Kies op maat

Inloggen Menu

Business Transformatie in een Digitale Economie

Digitalisering is op dit moment één van de grootste drijfveren achter de snelle veranderingen in onze economie. Duurzame logistiek, e-HRM, e-health, cryptocurrencies op basis van blockchain technologie, boekhoudrobots, online marketing, big data, social platforms, op vrijwel ieder terrein gaan de ontwikkelingen razendsnel. Digitalisering maakt andere diensten en producten, business modellen, organisatievormen en werkwijzen mogelijk. Soms gaan die innovaties geleidelijk, maar soms zijn zij ook ontwrichtend. Hoe zorg je dat je als organisatie bij blijft? Hoe zorg je dat je niet te laat, maar ook niet te vroeg nieuwe digitale ontwikkelingen omarmt? En hoe kun je daar als consultant aan bijdragen?

Na afloop van deze minor ben jij in staat om, voor een echte organisatie, de op jouw vakgebied relevante (digitale) ontwikkelingen vroegtijdig te kunnen herkennen en ze te vertalen naar (een) praktische kansrijke innovatie(s). In lijn met de algemene uitdagingen, visie en strategie van die organisatie en zonder dat wat zij al gerealiseerd heeft uit het oog te verliezen. Ook kun je aangeven hoe de organisatie die innovatie(s) het best zou kunnen implementeren en hoe de organisatie straks zelf het innoveren blijvend op gang kan houden. Waar mogelijk werk je samen met studenten uit een ander vakgebied, zodat voorgestelde verbeteringen en veranderingen een breed palet omvatten. Bij dit multi-disciplinair samenwerken besteden we ook aandacht aan projectmatig werken en praktische adviesvaardigheden.

Impact maken met praktisch innoveren dus. Een vaardigheid waarmee werkgevers je straks graag zien aankomen.

Je start met een inleidend deel waar je verschillende theorieën en modellen aangereikt krijgt en relevante vaardigheden op kunt doen. Dit omvat niet alleen technieken om zicht te krijgen op ontwikkelingen in de omgeving, maar ook manieren om zicht te krijgen op de werking van organisaties, omgaan met scenario’s en onzekerheden en persoonlijke vaardigheden die je als consultant nodig hebt om binnen organisaties impact te kunnen maken. Dit alles ga je gebruiken bij de opdracht die je in een groepje met mede-studenten gedurende 3 maanden bij een “echte” organisatie uit gaat voeren die je zelf hebt aangedragen (let op: indien je met je teamleden voor week 5 geen passende organisatie hebt aangedragen, is het succesvol afronden van de minor niet mogelijk). Ongeacht de organisatie van je keuze is de opdracht voor iedere organisatie hetzelfde: “Geef een helder beeld van de relevante algemene trends en (digitale) ontwikkelingen in onze omgeving en geef een onderbouwde schets wat deze ontwikkelingen in ons geval zouden kunnen betekenen. Geef aan waar wij het best op in zouden kunnen zetten en op welke wijze wij dat zouden kunnen doen”. Dit advies is HBO-waardig: je toont aan dat je product logisch volgt uit de theorieën die je hebt gebruikt, de werkwijze die je hebt gevolgd en je bevindingen. Het is niet in alle gevallen mogelijk, maar een creatief, werkend “proof of concept” of een daadwerkelijk gerealiseerde innovatie levert natuurlijk pluspunten op.

Je wordt begeleid door docenten die hun sporen in de consultancy en onderzoek verdiend hebben, en waar je dus veel van kunt opsteken. Ter inspiratie nodigen we zo mogelijk gastsprekers uit die passen bij de fase waar je traject zich in bevindt. Zoals trendwatchers die een breed beeld geven van (digitale) trends en ontwikkelingen die waarschijnlijk in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, of verandermanagers die ingaan op het doorvoeren van veranderingen.

Leerdoelen

  • De student toont een bij hem/haar beroepsgroep passende, onderzoekende houding.
  • De student kan verbeteringen voorstellen en deze verbeteringen initiëren.
  • De student is in staat waarde te creëren door optimalisatie en digitale transformatie.
  • De student heeft passende professionele vaardigheden

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten uit iedere vooropleiding, mits zij stage-ervaring hebben opgedaan. Durf om onbekende terreinen te verkennen, analytische vaardigheden, ondernemerschap, creativiteit, open communicatie en een professionele instelling zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te kunnen zijn in deze minor.

Toetsing

De eindbeoordeling vindt plaats op basis van jouw deelname en participatie tijdens de lessen, de opdracht die je als team voor de organisatie uitvoert (inclusief de beoordeling van die organisatie en de peer-reviews van je teamleden), en enkele individuele opdrachten.