Kies op maat

Inloggen Menu

Project-en Programmamanagement

Reactie op het programma vanuit het bedrijfsleven: "Had ik dit programma maar in mijn opleiding gehad, dan was ik beter voorbereid op mijn functie als projectleider".

Aan goede projectmanagers, programmamanagers en projectleiders is veel behoefte in het bedrijfsleven en de overheid en zij zijn daarom goedbetaalde, zelfstandige regelaars binnen organisaties. Projectleiders zijn resultaatgerichte, stressbestendige, gestructureerde, proactieve individuen die goed kunnen onderhandelen en communiceren, gevoel hebben voor de politieke context, goed kunnen inschatten en ook nog eens kunnen omgaan met geld.

Bij projectmanagement gaat het om een vooraf gedefinieerd resultaat te realiseren, binnen budget, op de afgesproken datum en met de juiste specificaties (tradiionele waterval-methode). Of producten worden als project op een meer iteratieve manier vormgeven (design thinking en Agile/scrum).

Bij programmamanagement gaat het meer om de context en het strategisch doel van een verandering en implementaties van veranderingen in een bedrijf of omgeving. Denk bijvoorbeeld aan cultuurveranderingen bij bijvoorbeeld het invoeren van Lean-werken, reorganisaties bij bedrijven en organisaties en bij gebiedsontwikkeling zoals bij Rotterdam Centraal, Erasmus Medisch Centrum/Dijkzigtziekenhuis of de (her)ontwikkeling van woonwijken.

De elementen van project- en programmamanagement komen op verschillende manieren terug in de minor. Je maakt kennis met diverse methodieken (IPMA, MSP, PRINCE2, Systems Engineering, Agile/Scrum, Critical Chain, BIM, Systems engineering, etc.), maar je weet ook op basis van cultuurverschillen keuzes te maken welke methodiek past bij een organisatie.

Naast de theorie en methodieken besteden we veel aandacht aan leiderschap, team spirit en samenwerken op basis van vertrouwen.

Ervaren trainers geven in een combinatie van theorie en praktijk hun ervaring door. Vooraanstaande projectleiders verzorgen een aantal gastcolleges en de mogelijkheid bestaat om met de opgedane kennis en met korting op te gaan voor de door het bedrijfsleven gewaardeerde externe examens IPMA-D en PRINCE2.

Het is onze ambitie jou de vaardigheden en inzichten bij te brengen zodat jij die succesvolle projectleider kunt worden.

Ervaringen van studenten
Studenten over de minor project- en programmamanagement:

"Ik heb veel nieuwe, interessante theorie geleerd en heb een beter beeld gekregen over mijn toekomst. Ook van het meelopen in een organisatie heb ik veel geleerd."

´Het behandelen van vele methodieken om projecten te sturen/leiden geeft een nieuw inzicht en is interessant. Daarnaast is de mogelijkheid om een certificaten te halen (IPMA-D en PRINCE2) erg prettig en zeker van toegevoegde waarde.´

"Deze minor maakt het mogelijk om alle basics van het project managen in een half jaar aanbod laat komen. Zeker de vakken als IMPA-D, MS-projects en het projectplan zijn erg nuttig. Uiteraard leveren de andere vakken ook toegevoegde waarde tot de verrijking van kennis."

" Bedankt voor de minor project- en programmamanagement. Ik ben blij dat ik de afgelopen zomer voor deze richting heb gekozen, de twee kwartalen waren productiever dan ik had kunnen verwachten! "

" Ik vond de vaardigheidstrainingen heel leerzaam, zeker omdat ik weet van mijzelf dat ik niet zo goed ben in dit soort dingen. Ik ga zeker wat met deze vaardigheden doen. "

Leerdoelen

In deze minor leer je niet alleen wat je moet kennen en kunnen als projectmanager maar ook wat de relatie is met de organisatie. Dus leren we je kijken naar projectmanagement vanuit strategisch perspectief. Doordat je kennismaakt met diverse project- en programmamanagement methodieken kun je als techneut of bedrijfskundige advies geven welke methodiek meer geschikt is voor jouw branche of organisatie. Tevens ‘stomen’ we je klaar voor het IPMA-D certificaat (wereldwijd erkend diploma op gebied van projectmanagement) en het PRINCE2 Foundation certificaat. Als je wilt kun je tegen studententarief deze diploma’s halen. Tijdens de minor wordt gewerkt aan competenties die gebaseerd zijn op de Nederlandse ‘Competence Baseline’ geformuleerd door IPMA (International Project Management Association).

Ingangseisen

Om toegelaten te worden tot deze minor dien je je propedeuse behaald te hebben en je 3e jaars stage met een voldoende resultaat hebben afgerond. Naast je de stage moet je voor de overige modules uit jaar 3 15 EC behaald hebben. Als laatste toegangseis geldt dat er maximaal twee modules uit jaar 2 open mogen staan. 

De minor is bedoeld voor studenten vanuit alle studierichtingen die als projectleider, projectmanager, programmamanager, een assistent hiervan of als projectcontroller aan de slag willen.

Toetsing

Het programma van de minor project- en programmamanagement ziet er als volgt uit:

  • Theoriedeel 1: projectmanagementkennis en -vaardigheden op IPMA-D niveau en leiderschap. Eén dagdeel per week wordt besteed aan interactieve hoorcolleges.
  • Theoriedeel 2: projectmanagement vanuit strategisch perspectief, programma- en portfoliomanagement. Eén dagdeel per week met interactieve hoorcolleges, oefeningen en opdrachten.
  • Projectdeel 1: het schrijven van een projectplan voor een ‘real life’ project voor een bestaande organisatie.
  • Projectdeel 2: literatuuronderzoek waarin gezocht wordt naar recente wetenschappelijke artikelen met betrekking tot projectmanagement en het schrijven van een artikel hierover. Dit zal aan elkaar en eventueel aan derden worden gepresenteerd.
  • Vaardigheidsdeel 1: een half dagdeel per week bestaat uit trainingen leiderschaps- en communicatievaardigheden mét acteurs.
  • Vaardigheidsdeel 2: een dagdeel per week bestaat uit het uitgebreid leren werken en beheersen van het software planningsprogramma MS-Project. Een dagdeel wordt onder begeleiding van een expert geoefend met MS Project.
  • Theoriedeel 3: gangbare en nieuwe projectmanagementmethodieken worden met elkaar vergeleken. Eén dagdeel per week wordt besteed aan interactieve hoorcolleges over theorie en praktijkvoorbeelden van toepassingen, grotendeels in samenwerking met bedrijven met gastsprekers en rondleidingen bij bedrijven.
  • Theorie en toepassingsdeel 4: wanneer doet een bedrijf het goed op gebied van projectmanagement? Je gaat met een medestudent een bedrijf onder de loep nemen om te oordelen of het bedrijf het goed doet op gebied van project- en programmamanagement. Dit door middel van een audit op projectorganisatievolwassenheid.
  • Projectdeel 3: samen met een medestudent doe je een uitgebreide cultuurscan bij een bedrijf volgens verschillende modellen.
  • Projectdeel 4: een vrije opdracht, waarbij je zelf je leerdoelen formuleert; voorbeeld is het schrijven van een advies voor het implementeren van een projectmanagementmethodiek. In deze redelijk vrije opdracht kunnen ook andere competenties geoefend en aangetoond worden.

Rooster

De minor gaat begin september 2021 van start met een kick-off. De duur van de minor is een half jaar en beslaat twee onderwijsperiodes.