Kies op maat

Inloggen Menu

Future Automotive Technology

Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen anno 2020 is gemeengoed. Echter de toename van voertuigen brengt verschillende vraagstukken met betrekking tot veiligheid en milieu ter sprake en vragen om nieuw innovatieve en duurzame oplossingen. Deze oplossingen kunnen gezocht worden in de richting van electrificatie, autonoom rijden, connectiviteit en deelgebruik van voertuigen en vormen als dusdanig de kern van deze minor FAT. In essentie werken we aan de drie zero’s: zero emissie, zero ongevallen en zero congestie!

We zouden niet tot de domein Engineering behoren als we de opgedane kennis niet zouden benutten voor het prototypen van voertuigsystemen. Dit wordt in de minor gedaan aan de hand van verschillende multidisciplinaire projecten waarbij de student zelf de keuze maakt voor het uitvoeren van een expertise. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een chassis voor een autonome racewagen of het managen van een project over een zelfrijdend personen of vrachtvoertuig.

De minor FAT (Automotive EAS) wordt in samenwerking met de minoren Intelligent Mobility (Technische Informatica CMI) en Innovative Logistics & IT (Logistics Management IGO) verzorgt.

Verantwoording

De continue veranderingen van de ontwikkelingen en technologieën in de automotive industrie vormen de basis voor de minorprojecten. De hoofdthema’s binnen de opleiding zijn; Efficient Vehicle, Intelligent Vehicle en Smart Automotive Business en deze thema’s worden binnen de projecten verder toegepast en ontwikkeld.

-        Efficient Vehicle

Het thema ‘Efficient Vehicle’ vormt de kern van veel ontwikkelingen en kan worden beschouwd als de drijfveer voor vernieuwingen om de aandrijving, het voertuig en het gebruik ervan zo energie efficiënt mogelijk te maken. Efficiëntie omvat:  

  • Energie: van vervuilende fossiele brandstoffen met als tussenstop hybride aandrijving richting elektrisch en/of waterstof.
  • Materialen: lichtgewicht, circulair en self healing.
  • Mobiliteit: het voertuig als onderdeel van een efficiënt vervoerssysteem.

-        Intelligent Vehicle

Het doel van het thema ‘Intelligent Vehicle’ is dat jij in de rol van ‘enabler’ oplossingen op het gebied van voertuigintelligentie ontwerpt. Daarbij werk je met de juiste Automotive informatie. Dit vraagt van je om de communicatie technologie te begrijpen, zowel op het gebied van dynamica, als hardware. Deze informatie weet je te beoordelen op betrouwbaarheid en te vertalen naar systemen in en rondom het voertuig.

-        Smart Automotive Business

Als student ben je instaat om kritisch te zijn en schakel je tussen de verschillende disciplines om een markt- en klantbehoeften en technische systemen te realiseren. Je weet een project op een multidisciplinaire wijze aan te pakken en lost daarmee complexe vraagstukken op. Het systeemdenken en de integratie van systemen en de impact daarvan op de omgeving, zijn hierbij essentieel.

 

Bovengenoemde thematiek vraagt om hoogopgeleide multidisciplinaire Automotive professionals. Als aankomend professional draag je vanuit jouw expertise en affiniteit die te scharen vallen onder een of meer van deze thema’s bij aan het realiseren van diverse voertuig(system-)en die bijdragen aan schonere, veiligere en slimmere voertuigen.  

Al het onderwijs in deze minor wordt probleem en vraaggestuurd aangeboden vanuit projecten zoals Shell Eco Marathon, Formula Student en autonome People Movers. Deze projecten vormen het hart van de minor en worden vanuit een multidisciplinair karakter uitgevoerd. Workshops, praktica en masterclasses vanuit het bedrijfsleven, waaronder VDL, behoren tot de in te zetten werkvormen.

Leerdoelen

Deze minor is bedoeld om op een zelfstandige en zelfactiverende manier kennis en inzicht te verkrijgen over het ontwerpen van toekomstige automotive systemen (Future Automotive Technology). Met de opgedane kennis en inzichten ga je in de unieke praktijkruimtes op RDM, te weten; het lijmlab, de cleanroom, het havenlab en/of skillslab werken aan het beproeven en realiseren van voertuigsystemen.

Aan het eind van de minor kun je vanuit jouw rol als startende professional een bijdrage leveren aan de realisatie van een toekomstige automotive systeem.

Aanvullende informatie

Werkvorm:

Project

Binnen de minor is er een selectie gemaakt tussen een ruim palet aan projecten waarbij de eigenschappen van deze projecten getoetst worden aan de eerder genoemde thema’s. Voorbeelden van projecten zijn onder andere Shell Eco Marathon (autonoom zuinigheidsvoertuig), Formula Student (autonoom racevoertuig), en CargoPod (autonoom vrachtvoertuig).

Workshops, gastcolleges en praktijk.

De lessen bestaan uit vraaggestuurde workshops die op basis van de persoonlijke expertise die je gekozen hebt binnen een project verzorgd worden. De praktijkmodule zal bestaan uit diverse projecten en praktijklessen in een van de praktijkruimtes op RDM. Deze module valt samen met jouw specifieke opdrachten binnen het project. De gastcolleges ondersteunen de praktijkmodule die ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking met of binnen het beroepenveld van het automotive domein. Naast deze masterclasses bezoek je ook conferenties en beurzen.

Indien je dat wenst en een gepaste mogelijkheid zich voordoet, kan een vervangend project worden opgestart in het kader van het duale programma. 

Toetsvorm:

De minor wordt afgesloten met een assessment. Dit assessment bestaat uit een persoonlijke opdracht met als resultaat een individueel verslag en een gezamenlijk product, een persoonlijk ontwikkeldossier en een groepspresentatie. Het fysieke product dient als validatie van jouw theoretische resultaat zoals beschreven in jouw verslag. Tijdens deze presentatie kunnen afgevaardigden van het beroepenveld de rol van externe gecommitteerden innemen.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor studenten van techniekopleidingen: - Studenten Automotive zijn voorbereid op de minor evenals studenten van andere technische opleidingen met kennis op het gebied van sterkteleer, dynamica, regeltechniek en materiaalkunde. Studenten Automotive zijn direct toelaatbaar; studenten van andere technische opleidingen zijn toelaatbaar op grond van een motivatiebrief, toestemming van de eigen opleiding en na een intakegesprek met en toestemming van de minorcoördinator. Voor alle studenten geldt dat de 3e-jaars stage met een voldoende moet zijn afgerond. Meer informatie over de toelating is te verkrijgen bij de minorcoördinator.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een assessment. Dit assessment bestaat uit een persoonlijke opdracht met als resultaat een individueel verslag en een gezamenlijk product, een persoonlijk ontwikkeldossier en een groepspresentatie. Het fysieke product dient als validatie van jouw theoretische resultaat zoals beschreven in jouw verslag. Tijdens deze presentatie kunnen afgevaardigden van het beroepenveld de rol van externe gecommitteerden innemen.

Literatuur

Er wordt een selectie aanbevolen uit literatuur van diverse aansprekende, toonaangevende en internationaal erkende auteurs op dit brede vakgebied.

Rooster

De minor gaat van start eind augustus 2020. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes.