Kies op maat

Inloggen Menu

Mechatronica

Mechatronica is het integraal ontwerpen van een mechanisch systeem en bijbehorend elektrotechnisch besturings- of regelsysteem, vaak gerealiseerd met behulp van een PLC of een microcontroller.

Leerdoelen

Als aanvulling op de competenties van de eigen major, beschikken studenten na het voltooien van de minor Mechatronica tenminste over:

 • Basiskennis van sterkteleer, kinetica, kinematica, productietechiek en materiaalkunde (op niveau 1)
 • Basiskennis van elektrotechniek en elektronische componenten (op niveau 1)
 • De student heeft aantoonbare praktische vaardigheden en theoretische kennis op het gebied van productieautomatisering en embedded systemen, dit betreft:
  • Ontwerp van automatiseringssystemen met elektrisch/pneumatische aandrijvingen, waarbij zowel berekening (snelheid, verplaatsing, krachten, vermogens) als de beoordeling van de veiligheid van belang is
  • Bij het ontwerp wordt gebruik gemaakt van het V-model
  • Programmering van mechatronische systemen (PLC, microprocessoren, asbesturing, scada)
  • Simulatie van geregelde mechatronische systemen
  • Programmering van een geregeld mechatronisch systeem bestuurd door een microcontroller en geprogrammeerd in C
  • Maken van documentatie voor de gebruiker en voor het beheer van deze systemen
  • Realiseren, testen, ingebruikname van prototypes van mechatronische systemen en storingszoeken aan deze systemen
  • Ontwerp van toepassingen van Machine Vision

  Hierbij haalt de student deze leerdoelen op niveau 3.

 • De student heeft succesvol samengewerkt met studenten van andere disciplines bij het oplossen van multidisciplinaire problemen. 

Behalve korte opdrachten heeft de student ook een project van 15 ec (op school of bij een bedrijf) op het gebied van productieautomatisering of op het gebied van embedded uitgevoerd.

Het onderwerp van de minor sluit aan op ontwikkeling en actuele vraagstukken binnen bedrijven in de haven en bij de automatisering van de productie in de regio Rotterdam. Verder sluit de minor aan bij de profilering en verdieping van de opleidingen elektrotechniek, technische informatica en werktuigbouw.

Aanvullende informatie

Het onderwerp van de minor sluit aan op ontwikkeling en actuele vraagstukken binnen bedrijven in de haven en bij de automatisering van de productie in de regio Rotterdam. Verder sluit de minor aan bij de profilering en verdieping van de opleidingen elektrotechniek, technische informatica en werktuigbouw.

Ingangseisen

1. De minor is primair bedoeld als verdiepende minor voor de studenten Automotive , Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, en Technische Informatica.

2. Studenten Automotive, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Technische Informatica zijn direct toelaatbaar als dit is goedgekeurd door de eigen opleiding; studenten van andere technische opleidingen zijn toelaatbaar op grond van een motivatiebrief, toestemming van de eigen opleiding en nadat een intakegesprek plaatsgevonden heeft, hierbij is voorkennis van programmeren noodzakelijk.

3. Studenten zijn toelaatbaar tot de minor als zij semester 1 tot en met 5 volledig hebben afgerond en ten minste 24 studiepunten hebben behaald in semester 6. 4. Voor de duale- en deeltijd route is het een belangrijk dat studenten op de werkplek projecten kunnen doen die aansluiten op de eisen van de minor. Dit moet van te voren worden afgestemd en goedgekeurd worden door de opleiding (indien dit niet mogelijk is moeten deze studenten een ander mechatronica project doen, wat zeer waarschijnlijk leidt tot studievertraging).

Toetsing

• EASBWE42 “Werktuigbouwkunde voor Elektrotechnici” –alleen voor studenten met E of TI achtergrond*
Basiskennis van Werktuigbouwkunde (materiaalkennis, mechanica en CAD-tekenen)
• EASBEW43 “Elektrotechniek voor Werktuigbouwers” –alleen voor studenten met WTB of ATE achtergrond*
Basiskennis van Elektrotechniek (microcontroller programmeren en elektrotechniek)
• EASBES01 – Ontwerpen, berekenen, tekenen en programmeren van een manipulator
• EASTBS01 – Practicum programmeren PLC ’s, industriële robots en servo-aandrijvingen
• EASMVI01 – Realiseren van een machine vision toepassen
• EASSPM01 – Realiseren van een simulatie en proefopstelling met een in de microcontroller geprogrammeerde regeling
• EASPMM02 – Project ontwerp en bouw (eventueel prototype) van een mechatronisch systeem. De besturing kan een microcontroller, PLC of robotbesturing zijn.
*)EASBWE42 of EASBEW43 afhankelijk van vooropleiding, bij twijfel te bepalen in een intake gesprek.

Werkvorm :      
De instapcursus BWE42 heeft een theoriedeel en een praktijkdeel. De andere cursussen bestaan uit opdrachten met “just in time” instructie in de lessen.   

Toetsvorm:       
De instapcursus BWE42 wordt beoordeeld met een opdracht en een tentamen. De andere cursussen worden afgerond met een opdracht

Literatuur

De benodigde literatuur is beschikbaar op CumLaude.

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar.

Verplichte contacturen:

Voltijd:maandag en dinsdag lessen, woensdag t/m vrijdag projecten

Duaal: maandag en dinsdag lessen, bij het bedrijf moet de mogelijkheid zijn om een mechatronica project (embedded/productieautomatisering) te doen.  

Deeltijd dinsdagmiddag en avond, bij het bedrijf moet de mogelijkheid zijn om een mechatronica project (embedded/productieautomatisering) te doen.