Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Concepts Into Business (Fieldlab Entr. Eco.)

Hoe creëer je iets voor de markt dat nog niet bestaat?

Je hebt een creatief idee en wil deze in de markt zetten. Uiteindelijk blijkt dat het gekozen business model niet deugt of dat de meerwaarde niet duidelijk is voor de doelgroep. Een goed doordacht creatief concept is de basis van succesvolle innovaties. Het is belangrijk om zowel creatief als commercieel te denken. Creativiteit en design maken concepten sterk, onderscheidend en baanbrekend. Commerciële denkkracht maakt het bedrijfsmatig en organisatorisch mogelijk, weet doelgroepen te bereiken en de economische potentie te benutten. Hoe combineer je creativiteit en commerciële denkkracht? De minor+ ‘Creative Concepts Into Business’ richt zich op dit vraagstuk.

In deze minor wordt er gewerkt in multidisciplinaire teams van studenten. Ook staan externe partners en opdrachtgevers centraal. Er wordt gewerkt aan creatieve concepten en het ontwerpen van kansrijke en financieel haalbare businesses. De creatieve en commerciële werkvelden komen hierdoor bij elkaar.

Je leert hoe creativiteit en commercie elkaar kunnen versterken. Hiervoor gebruiken en testen we de nieuwste methodieken en inzichten uit beide werkvelden. We onderzoeken de succesfactoren van innovatief ondernemerschap in de creatieve industrie. Hoe pak je op een innovatieve manier complexe vraagstukken aan? Hoe ontwikkel je de benodigde ondernemersgeest om het tot een succes te brengen? Je leert het tijdens de minor ‘Creative Concepts Into Business’.

Wat biedt de minor Creative Concepts Into Business jou?

 • Inspirerende en betrokken opdrachtgevers. In vorige edities van de minor hebben wij onder andere samengewerkt met Bottle Business en HiMarry.
 • Bijeenkomsten in de inspirerende omgeving van het Erasmus Center for Entrepreneurship.
 • Werken met gelijkgestemde ondernemende en gemotiveerde studenten, die willen vernieuwen.
 • Naar eigen invulling te besteden tijd (6 van de 30 ECTS) ten behoeve van jouw persoonlijke ontwikkeling als innovatieve professional.

 

Leerdoelen

Een minor+ wijkt af van andere minors, omdat deze gebaseerd is op een complex vraagstuk. Een oplossing is er nog niet. Daar ga jij aan werken. Het is nog niet bekend hoe het proces gaat verlopen. Dit heeft als gevolg dat de exacte inhoud en planning van de minor van tevoren nog niet bekend zijn. Wij vragen van jou een actieve deelname aan de totstandkoming van de minor+. Flexibiliteit is dus belangrijk.

In de minor+ bieden we je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op de volgende aspecten:

 • Het realiseren van jouw ideeën en motivatie;
 • Het doorgronden van behoeften en dynamiek, identificeren van creatieve en commerciële succesfactoren en creëren van innovatieve businessconcepten;
 • Het werken in multidisciplinaire teams met studenten uit andere werkvelden;
 • Het werken aan competenties (werk en denkwijzen) voor innovatief handelen;
 • Het werken aan echte ideeën en vraagstukken met echte directe gevolgen;
 • Het ontwikkelen en inzetten van een multidisciplinair netwerk van partijen en professionals;
 • Het uitvoeren van onderzoek naar praktische maar complexe problemen (onder leiding van Kenniscentrum Business Innovation en lectoren). 

Ingangseisen

Intakeprocedure
Het is belangrijk dat er een match is tussen jou en de minor+. Wij vragen van jou je aanmelding te motiveren. Hierdoor kunnen wij kijken in hoeverre de minor+ bij jou past.

Voor deze minor geldt een intakeprocedure. Kort na de inschrijving word je uitgenodigd voor een evenement eind april of begin mei, waarin je alvast kennis kan maken met de manier van werken binnen deze minor en daarnaast ook alvast kennis kan maken met je medestudenten. Tijdens of na dit evenement zullen er gesprekken worden gevoerd met één van de begeleiders ter verkenning van jouw ambities en voor de bespreking van de wederzijdse verwachtingen.

Opmerking: de toelatingstoets wordt niet meer afgenomen.

Toetsing

 • Opdracht: adviesrapport innovatiekracht;
 • Opdracht: het succesvol creëren van een kansrijk business concept;
 • Opdracht: publicatie naar aanleiding van onderzoek innovatie;
 • Opdracht: verantwoording vrij in te vullen ruimte ten behoeve van jouw eigen ontwikkeling.
 • Individueel assessment ’Innovatieve professional‘. Hierin toon je aan dat je de vijf competenties voor ’innovatief handelen‘ hebt behaald.