Kies op maat

Inloggen Menu

Zorgtechnologie

De minor Zorgtechnologie is dé minor waar zorg-, ICT-, ontwerp- en techniekstudenten met elkaar werken aan slimme oplossingen voor de zorg!

Leerdoelen

Komende decennia is er – voor de gehele wereld - de gigantische uitdaging om de exploderende vraag naar zorg op te lossen. Goed gebruik van technologie zal daarin essentieel zijn.

De bedachte oplossingen en ontwerpen in deze minor richten zich op alle schakels van zorg: preventie > diagnose > behandeling > nazorg.  Voor de problemen die in deze minor aan bod komen zijn studenten van de zorg opleidingen, studenten van de technische opleidingen én studenten van de communicatie,- , media,- en informatietechnologie-opleidingen noodzakelijk. Zij gaan in samenspraak met zorgverleners, artsen, chirurgen, gebruikers en fabrikanten de problemen onderzoeken en oplossingen ontwerpen. Het is werk dat maatschappelijk én economisch relevant is. De slimme oplossingen en ontwerpen zijn hierbij zowel hightech als lowtech: een rollator is ook zorgtechnologie. Bij het oplossen van de problemen word je ondersteund en begeleid door docenten van verschillende disciplines van het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG),  Engineering en Applied Science (EAS), en Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI).

Deze minor kenmerkt zich door doen. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden leer je niet in de collegebanken, maar door zelf te ervaren. Oplossingen bedenken, bouwen, testen en verbeteren. Nadenken over wat je ziet. Contact onderhouden met opdrachtgevers, zorgprofessionals en tutoren. Je activiteiten vastleggen zodat kennis overdraagbaar en herleidbaar is.

Aanvullende informatie

Kosten

Aangezien de minor Zorgtechnologie een ontwerpminor is waarbij een werkend prototype zal moeten worden opgeleverd, zijn er kosten aan deze minor verbonden. We rekenen erop dat je zelf een financiële bijdrage van maximaal €30 levert, wat je dwingt om met beperkte financiële middelen een ‘smart’ oplossing te realiseren. De hoogte van het totaal geïnvesteerde bedrag zal niet worden meegenomen bij de beoordeling.

Ingangseisen

We zoeken gemotiveerde studenten van gezondheidszorg,- , engineering,- , communicatie,- , media,- en informatietechnologie-opleidingen om samen vraagstukken in de zorg op te lossen, waarbij technologie - in de breedste zin van het woord - deel uit maakt van het ontwerp en de oplossing. Vraagstukken vanuit bedrijven of zorgorganisaties, maar ook één op één vraagstukken van mensen met een beperking. Aan deze minor kunnen maximaal 80 studenten deelnemen. Bij meer aanmeldingen dan plekken kan een selectieprocedure plaatsvinden.

Toetsing

Projectdeel (15 EC):
Aanpak
Ons motto is: “Stop planning, Start prototyping!” (of op z’n Rotterdams: niet
lullen maar bouwen!) Typisch voor onze Zorgtechnologie-aanpak is een actieve werkhouding waarbij je zo snel mogelijk samen met eindgebruikers (bijvoorbeeld verpleegkundigen) prototypes uitprobeert en met het geleerde tot nieuwe ideeën en prototypes komt.

Opdrachtgever
Je opdrachtgever is een zorginstelling, ziekenhuis of zorgtechnologiebedrijf, of een combinatie. Je kan bijvoorbeeld een Create4Care project uitvoeren bij het Erasmus MC (zie https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/create4care). Er zijn ook ‘Design4One’ projecten, waarbij je een oplossing op maat ontwerpt voor iemand met een beperking. En… je kunt je eigen projectidee uitvoeren!

Interprofessioneel samenwerken
Essentieel en uniek is dat je altijd interprofessioneel samenwerkt. De minor is een unieke mix van studenten (en docenten) van verschillende disciplines. Daar zijn we enorm trots op!

Wat ga je doen?
Je werkt aan twee projecten in teams van twee tot zes personen. Je werkt iedere twee weken toe naar een nieuw prototype dat je presenteert tijdens de befaamde NLB -bingo presentaties. Je team krijgt een vaste begeleider.

Hoe word je getoetst?
Je projectdeel wordt getoetst door een mix van groepsproducten, waarbij ook naar jouw individuele bijdrage wordt gekeken. Je wordt getoetst op vijf punten: co-creatie, oplossingen creëren, actie ondernemen, kritisch zijn en kennis overdragen.

Kennisdeel (15 EC): 
Wetenschappelijk artikel: Het theoriedeel richt zich op kennis en vaardigheden voor het schrijven
van een wetenschappelijke publicatie, een artikel, gebaseerd op één van je projecten uit het projectdeel. Een wetenschappelijke publicatie heeft een standaard, internationaal gehanteerde
indeling bestaande uit de onderdelen: Introductie, Materiaal en Methode, Resultaten, Discussie en Conclusie.

Wat ga je leren?
Je krijgt les over hoe je ieder onderdeel moet schrijven en daarnaast algemene onderzoeksvaardigheden zoals het zoeken en verwijzen naar wetenschappelijke literatuur. Ook
het maken van een aansprekende wetenschappelijke poster en het geven van een korte, wervende ‘live’ presentatie horen bij de ‘skills’ van een onderzoeker.

Hoe word je getoetst?
Je kennisdeel wordt getoetst door beoordeling van het door jou geschreven wetenschappelijk artikel en een poster.

Publicatie
Uiteindelijk worden de beste artikelen gebundeld in een boek en presenteer jij je onderzoek op ons ‘ZorgTech Seminar’ aan opdrachtgevers en genodigden. En wellicht is jouw artikel zo goed, dat deze echt wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift of vakblad!

Literatuur

De literatuur is afhankelijk van de projecten die de studenten kiezen of aandragen. In ieder geval wordt gebruik gemaakt van de ZOT aanpak:


https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/8d5cd5bee7cc4c77b582f2dea71c1ff4/openbare-les-linda-wauben.pdf

Rooster

De minor wordt aangeboden in de eerste en tweede onderwijsperioden van het jaar, van september tot februari. Het rooster wordt aan het begin van de minor bekend gemaakt. Let op: dit is een fulltime minor! Je bent in ieder geval 4,5 dag per week bezig, afwisselend met colleges, workshops, projectwerk, onderzoeksactiviteiten en beursbezoeken. Mocht je niet in staat zijn om fulltime mee te kunnen doen, dan dien je altijd van tevoren contact op te nemen met de coördinator.