Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Engineering

De minor Creative Engineering geeft je de ruimte, de begeleiding en de mogelijkheden om je technisch-creatief helemaal uit te leven.

Je voert een zelfgekozen project uit en vergaart daar in de kennislijn de tools, kennis en vaardigheden bij. Zowel in het project als in de kennislijn dagen we je maximaal uit om creatief, inventief en innovatief te zijn en je eigen grenzen daarin op te zoeken.

Bijzonder aan deze minor is dat er deelnemers zijn van uiteenlopende opleidingen van binnen en buiten de hogeschool. In studiejaar 2018/19 waren 23 van de 78 deelnemers afkomstig van andere hogescholen. Deelnemers kwamen uit 15 verschillende opleidingen. Dit geeft je ruime mogelijkheden gebruik te maken van kennis uit andere disciplines en je netwerk uit te breiden.

De minor CE biedt een uitdagende leeromgeving waarin je:

  • Een eigen project uitvoert dat aansluit bij je interessegebied en ambitie.
  • Veel ruimte krijgt om – onder begeleiding - zelf te bepalen wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen en zo leert je project ondernemend en pro-actief uit te voeren.
  • Nieuwe technologie in de diepte leert kennen door research, maken en testen.
  • Creatief leert worden in oplossingen, ontwerpproces en kennis vergaren.
  • Kennis en vaardigheden andere vakgebieden gebruikt en verder ontwikkelt in je eigen project.
  • Intensief kennis deelt met de andere minordeelnemers en de buitenwereld.
  • Uitgedaagd wordt om projecten anders aan te pakken dan je tot nu toe gewend bent.

Leerdoelen

• Experimenteren, maken en ontwerpen

• Innovatieve oplossingen zoeken en genereren

• Diverse en  creatieve ontwerpmethoden gebruiken

• Verbinding leggen met de buitenwereld

• Kennis vergaren over actuele technologie, innovatie t.b.v. je project

• Kennis delen binnen en buiten de minor

• Kennis vergaren over de impact van je oplossingen

Ingangseisen

De minor CE is gericht op studenten die zich willen ontwikkelen door het uitvoeren van een EIGEN project. Een voorwaarde voor deelname is dat je wilt bezighouden met het maken en testen van (grotendeels) fysieke oplossingen, en dat je een duidelijk gemotiveerd onderwerp of thema hebt waarbinnen je dat wilt doen. De minor is geschikt voor zelfstandig werkende, initiatiefrijke studenten van de opleidingen IPO, WTB, MTG, ELE, ATE en TBK en van informatica-opleidingen of technische zorgopleidingen van binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Ook studenten van niet-technische opleidingen zijn welkom, mits je voldoende bagage hebt om praktisch aan de slag te gaan met het maken en testen van fysieke oplossingen. Met iedere kandidaat-deelnemer zal er een intakegesprek gevoerd worden waarbij de haalbaarheid van de persoonlijke leerdoelen en de inhoud van de minor CE worden afgestemd. Zonder gesprek met positieve uitkomst voor zowel de docenten als jezelf, kun je niet toegelaten worden voor de minor CE.

Bij de minor CE worden maximaal 70 studenten toegelaten.

Toetsing

Je sluit de minor af met een presentatie / demonstratie van je project en een assessment over je geleerde competenties.

Literatuur

Niet van toepassing

Rooster

De minor gaat in september van start. De duur van de minor is een half jaar. Contacttijd is geschat op 12 lesuren per week.