en toe te passen voor jouw toekomstige vakgebied. Je deelt je kennis en mening met studenten van andere opleidingen. Je ontwikkelt samen in een multidisciplinair team een creatief digitaal concept en prototype voor een innovatieve dienst, aan de hand van een zelfgekozen maatschappelijke uitdaging. Je krijgt vrijheid om je eigen invulling aan de minor te geven en krijgt input van vele experts.

De impact van digitale transformatie is voor iedere beroepssector relevant. Daarom zijn enthousiaste en geëngageerde studenten van alle hbo-opleidingen van harte welkom.

Voorbeelden
In algemene maatschappelijke zin en voor vrijwel iedere beroepssector is de impact van digitalisering relevant. Op sommige terreinen is deze disruptief voor de bestaande orde, zoals: hotels, taxi’s, warenhuizen, winkels, financiële dienstverlening, entertainment. Aan de andere kant biedt digitale technologie ongekende mogelijkheden in veel sectoren. Businessmodellen veranderen. De transformatie van digitalisering is exponentieel.

Enkele concrete voorbeelden waar jij aan zou kunnen werken:

Onderwijs: mediawijsheid, blended learning
Zorg: zorgrobots, analyse m.b.t. AI, opereren op afstand, online real-time thuiszorg
Communicatie: avatars, communities, fake-nieuws, influencers, social medi, filter bubble
Informatica: AI, deep learning toepassingen, robotica
Economie, bedrijfskunde en management: nieuwe disruptieve businessmodellen, data, online winkels
Finance: online betalingen, block chain, bitcoin
Rechten: AI, block chain
Marketing: online marketing, shopping tomorrow  
HRM: automatisering, basisloon
Kunst: virtual reality
Facility Managent: domotica, IoT
Haven en logistiek: zelfvarende schepen, zelfrijdende vrachtwagens
Automotive: zelfrijdende auto’s, slimme wegen
Bebouwde omgeving: smart city Rotterdam, IoT

Inhoud en programma
Er zijn individuele deliverables en er is een team project. Deze trajecten lopen parallel gedurende 20 weken.

 

Individuele thema’s en deliverables:

  1. Code of Life - patronen in de samenleving. Deliverable: essay.
  2. Singularity - de symbiose van mens en technologie. Deliveable: Betoog (TEDx)
  3. Hyperreality -  dimensies van de werkelijkheid. Deliverable: Vrije expressive.
  4. Cyberpunk – een kritische blik. Deliverable: Debat.

Je krijgt voor elk thema input van experts.

Team project:
Je werkt met je team iteratief aan een innovatief creatief concept en prototype aan de hand van een maatschappelijke uitdaging. Elk team presenteert de resultaten op een Expositie.

Lesmethodiek/Werkvorm
Hoorcolleges, werkcolleges, workshops
Zelfstandig en met je team iteratief onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en creëren.

 

 

Leerdoelen

Hoofdleerdoel
De betekenis van digitale technologie voor de samenleving kunnen duiden en toepassen in een innovatief creatief concept voor een specifiek vakgebied.

Kennis en inzicht
Heeft aantoonbare kennis opgedaan op basis van diverse gerenommeerde bronnen op het gebied van digitale technologie in relatie tot de samenleving en een specifieke beroepssector.

Toepassen van kennis en inzicht
Kan kennis een inzichten met betrekking tot digitale technologie en samenleving onderbouwen, beargumenteren en toepassen in een concept dat maatschappelijke meerwaarde biedt voor zijn of haar beroepssector.

Oordeelsvorming
Is in staat om op basis van gedegen onderzoek, multiple methoden en gerenommeerde bronnen relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren en daar een oordeel over te vormen binnen een maatschappelijke context.

Communicatie
Is in staat om haar of zijn ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek, bestaande uit leken en specialisten. 

Leervaardigheden
Kan iteratief in co-creatie een innovatief digitaal concept ontwikkelen aan de hand van een maatschappelijke uitdaging .

Aanvullende informatie

Deze minor is geschikt voor studenten van alle opleidingen. Technische en niet-technische opleidingen: van nerd tot nurse. De impact van digitalisering is in elke sector relevant.

Je hebt de vrijheid om een eigen creatieve invulling te geven binnen het kader van de thema’s en het project.

Ingangseisen

Je hebt 150 Studiepunten aantoonbaar behaald.

Toetsing

Individueel (15 ECTS):

Het individuele gedeelte bepaalt 50% van het eindcijfer. Totaal zijn hiervoor 100 punten te scoren. Per deliverabele 25 punten

Essay – Code of Life (maximaal 25 punten)                       
Betoog (TEDx)  - Singularity (maximaal 25 punten)
Vrije expressie - Hyperreality  (maximaal 25 punten)
Debat – Cyberpunk (maximaal 25 punten)

Team project (15 ECTS):
50% van het totaalcijfer. 100 punten.

Met je creatieve team ontwikkel je een innovatief digitaal concept en een prototype aan de hand van een maatschappelijke uitdaging. Aan het eind is er een Expositie die toegankelijk is voor publiek.

Onderzoek max. 25 punten  
Concept max. 25 punten
Prototype max. 50 punten

Literatuur

Kelly, K. (2016). The inevitable: Understanding the 12 technological forces that will shape our future. New York, New York: Viking. 328 pagina’s. Je bestudeert één van de twaalf hoofstukken. De tekst wordt gratis aangeleverd via de minor.

 

van Mensvoort, K. (2019). Next Nature. Waarom technologie onze natuurlijke toekomst is. Amsterdam: Maven Publishing. 240 pagina’s.

 

In deze minor kun je de lesstof en literatuur in grote mate personaliseren binnen het kader van de vier thema’s en het project. Je zult bovendien specifiek een focus hebben op de toepassing in jouw beroepssector. Je selecteert en kiest dus in grote mate zelf de bronnen uit, die aangereikt zijn, of zelf zijn aangeboord. De vorm van de bron is bijvoorbeeld een boek, artikel, interview, podcast, onderzoeksrapport, TED Talk, symposium, documentaire, film, Netflix serie etc..

Rooster

Maandag, dinsdag en vrijdag zijn de vaste roosterdagen van de minor Natuur, mens en technologie.