Kies op maat

Inloggen Menu

Consultancy & ondernemerschap

De laatste tijd zien we steeds meer de tendens dat organisaties geen expertise in loondienst nemen, maar deze kennis via externe bureaus ‘inhuren’. Daardoor wordt de combinatie consultancy & ondernemerschap steeds belangrijker. Speciale aandacht gaat uit naar innovatie, waarvoor ook colleges worden aangeboden. Daarnaast krijgen jullie trainingen van externe bureaus! 

Het leren ondernemen en leren adviseren zijn de twee centrale leerdoelen van de minor consultancy & ondernemerschap. Je start samen met medestudenten een eigen adviesbureau en werkt aan echte (betaalde) opdrachten. Dit gebeurt onder begeleiding van ervaren externe coaches die vaak zelf een eigen adviesbureau hebben.

Inhoud en programma
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theorie over ondernemen en adviseren. Hiervoor dient de verplichte literatuur te worden bestudeerd wat met een schriftelijk tentamen en een individueel essay wordt getoetst;
  • Praktijkcomponent dat bestaat uit het opstellen van een ondernemingsplan en minimaal 5 externe (betaalde) praktijkopdrachten (beroeps/adviesproducten) per leerbedrijf;
  • Coaching door externe coaches uit de praktijk die in samenwerking met de docentbegeleider de producten en de houding/gedrag van de studenten beoordelen.

Leerdoelen

Nederland heeft de grootste adviesdichtheid van de wereld en relatief weinig ondernemers. De Minor Consultancy en Ondernemerschap leert je om te adviseren en te ondernemen. Speciale aandacht gaat uit naar innovatiemanagement. Wat deze minor extra interessant maakt, is de ‘real life’ aanpak. Vanaf het eerste moment start je samen met 5 à 6 studenten een eigen bedrijf en ontwikkel je een nieuw product of nieuwe vorm van dienstverlening. Je schrijft een businessplan en vervolgens ga je aan de slag met dit nieuwe product/dienst. Daarnaast voer je ook nog andere échte bedrijfsopdrachten uit en kan het soms zo zijn dat je met andere studenten moet concurreren om opdrachten binnen te slepen. De begeleiding vindt plaats door externe coaches uit de praktijk die veel ervaring hebben in de zakelijke dienstverlening. Je theoretisch inzicht, het eigen ondernemingsplan en de uitgevoerde opdrachten worden beoordeeld door coaches en opdrachtgevers.

De opdrachten komen uit de bedrijfspraktijk en sluiten dus prima aan op de behoeftes die daar leven. Vooral de behoefte om te innoveren is erg groot en daarom besteden we extra veel aandacht aan advies rond het thema innovatiemanagement. Nadruk ligt op advisering van bedrijven binnen de Rotterdamse regio. Het instituut IBK leert je vanaf het eerste jaar hoe je een goede consultant kunt worden en hoe je een goed adviesrapport kunt schrijven. De minor werkt dit verder uit zodat je gereed bent voor de adviespraktijk. Speciale aandacht voor kennis, (advies- en persoonlijke) vaardigheden en houding.


Doelen
Aangezien alle advieswerkzaamheden in opdracht van het bedrijfsleven worden uitgevoerd zijn oordeelsvorming en communicatie de belangrijkste aandachtspunten. Vanuit de competentiegedachte komen de generieke competenties methodisch handelen, adviseren, innoveren, samenwerken, communiceren en professionaliseren ruim aan bod.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor alle studenten van een bedrijfskundige, economische opleiding. Om toegelaten te worden tot deze minor dien je je propedeuse behaald te hebben en je 3e jaars stage met een voldoende te hebben afgerond. Naast de formele eisen zullen individuele intake gesprekken worden gevoerd om je motivatie te polsen.

Toetsing

Blok1 
Theoriemodule IBKCOO12M4: schriftelijk tentamen over 2 boeken 
Praktijkmodule IBKCOO20M4: beoordeling van het ondernemingsplan incl offertes
Coachingmodule IBKCOO30M4: beoordeling houding en gedrag, te beoordelen door de coach

  Blok2 Theoriemodule IBKCOO42M4: schriftelijk tentamen over boek innovatiemanagement Praktijkmodule IBKCOO50M4: beoordeling van minimaal 5 externe opdrachten incl. offertes Coachingmodule IBKCOO60M4: beoordeling houding en gedrag op eindniveau, te beoordelen door de coach
Aan het begin van de minor zal een uitgebreide studiehandleiding met weekprogramma etc. beschikbaar worden gesteld.

Rooster

Maandags en dinsdags zijn verplichte theorie- en gastcolleges. Ook zullen op die dagen de opdrachtgevers hun opdrachten presenteren. Woendsdagmidddag, donderdag en vrijdag zijn dagen voor intern en extern overleg en uitvoering van de opdrachten.