Kies op maat

Inloggen Menu

Data Science

Zowel bij bedrijven als bij de overheid is de opslag van data de afgelopen decennia explosief gegroeid. Ook ‘Internet of Things’ zorgt dat we meer en meer data beschikbaar krijgen. Met de enorme groei van de hoeveelheden data ontstaan ook mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. We zien steeds vaker applicaties ontstaan waarbij deze data als basis dienen. Het verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van de groeiende hoeveelheid gegevens brengt diverse uitdagingen met zich mee op het gebied van data management en database architecturen. Daarnaast zijn er diverse uitdagingen bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe, innovatieve applicaties. Hiervoor moet affiniteit ontwikkeld worden met de “business” om vast te stellen waar zich mogelijkheden voor innovatie voordoen. Wat kunnen/mogen we met de data doen in het kader van bijv. Privacy? 

Om bovenstaande uitdagingen adequaat aan te pakken is het systematisch in kaart brengen van oplossingsrichtingen met hun voor- en nadelen essentieel. Naast literatuurstudies zal het bouwen van prototypes helpen om de voor- en nadelen van oplossingsrichtingen te formuleren. Kortom, voor deze minor zijn innovatie en onderzoek van cruciaal belang. In de minor Data Science verkrijg je kennis en inzicht hoe om te gaan met de groeiende hoeveelheid data. Bovendien leer je hoe je die data kunt benutten bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties om organisaties aan een voorsprong te helpen ten opzichte van concurrenten.

In het huidige tijdperk wordt informatie als vierde productiefactor gezien: “Data is de nieuwe olie.” De grote hoeveelheid data die beschikbaar zijn zorgt naast effectievere en efficiëntere besluitvorming, ook voor nieuwe toepassingen.

 

Voorbeeld
Real-time data over energieverbruik (Stedin Meetbedrijf) op het niveau van individuele huishoudens en bedrijven in combinatie met andere gegevens, o.a. over het huidige gedrag, kan worden gebruikt om energiegebruik te voorspellen en vervolgens te kunnen beïnvloeden. Hiermee krijgt de burger meer inzicht in en invloed op zijn persoonlijke bijdrage aan een duurzamer omgeving. Detectie van anomalieën om een efficiënter (predicitive) maintenance te kunnen doen.

Word een Data professional
CMI is een van de weinige HBO instellingen die zich nadrukkelijk richt op het opleiden van professionals op het gebied van Data Science. Als professional beheers je de methoden en technieken om data om te zetten in informatie en kennis en hiermee innovatieve toepassingen te creëren. Een belangrijk actueel vraagstuk dat in de minor aan de orde komt is hoe data uit verschillende bronnen – al dan niet afkomstig uit verschillende organisaties – te combineren c.q. te integreren. De integratie van data uit verschillende bronnen heeft als doel meerwaarde te creëren voor een organisatie, zoals het aanleveren van betere en complete management informatie, het ontwikkelen van nieuwe kennis m.b.v. machine learning algoritmen en het bouwen van nieuwe applicaties. Om meerwaarde te creëren uit de diverse beschikbare bronnen dient de student affiniteit te ontwikkelen met de “business” waarvoor meerwaarde beoogd wordt. Je ben in staat relevante domeinkennis te acquireren en die te benutten voor het integreren van data en het bouwen van innovatieve en nieuwe applicaties. Derhalve kan het werkveld gedefinieerd worden als multidisciplinair en grensverleggend. Deze minor sluit aan op de actuele thema’s die spelen binnen Kenniscentrum Creating 010. 

Inhoud en programma
Hieronder een aantal van de gebieden waaraan we in deze minor aandacht besteden die noodzakelijk zijn voor de implementatie van eigentijdse innovatieve applicaties:

 • Kernconcepten die raken aan het verzamelen van data, zoals privacy, transparantie, accountability, identiteit en identificatie, keuzevrijheid en efficiëntie en effectiviteit. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan het verzamelen van data                  met eigentijdse devices, zoals sensoren.
 •  Kernconcepten die raken aan het integreren en toegankelijk maken van grote hoeveelheden data, ihb het opslaan en bevragen van data.
 • Het analyseren van data met eigentijdse technieken zoals data mining, machine learning en statistische analyse hulpmiddelen.
 • De rol van domeinkennis bij het integreren van data en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen
 • Het aanbieden van platforms/tools (verzameling van data, analyse- en visualisatietechnieken) aan gebruiker om hun eigen applicaties te genereren, zoals mashups.
 •   Het gebruiken van methoden en/of technieken voor visualisatie van informatie wat voor een doelgroep nieuwe inzichten oplevert bij complexe vraagstukken.

 
Het realiseren van de projecten in deze minor vereist samenwerking tussen verschillende disciplines uit ondermeer: informatietechnologie, wiskunde/statistiek, informatierecht, grafisch ontwerp en interactieve media. De minor bestaat uit 50% projectonderwijs en 50% kennis/vaardigheden (statistiek, visualisatie, machine learning/datamining, privacy engineering).

Lesvorm
De minor bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en toegepast onderzoek (project).

Leerdoelen

 

 •  In de minor ‘Data Science’ verkrijg je kennis en inzicht in de mogelijkheden om data uit verschillende openbare bronnen te benutten en te integreren met als doel meerwaarde te creëren voor een organisatie. Je gaat met vraagstukken uit de                       praktijk aan de slag, zoals bij de Gemeente Rotterdam, Erasmus MC, diverse ministeries en (IT) bedrijven in de regio.
 •  Na het volgen van de minor ben je in staat om een toegevoegde waarde te creëren door het gebruik van grote hoeveelheden complexe (open) data voor organisaties. 
 •  Je bent in staat om methoden, technieken en tools toe te passen om (semi-) gestructureerde databronnen aan elkaar te relateren en toegankelijk te maken voor het bouwen van innovatieve applicaties. 
 • Je bent in staat om domeinkennis te benutten bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. 
 • Je bent in staat om data- aspecten te analyseren en te relateren aan domeinkennis ter advisering en verdere ontwikkeling van up-to-date kennis- en informatiesystemen.

In deze minor zijn de volgende competenties gekoppeld:

 • Kennis en Inzicht
 • Toepassen kennis en inzicht
 • Oordeelvorming
 • Communicatie

Ingangseisen

Thuisbasis van deze minor is Informatica, maar nadrukkelijk ook voor studenten van CMGT, CMD, TI en BI en andere studenten die belangstelling hebben voor dit onderwerp.

Toetsing

 • Tentamens
 • Opdrachten
 • Project assessments