Kies op maat

Login Menu

Sales en Accountmanagement

In de minor ‘Sales en Accountmanagement’ bereid je je in een half jaar voor op een functie als beginnend accountmanager of een (toekomstig) salesmanager. Je bent voortdurend bezig met het verbeteren van je verkoopvaardigheden en kennis van sales. Je leert in de huid kruipen van je klant. Wie is hij? Waar is hij mee bezig? Waar heeft hij behoefte aan en hoe kun jij, als verkoper, daarin voorzien? We bereiken dit door theorie voortdurend af te wisselen met praktijk, in de vorm van rollenspellen, cases en opdrachten.

Tijdens de minor ‘Sales en Accountmanagement’ leer je welke vorm van accountmanagement bij jou past. Ben je beter in het binnenhalen van nieuwe klanten of ligt het beheren van bestaande klanten je beter? Pas je binnen een groot of klein bedrijf? Traditioneel of vooruitstrevend? Zo kun je na de minor gericht op zoek naar een functie die helemaal bij jouw profiel past. We werken zeer intensief samen met het bedrijfsleven. Accountmanagers uit de praktijk testen je op je kennis, houding en vaardigheden met behulp van real life cases.

Doe inspiratie op en bekijk de minor film!

Ben jij er klaar voor om actief aan de slag te gaan met real life cases? Wil jij in de toekomst met gemak klanten binnenhalen? Kies dan voor de minor ‘Sales en Accountmanagement’.

Leerdoelen

Competenties

1. De accountmanager kan een gestructureerd, behoeftegericht verkoopgesprek voorbereiden, uitvoeren en analyseren.

2. De accountmanager kan eenvoudige berekeningen uitvoeren en toepassen in het kader van een verkoopgesprek.

3. De accountmanager speelt communicatief adequaat in op wat de klant belangrijk vindt. 

4. De accountmanager herkent en benoemt de wensen en behoeften van de klant en kan hierover doorvragen.

5. De accountmanager kan offertes en voorstellen formuleren op basis van informatie uit verkoopgesprekken en kan deze voorstellen mondeling toelichten en verdedigen.

6. De accountmanager denkt en handelt klantgericht, kan klantwensen conceptualiseren, klachten correct behandelen en is onderhandelingsvaardig.

7. De accountmanager creëert win-win situaties en kan zelfstandig en resultaatgericht onderhandelen.

8. De accountmanager kan zich aanpassen aan veranderende wensen van markt en klanten en combineert bestaande oplossingen tot voor klant unieke oplossing, die klant aanspreekt.

9. De accountmanager heeft voldoende kennis van het inkoopproces, het inkoopgedrag en de rol van de inkoper en kan hierop inspelen in verkoopcontacten.

10. De accountmanager controleert voortdurend of aan verwachtingen, wensen en behoeften is voldaan, en opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling en nazorg.

11. De accountmanager is gespitst op het vroegtijdig onderkennen van mogelijke punten van kritiek en ontevredenheid bij de klant; onderkent daarin kansen en handelt pro-actief.

12. De accountmanager kan een commerciële presentatie voorbereiden en uitvoeren.

13. De accountmanager heeft kennis van de persoonlijke verkoopmethoden in het verkooptraject en kan deze toepassen.

14. De accountmanager kan prospects effectief benaderen en langdurige relaties opbouwen.

15. De accountmanager kan relaties zodanig ontwikkelen en onderhouden dat deze optimaal bijdragen aan de commerciële doelstellingen van de onderneming.

16. De accountmanager is in staat om een verkoopplan/accountplan te schrijven op basis van een adequate accountanalyse.

17. De accountmanager heeft kennis van de markt, klanten en de concurrentie en past dit toe in accountplannen en verkoopactiviteiten.

18. De accountmanager kan marktsegmentatie toepassen en kan markt- en accountkansen hierop indelen.

19. De accountmanager kan in het verkoopplan/accountplan de benodigde financiële en organisatorische aspecten beschrijven en onderbouwen.

20. De accountmanager is flexibel en proactief, anticipeert op toekomstige gebeurtenissen en kan plannen daarop bijstellen.

21. De accountmanager kan binnen zijn of haar werkzaamheden adequaat omgaan met relevante  ICT /CRM–systemen en verkoopinformatiesystemen.

22. De accountmanager is proactief, neemt nieuwe initiatieven, blijft constant prestaties leveren ondanks tijdsdruk, tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

23. De accountmanager kan zijn eigen handelen en prestaties kritisch evalueren; is bereid en in staat hierover verantwoording af te leggen en stappen te zetten om succesvoller te presteren.

24. De accountmanager is zich goed bewust van de eigen en/of beroepsnormen en handelt consequent daarnaar in relatie tot de beroepscode(s).

Leerdoelen

Op basis van de opleiding NIMA-sales zijn de competenties en leerdoelen met elkaar verweven.

Ingangseisen

De minor is enkel toegankelijk voor studenten die in jaar 4 zitten. Tevens moeten deze studenten hun stage jaar 3 succesvol hebben afgerond en alle vakken in jaar 2 hebben gehaald. Er is voor slechts 6 studenten plek.

Toetsing

De toetsvormen zijn: verslagen, presentaties, een mondelinge verdediging, een digitale toets en een verkoopassessment.

Rooster

Studenten zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van woensdagochtend.