Kies op maat

Login Menu

Meer dan een club

In deze minor leer je hoe een topsportclub haar maatschappelijke rol kan innemen en daarmee belangen van haar stakeholders, maar ook haar eigen belang kan behartigen. Je wordt door zowel de docentbegeleiders als externe partners opgeleid tot een Meer Dan Een Club medewerker/manager. Dit gebeurt aan de hand van theorie, gastcolleges (ook op locatie) en door te werken aan echte praktijkcases die worden aangeleverd door Rotterdamse Topsportclubs, waaronder Excelsior, Sparta en Feyenoord, Dirk Kuyt Foundation en de KNVB.

Leerdoelen

De Minor Meer dan een club wordt gekenmerkt door een theoretische leerlijn en praktijkleerlijn. De minor start met een kwartaal waarin het beheersen van de theorie centraal staat. Binnen deze theoretische leerlijn krijg je colleges, gastcolleges en (internationale) excursies* aangeboden over onderwerpen als:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (people planet profit) als een strategische keuze
  • Wat kan een (topsport)organisatie voor haar omgeving betekenen - het bepalen van maatschappelijke issues en inzetten van social marketingtechnieken
  • Stakeholdersmanagement - wie heeft invloed op het MVO-beleid, maar ook welke waarde kan MVO-beleid hebben voor stakeholders als sponsors en fans
  • Het opzetten van een uitvoeringsprogramma dat invulling geeft aan People, Planet en Profit doelstellingen
  • Het meten van de effecten van de MVO-plannen die worden uitgevoerd

Kortom, je wordt in tien weken klaargestoomd om in de tweede helft van de minor een echte consultancyopdracht uit te voeren bij een (sport)organisatie.
De praktijkleerlijn kenmerkt zich door het uitvoeren van een consultancyopdracht waarbij je in teamverband op interdisciplinaire wijze in de praktijk aan de slag gaan. De praktijkopdracht komt bij (top)sportclubs, waaronder de 3 BVO’s, uit Rotterdam vandaan.
Alle opdrachten hebben betrekking op het adviseren en ondersteunen van de clubs in hun maatschappelijke rol, de manier waarop zij duurzaam ondernemen en de wijze waarop de club dit kan vercommercialiseren. De uitkomsten/adviesrapporten, worden gepresenteerd en verdedigd tegenover de opdrachtgever. Tijdens het tweede kwartaal krijg je nog werkcolleges over onderwerpen als: projectmanagement, consultancyvaardigheden, onderzoek doen etc.

* Let op aan excursies kunnen kosten verbonden zijn.

Ingangseisen

Om in te schrijven voor deze minor moet de student minimaal in het derde studiejaar zitten van een commerciële opleiding, een maatschappelijke opleiding of opleiding communicatie.

Toetsing

Toetsvorm
In het eerste kwartaal wordt de student op drie manieren getoetst op zijn beheersing van de theoretische kennis, namelijk middels:
A. Een tentamen, waarin de student reproductieve vaardigheden toont: kennis en inzicht en het toepassen daarvan op een case.
B. Het schrijven van twee papers, waarin de student laat zien dat hij op basis van gedegen onderzoek een oordeel kan vormen
C. Een filmpje, wat als promotie moet dienen voor de maatschappelijke activiteiten van de club.

In het tweede kwartaal werkt de student aan een consultancyopdracht waarvoor hij/ zij de volgende producten, die worden beoordeeld met een go/no go of cijfer oplevert:

  • Plan van aanpak (go /no go)
  • Eindverslag en presentatie (cijfer)