Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwerpbureau Innovation, Engineering & Design

Bij de minor IED:

De minor Innovation, Engineering & Design geeft je de ruimte, de begeleiding en de mogelijkheden om je te bekwamen in het werken binnen een ontwerp-ingenieursbureau aan multidisciplinaire onderzoeks- en ontwerpprojecten.

Je werkt in een netwerk van opdrachtgevers, medestudenten, docenten, onderzoekers aan lopende onderzoeksprojecten en aan zelf verworven projecten.

 

De minor Innovation, Engineering & Design bied je een uitdagende leeromgeving waarin je:

  • Een ontwerpbureau in een eigen ruimte runt met studenten van verschillende (voornamelijk) technische disciplines;
  • In elk geval participeert in onderzoeksprojecten vanuit TechCop (Community of Practice) en Kenniscentra. Denk daarbij aan onderzoekslijnen zoals Circular Design, Design for Health, Smart City Objects en Humanitarian Design.
  • Zowel binnen als buiten de hogeschool onderzoeks- en ontwerpopdrachten verwerft, plant en uitvoert;
  • Integrale oplossingen genereert die zo veel mogelijk waarde creëren voor je opdrachtgever(s) en andere stakeholders;
  • Innovatieve onderzoeks-, ontwerp- en engineeringmethodieken in de praktijk leert toe te passen.

Klik hier om naar EAS onderzoeksprojecten te gaan.

Leerdoelen

• Experimenteren, maken en ontwerpen

• Innovatieve oplossingen zoeken en genereren

• Vraaggericht werken

• Samenwerken

• Kennis vergaren over actuele technologie, innovatie t.b.v. je project

• Kennis delen binnen en buiten de minor

• Kennis vergaren over de impact van je oplossingen

Ingangseisen

De minor IED is toelaatbaar voor studenten die zich willen toeleggen op het onderzoeken (research), ontwikkelen (design) en uitwerken (engineering) van innovatieve en integrale oplossingen in de setting van een multidisciplinair ontwerpbureau. Dat betekent dat je bereid bent intensief samen te werken met studenten van verschillende disciplines in een netwerk van onderzoekers, specialisten en opdrachtgevers en je medeverantwoordelijk wilt zijn voor het goed functioneren van het hele ontwerpbureau.

De minor staat open voor studenten van de opleidingen IPO, WTB, MTG, ELE, ATE en TBK en van informatica-opleidingen of technische zorgopleidingen van binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Ook studenten van niet-technische opleidingen zijn welkom, mits je een nuttige bijdrage kunt en wilt leveren aan hoofzakelijk technische onderzoeks- en ontwerpprojecten.
Met iedere kandidaat-deelnemer zal er een intakegesprek gevoerd worden waarbij de haalbaarheid van de persoonlijke leerdoelen, je competenties en de inhoud van de minor IED worden afgestemd. Zonder gesprek met positieve uitkomst voor zowel de docenten als jezelf, kun je niet toegelaten worden voor de minor IED.

Bij de minor IED worden maximaal 30 studenten toegelaten.

Toetsing

Deze minor wordt getoetst d.m.v. een assesment. (criteriumgericht interview)