Kies op maat

Inloggen Menu

Verandermanagement en interne communicatie

Let op! Deze minor is erg populair. Na inschrijving zal er een selectieprocecure plaatsvinden middels een motivatiebrief. Hiervoor wordt contact met je opgenomen.  

Heb jij interesse in mensen en hoe zij zich gedragen op hun werk? Vind je het leuk om bedrijven te adviseren hoe zij hun medewerkers betrokken en gemotiveerd krijgen? Wil jij leren hoe een organisatie het beste een verandering kan doorvoeren en hoe interne communicatie hierbij kan helpen? Dan is de minor Verandermanagement en Interne Communicatie echt iets voor jou!

Binnen de minor voer je opdrachten uit voor verschillende profit- en non-profitorganisaties. Je krijgt regelmatig inspirerende gastsprekers op bezoek en krijgt de gelegenheid om te werken aan verschillende skills, doordat je diverse workshops kan volgen. Daarnaast richt je een multidisciplinair adviesbureau op en maak je een eigen businessplan. De minor bevindt zich op het snijvlak van communicatie, HRM, bedrijfskunde en psychologie. 

Let op: voor deze minor zijn max. 40 plekken beschikbaar.

Waar gaat deze minor over? 
Veranderingen bij organisaties zijn aan de orde van de dag. Reorganisaties, strategie- of cultuurveranderingen, je hoort er vrijwel dagelijks over. Mensen worden ontslagen, moeten ineens op een andere afdeling gaan werken of krijgen een totaal andere werkwijze voorgeschoteld. Bij de minor staat communicatie met de medewerker centraal. Er is onder meer aandacht voor internal en employer branding. Hiermee werk je binnen een organisatie aan een sterk merk en kunnen medewerkers extern uitstralen waar de organisatie voor staat. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je op de website en in reclames mooie beloftes doet, die de medewerkers niet (kunnen) waarmaken. In tijden van verandering is goede interne communicatie extra belangrijk. Hoe begeleid je medewerkers die hun baan zullen verliezen? En hoe zorg je dat de ‘achterblijvers’ gemotiveerd zijn om hun werk te blijven doen? Hoe ondersteun je leidinggevenden om hun team door een verandering heen te loodsen? Goede interne communicatie kan een organisatie helpen om een verandering succesvol te laten verlopen. Naast aandacht voor verander- en communicatiestrategieën, kijken we ook uitgebreid naar de psychologische effecten van grote veranderingen op medewerkers.

Wat gaan we doen?
De minor heeft een theorie- en een praktijkgedeelte, die beide 15 ECTS waard zijn. Voor de theorie worden colleges, literatuur, bedrijfsbezoeken en vaardigheidstrainingen met een trainingsacteur gebruikt. Daarnaast worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd, zoals Huib Koeleman (auteur interne communicatie), leidinggevende van de politie en medewerkers van communicatiebureaus zoals ARA en Proof. De minor is strategisch van aard, maar je kan ook uit de voeten met praktische interventies en middelen voor je opdrachtgever. Het praktijkgedeelte start met het oprichten van een eigen multidisciplinair adviesbureau en bijbehorend business plan. Vervolgens voer je drie opdrachten uit voor diverse profit of non-profit organisaties. Eerder werd samengewerkt organisaties als Greenchoice, Indaver, Coolblue, Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, IHC Merwede, gemeente Capelle aan den IJssel, Lommerijk en NoSuchCompany.

Waar gaan we het over hebben?
We werken zowel voor theorie als voor praktijk met drie thema’s:

1. Mini-MBA 
Als je wil adviseren aan directie en managers, moet je hun taal leren spreken. Je leert over organisatiestructuur en –cultuur, leidinggeven, organisatiestrategie en HRM. De mini-MBA is een basiscursus organisatiekunde aangevuld met actuele thema’s zoals internal branding, employer branding en alignment.

2.Verandermanagement 
Je leert waarom veranderen soms zo moeilijk is en wat je daaraan kunt doen. Psychologie is hier van belang. We bespreken onderwerpen als veranderstrategieën, gedrag van medewerkers in organisaties, gedragsverandering, motivatie en engagement, corporate silence en weerstand tegen veranderingen. Bij dit thema is ook aandacht voor adviesvaardigheden: hoe zorg je ervoor dat je opdrachtgever jouw advies aanneemt? Dat laatste oefen je met een trainingsacteur.

