Kies op maat

Inloggen Menu

Fieldlab Digital Economy/ Business Transformation Consulting

Fieldlab Digital Economy – Business Transformation

Bedrijven moeten voortdurend veranderen om zeker te zijn dat ze ook in de toekomst van waarde kunnen zijn voor hun klanten. Welke veranderingen zijn nodig zijn om als bedrijf voorop te blijven lopen?  Of om te voorkomen dat je als bedrijf de boot mist en niet meegaat in ontwikkelingen die noodzakelijk zijn binnen de sector waarin het bedrijf actief is?

De minor Business Transformation richt zich op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bedrijven te ondersteunen bij die gewenste of noodzakelijke veranderingen in de bedrijfsvoering.

Business Transformation?

Hoe gaat dat, een verandering doorvoeren in de bedrijfsvoering?  Dat ga je leren aan de hand van theorie en de toepassing daarvan in de praktijk in een multidisciplinair project bij een bedrijf. We beginnen met de strategische component: welke kansen zie je na interne en externe analyse om een flinke stap te maken in de innovatie van een bedrijf?  Hoe werk je die kansen uit en hoe zet je dat om naar een (nieuw) business model?  En vervolgens: wat moet er gedaan worden om dat binnen het bedrijf te realiseren?  Dat vereist een plan en de uitwerking in een haalbare aanpak.  En dat op een manier waarbij het bedrijf een cultuur ontwikkelt, waarin innoveren een doorlopende activiteit wordt.

Veranderingen doorvoeren is niet altijd eenvoudig voor een bedrijf.  Advies en ondersteuning door professionals is vaak een pré om een verandering op de kaart te krijgen. Consulting is meer dan alleen de beste professional zijn op jouw vakgebied. Vaak betekent het multidisciplinair werken in samengestelde teams om een verandering vanuit een breder perspectief te bekijken. Met de nodige vaardigheden in je persoonlijke bagage om projectmatig te werken, een goed advies te kunnen opstellen, te presenteren en geaccepteerd te krijgen.

Leerdoelen

Het doel van de minor is enerzijds om tijdens de praktijkopdracht vanuit de huidige situatie te verbeteren gebaseerd op digitale trends en actuele trends in de bedrijfstak. Anderzijds is een doel om de student aan het einde van de minor een volwaardige consultant te laten zijn.

Ingangseisen

Er gelden geen specifieke eisen van een vooropleiding om aan deze minor te kunnen deelnemen.  Het vraagt wel een instelling om onbekende terreinen te willen verkennen. Analytische vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit en open communicatie zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen zijn in deze minor.

Toetsing

De minor bestaat uit een kennisgericht deel waar je verschillende theorieën en modellen uitgelegd krijgt. De informatie die je in dit gedeelte aangereikt krijgt, ga je gebruiken bij het praktijkgerichte deel waar je met de bedrijfsopdracht aan de slag gaat. Daarnaast zullen gastsprekers en bedrijfsbezoeken je een breed beeld geven van de trends en ontwikkelingen die nu en in de toekomst een belangrijke rol (gaan) spelen. Naast de kennis die je tot je neemt en de implementatie hiervan, krijg je ook de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om als consultant je rol in te vullen. Zo gaan we onder andere in op het geven van een moderne zakelijke presentatie/pitch maar ook op consultancy vaardigheden.

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van jouw deelname en participatie tijdens de lessen, de opdracht die je als team voor het bedrijf uitvoert en je individuele opdrachten.