Kies op maat

Inloggen Menu

Silicon Venturing Rotterdam

Hou je van onzekerheid? Durf je samen met docenten fouten te maken? Wil je extra investeren in je toekomst? Wil je kennis van ondernemen en kennis van technologie met anderen omzetten in werk? Vind je het geweldig om met anderen oplossingen te ontwikkelen voor complexe problemen? Schrijf je dan in voor de minor+ Silicon Venturing Rotterdam!

In deze minor gaan we op technologie-expeditie: we gaan samen op weg en maken voor een partnerbedrijf een ontwerp voor een 'silicon bedrijf': een bedrijf dat de partner in staat stelt van die nieuwe exponentiële technologie gebruik te maken. De afgelopen zes jaar heeft Silicon Venturing Rotterdam (SVR) samengewerkt met het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is uitermate tevreden over wat SVR de afgelopen zes jaar voor haar heeft betekend. Het ziekenhuis heeft inmiddels drie ideeën en innovaties van de SVR-studenten ingevoerd, en in 2018 is de minor SVR uitgeroepen tot een koploper in het onderwijs en de zorg, door de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs.

Om dit opnieuw mogelijk te maken hebben we studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen nodig. De afgelopen jaren hebben we steeds gewerkt met studenten van 8 tot 10 verschillende opleidingen. Studenten van alle soorten opleidingen zijn daarom welkom om deel te nemen aan deze minor.

Studenten en docenten maken voor dit ziekenhuis een concrete "blueprint' (design/schets/canvas/model etc.) voor een start-up (= 'new venture'). Dit bedrijf kan je daarna doorstarten en bepaalt dan vanaf dat moment jouw toekomst. Op deze manier bepaal je zo je eigen toekomst, van Rotterdam en omgeving.

Kijk ook eens naar opnames van 'De Wereld Draait Door University' waarin internetjournalist Alexander Klöpping verslag doet van wat er op het gebied van exponentiele technologie allemaal mogelijk is en mogelijk gaat worden. Hij laat daarin bedrijven zien die we in "onze broekzak hebben", zoals Google, Facebook, Twitter, WhatsApp en Dropbox! Deze bedrijven hebben met technologie innovatieve oplossingen gevonden voor communicatie, zorg, webwinkels, opslagruimte, etc. En wij willen jouw kennis en kunde gebruiken om, op basis van wat er nu al kan en is, door te gaan om nieuwe mogelijkheden te vinden.

Leerdoelen

De extra startkwalificatie die studenten (én docenten) die in de minor+ participeren verkrijgen is het omgaan met onzekerheid die ontstaat door gebrek aan kennis. Dit kan zover gaan dat de beide, studenten en docenten, zelfs niet weten waarover ze onzeker moeten zijn. Studenten en docenten leren door gebruik te maken van 'design thinking' door middel van divergeren en convergeren te vertrouwen op hun creatieve vermogens om tot oplossingen te komen.

Op deze manier wordt innoverend handelen ontwikkeld:
1. Vernieuwingsgericht: Studenten en docenten werken samen aan het maken van nieuwe producten, diensten en bedrijven.
2. Vraaggericht: Studenten zoeken vanuit design thinking naar oplossingen voor bekende en onbekende vraagstukken. Dit doen ze via de zogenaamde 'designcyclus': ontdekken, interpreteren, genereren van ideeën, experimenteren en evolueren en kunnen beargumenteren waarom deze oplossingen aansluiten op de huidige ontwikkelingen en mogelijke toekomstige praktijken (inbedding nu/toekomst);
3. Samenwerken: Door beperkte middelen (kennis, geld, ruimte, etc.) worden studenten en docenten uitgedaagd deze vanuit hun bestaande en te ontwikkelen netwerk aan te vullen met als doel technologie in te zetten in maatschappelijke- en bedrijfsgerelateerde vraagstukken. Crowd-sourcing en crowd-funding zijn hierbij mogelijke strategieën. Daarbij gebruikmakend van verschillende disciplines, kennisvelden of domeinen (synergie);
4. Interactief leervermogen: de onverwachte situaties die zich voordoen vragen van studenten en docenten allereerst een goede kijk op 'eigen kunnen en kennen'. Vervolgens vraagt het inzicht, lef en kracht om op zoek te gaan naar de ontbrekende informatie om op basis daarvan mensen en middelen in te schakelen die deze 'gap' kunnen vullen;
5. Kenniscreatie: Het zal tijdens de minor+ duidelijk worden welke extra kennis de studenten kunnen creëren. Daarmee ontwikkelt elke student zijn of haar eigen 'kenniscreatieportfolio'.

Ingangseisen

Studenten uit alle mogelijke opleidingen binnen en buiten de hogeschool (ook internationaal) zijn nodig om samen dit vraagstuk aan te pakken. Afhankelijk van de opdracht kan gedacht worden aan aankomend Gezondheidszorg Technologen, Informatici, Commercieel Economen, Verkeerskundigen, Product Ontwerpers, Bedrijfseconomen, Informatie Technologen, Technische Bedrijfskundigen etc. Vrijwel elke discipline komt aan de orde.

Mochten disciplines ontbreken dan zorgen studenten en docenten gezamenlijk voor het verder uitbouwen van het netwerk om de betreffende discipline(s)/competentie(s) binnen te halen en te benutten.

Toetsing

Oplossingsgericht Onderzoek: Gedurende de eerste 10 weken gaan studenten op onderzoek naar problemen bij de partner. Voor deze problemen en uitdagingen presenteren ze na 10 weken praktische en uitvoerbare oplossingen. Studenten werken met elkaar als een zelfsturende mini-organisatie. Ze zijn verantwoordelijk voor eigen planning, marketing en budget.

Opzetten Techno StartUp: De tweede 10 weken staan in het teken van het opzetten van een eigen techno startup aan de hand van de 24 stappen zoals beschreven in Bill Aulet's Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Succesful Startup.