3.Interne communicatie 
Als je veranderaanpak klaar is, start de interne communicatie. Hoe pak je dit aan? Welke communicatiestrategie kies je bij de veranderstrategie en welk communicatieconcept bedenk je daarbij? Je strategie en concept moet je intern bij medewerkers goed kunnen ‘branden’. Je denkt na over het ontwikkelen van interne communicatiemiddelen zoals personeelsbijeenkomsten, (social) intranet, personeelsblad, twitter, blogs en de inzet van vloggende medewerkers om je communicatiedoelen te bereiken. Er is ook aandacht voor storytelling. We bespreken de verschillende middelen en gaan actief aan de slag met het maken van deze middelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor:

 • Beschik je over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden in organisatiekunde, die nodig is om met managementleden in gesprek te gaan en advies te geven over veranderingen in hun organisatie en/of om gegeven advies te kunnen beoordelen;
 • Beschik je over kennis, inzicht en vaardigheden in verandermanagement, om advies over veranderingen te kunnen geven en/of om gegeven advies te kunnen beoordelen;
 • Heb je voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om organisaties over hun interne communicatie en internal branding te kunnen adviseren en dit advies te kunnen implementeren en/of om gegeven advies te kunnen beoordelen.

Leerdoel: na het volgen van de minor verandermanagement en interne communicatie

- Heb je voldoende kennis en inzicht van (de laatste ontwikkelingen in) de vakgebieden organisatiekunde, verandermanagement en interne communicatie.

Toetsing: Formatieve toetsing dmv MC-vragen (wekelijks) & Video maken van bedrijfsbezoek (zie bijlage V)-formatief.

- Kun je de opgedane kennis en inzicht op professionele wijze toepassen door het doen van onderzoek (analyseren) en het opstellen van advies (synthetiseren) en kun je gegeven advies beoordelen (evaluatie).

Toetsing: Theorie: tentamen (60% van theoriecijfer) & position paper (20%)
Praktijk: praktijkopdrachten (100% van praktijkcijfer)-summatief

- Ben je in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op opdrachtgevers op zo’n wijze dat de opdrachtgever het advies accepteert en kun je het  gegeven advies beoordelen.

Toetsing:
Praktijk: praktijkopdrachten (100% van praktijkcijfer)-summatief

Aanvullende informatie

Let op: voor deze minor geldt een maximum aantal deelnemers. Indien het aantal deelnemers hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen dan vindt een selectie plaats op basis van een motivatie brief. Deze brief stuur je (tegelijk met je aanmelding via Kies Op Maat) naar i.ooms@hr.nl . Zonder deze brief kun je NIET mee doen aan de selectieprocedure.

Ingangseisen

Voor studenten van CMI geldt:

Stage is met goed gevolg afgesloten; Minimaal 90 studiepunten zijn in de hoofdfase behaald. Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Communicatie en bouwt verder op onder andere de cursussen context en reputatie management van die opleiding. De minor heeft een multidisciplinair karakter en is verdiepend op het gebied van bedrijfskunde (organisatiekunde, verandermanagement en strategie). Dit betekent dat studenten na het volgen van de minor specialisten zijn op het snijvlak van bedrijfskunde én interne communicatie. De minor is geschikt voor studenten HRM, Communicatie, CMD, Commerciële Economie, Bedrijfskunde, SBRM en MER. Ook studenten van Leisure Management en Facility Management rondden met succes de minor af.

Voor studenten die geen communicatie als vooropleiding hebben gedaan, bevat de minor veel nieuwe verdiepende theorie.

 

Toetsing

Schriftelijke opdracht (tentamen), adviesrapport en presentatie.

Literatuur

September 2019- januari 2020

 • Alignment 2.0, B. Aarnoutse, ISBN: 978 949 219 609 5
 • Edubook Organisatiekunde (edubook van uitgeverij Edumundo), Peter van der Meer, Frank Sturrus en Eric Leltz
 • Edubook Veranderkunde (edubook van uitgeverij Edumundo), Frank Sturrus, uitgeverij Edumundo
 • Interne communicatie, strategieën, methoden en rollen, Huib Koeleman, uitgeverij Boom, ISBN: 978 90 2440 090 4

De volgende literatuur is aanbevolen:

 • Bouwen aan het Nieuwe Employer Brand, van Geert-Jan Waasdorp, Martijn Hemminga, Sarah Roest, ISBN: 978 908 167 563 5
 • Het succes van Internal Branding, Marc van Eck, Ellen Leenhouts en Linda Rutten, uitgeverij Adfobooks, ISBN 978 904 302 767 0
 • Internal Branding 2.0 van Luc van Beers en Gaby Nedeski, uitgeverij Adfo Books, ISBN 978 94 915 6092 7
 • Interne communicatie bij verandering, Huib Koeleman, uitgeverij Adfo Groep, ISBN 978 94 9156 040 8
 • Merkcultuur, Chris Kersbergen, Job Mensink en Ton Rodenburg, uitgeverij Boom Lemma, ISBN: 978 90 8953 655 6

Rooster

De minor start in september 2020 aan de Wijnhaven 107 en de lesdagen zijn maandag (theorie), dinsdag(theorie) en donderdag(praktijk).