Kies op maat

Inloggen Menu

Sport en Merkbeleving

Sportsponsoring anno nu

Marketing- en communicatiebudgetten staan onder druk. Consumenten wantrouwen grote merken en sponsoring op basis van goodwill of omdat ‘de baas’ het graag wil, is achterhaald. Sponsoring wordt voor bedrijven steeds meer een bewuste keuze om efficiënt communicatiedoelen te bereiken via een creatief activatieplan en een cross mediale strategie.

Aan de andere kant beseffen sportorganisaties meer en meer dat marketing, branding en communicatie een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Hoe groter en specifieker het bereik en hoe sterker de eigen identiteit, hoe interessanter de sportorganisatie is voor sponsoren. Zonder identiteit geen fans/gebruikers en zonder fans/gebruikers geen sponsoring!

Wil jij je bezighouden met sportsponsoring en heb je een gepassioneerd sporthart? Dan past de minor ‘Sport en Merkbeleving’ bij jou.

Wat gaan we doen?

Sponsor
Voor sponsoren leer jij bestaande sponsorschappen te activeren zodat er een verhoogd, meetbaar rendement te behalen valt. Ook leer je welke sportobjecten het best ‘matchen’ bij bedrijven die sponsoring willen inzetten binnen hun communicatiemix. Voor sportorganisaties leer je het sponsorfindingsbeleid op te stellen aan de hand van een onderscheidende positionering, een vernieuwd sponsoraanbod en een unieke contentflow waarin we ook nog eens content gaan produceren

Gesponsorde
Deze minor gaat over de dynamische samenwerking tussen sponsor en gesponsorde, over totaalbelevenissen rond sponsorschappen en merken. Over innovatie, fans, media en creativiteit. Over nieuwe manieren van sponsordenken. Over het verschil willen maken!

Doe inspiratie op en bekijk de minor film!

Wij zoeken creatieve studenten met een breed en gepassioneerd sporthart. Die passie is noodzakelijk om te kunnen weten en voelen wat de kracht van sportsponsoring is. Herken jij jezelf hierin? Meld je dan snel aan voor de minor ‘Sport en Merkbeleving’.

Leerdoelen

De studenten …  

(Dublin: KENNIS EN INZICHT)

- hebben kennis van de laatste ontwikkelingen rondom sportsponsoring;

- hebben kennis van fanmanagement in relatie tot sportsponsoring;

- hebben kennis van de communicatie- en associatiewaarde van sport;

- hebben kennis van de manier van het ‘matchen’ van sponsor aan gesponsorde;

- hebben kennis van het bepalen van doelgroepen binnen sponsorschappen;

- hebben kennis van het bepalen van communicatie- en sponsordoelstellingen;

- hebben kennis van de manier waarop een sponsorschap intern en extern geactiveerd

wordt;

- hebben kennis van de manier waarom een sponsorschap via ‘owned, bought en earned media’ de communicatiedoelgroep bereikt;

- hebben kennis van de manier waarop sponsorschappen gemeten worden en;

- hebben kennis van de samenhang en structuur van het gehele sportsponsortraject.

(Dublin: TOEPASSEN, OORDEELVORMING EN COMMUNCIATIE)

- zijn in staat bestaande sportsponsorcases te onderzoeken en te beoordelen;

- zijn in staat een sportobject te analyseren en te beoordelen op sponsoraantrekkelijkheid;

- zijn in staat voor een sportsponsor een passend sportobject te vinden wat hun communicatiedoelen zo efficiënt mogelijk bereikt;

- zijn in staat sponsor- en communicatiedoelstellingen te verantwoorden binnen

- zijn in staat bestaande sportsponsorschappen te activeren zodat communicatie- en sponsordoelen worden bereikt;

- zijn in staat een crossmediale strategie te bepalen en uit te voeren die de sponsoractivatie op de juiste manier bij de juiste doelgroepen brengt;

- zijn in staat de effecten van sponsoractivaties te meten via kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek;

- zijn in staat als groep een sponsorvraagstuk uit de praktijk aan te pakken;

- zijn in staat een sponsoractivatieplan visueel te kunnen maken;

- zijn in staat een sponsoractivieplan te presenteren aan een opdrachtgever met als doel het binnenhalen van de opdracht en;

- zijn in staat een brainstormsessie te organiseren en houden.

(Dublin: LEERVAARDIGHEDEN) 

- zijn in staat hun eigen functioneren kritisch te kunnen bekijken vanuit het oogpunt van een sportmarketing professional.

Ingangseisen

Vereisten: een passie voor en kennis van sport

Onder voorbehoud Voor deze minor geldt een toelatingstoets. Kort na de inschrijvingsmogelijkheid word je uitgenodigd voor een toelatingstoets. Uiteraard ontvang je dan ook informatie over de stof die je moet beheersen.  Op basis van de score van je toelatingstoets concludeert de minorcoordinator of je geschikt bent voor deelname aan de minor. De coordinator koppelt de beslissing via mail aan je terug

Toetsing

Theorie colleges / onderwerpen:  

Periode 1:

- Introductie sportsponsoring

- Strategische (corporate, marketing en interne) communicatie

- Positionering en sponsorfinding

- Sponsormatch sponsor + gesponsorde

- Fanmarketing

- Sponsorconcept en -activatie

- Crossmediale planning van sponsorschappen

- Effectmeting sponsorschappen

Periode 2: 

- Sponsoring + Corporate Social Responsibility

- Sponsoring + Celebrity Endorsement

- Sponsoring + Relatiemarketing

- Sponsoring + Internal Branding

Praktijk onderdelen:

Periode 1: 

- Onderzoeken van 10 grootste sponsorcases in Nederland en hun ‘best practices’

- Analyseren van de sponsormatch

- Opstellen van een sponsorconcept + -activatie vanuit een gegeven briefing

- Baketbal: Zorg en Zekerheid Leiden (analyse fanmarketing)

- Opstellen sposorfindingsplan vanuit een gegeven case

Periode 2:

- KPN + KNSB (sponsoractivatieplan, mediaplanning en kosten, baten analyse)

- Handboek effectmeting