Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Concepts Into Business (Fieldlab Entr. Eco.)

Let op: deze minor heeft een selectieprocedure. Lees de ingangseisen goed door voordat je je inschrijft.

Hoe creëer je een creatief concept voor de markt dat nog niet bestaat?

Je hebt een creatief idee dat je graag in de markt wil zetten. Maar heb je al onderzocht of je gekozen business model eigenlijk wel passend is en wat de meerwaarde is voor de doelgroep! Een goed doordacht creatief concept is de basis van succesvolle innovaties. Het is belangrijk om zowel creatief als commercieel te denken. Creativiteit en design maken concepten sterk, onderscheidend en baanbrekend. Commerciële denkkracht maakt het bedrijfsmatig en organisatorisch mogelijk, weet doelgroepen te bereiken en de economische potentie te benutten. Hoe combineer je creativiteit en commerciële denkkracht? De minor+ 'Creative Concepts Into Business' richt zich op dit vraagstuk.

In deze minor werk je in multidisciplinaire studententeams aan een praktijkopdracht voor een externe opdrachtgever. Je ontwikkelt creatieve concepten en gaat aan de slag met het ontwerpen van kansrijke en financieel haalbare businesses. Het creatieve en commerciële werkveld komen hierdoor bij elkaar en je leert hoe creativiteit en commercie elkaar kunnen versterken. Hiervoor gebruiken en testen we de nieuwste methodieken en inzichten uit beide werkvelden en we onderzoeken de succesfactoren van innovatief ondernemerschap in de creatieve industrie. Hoe pak je op een innovatieve manier complexe vraagstukken aan? Hoe ontwikkel je de benodigde ondernemersgeest om je idee tot een succes te brengen? Je ontdekt het tijdens de minor 'Creative Concepts Into Business'.

Wat biedt de minor Creative Concepts Into Business jou?

 • Inspirerende en betrokken opdrachtgevers. In vorige edities van de minor hebben wij onder andere samengewerkt met Clean Climber en The Swapshop.
 • Bijeenkomsten in een inspirerende, externe, omgeving buiten de muren van de hogeschool.
 • Werken met gelijkgestemde ondernemende en gemotiveerde studenten, die net als jij willen vernieuwen.
 • Naar eigen invulling te besteden tijd (6 van de 30 ECTS) ten behoeve van jouw persoonlijke ontwikkeling als innovatieve professional.

Leerdoelen

Een minor+ wijkt af van andere minors, omdat deze gebaseerd is op een complex vraagstuk. Een oplossing is er nog niet. Daar ga jij aan werken. Het is nog niet bekend hoe het proces gaat verlopen. Dit heeft als gevolg dat de exacte inhoud en planning van de minor van tevoren nog niet bekend zijn. Wij vragen van jou een actieve deelname aan de totstandkoming van de minor+. Flexibiliteit is dus belangrijk.

In de minor+ bieden we je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op de volgende aspecten:

 • Het realiseren van jouw ideeën en motivatie.
 • Het doorgronden van behoeften en dynamiek, het identificeren van creatieve en commerciële succesfactoren en het creëren van innovatieve businessconcepten.
 • Het werken in multidisciplinaire teams met studenten uit andere werkvelden.
 • Het werken aan competenties (werk en denkwijzen) voor innovatief handelen.
 • Het werken aan echte ideeën en vraagstukken met echte directe gevolgen.
 • Het ontwikkelen en inzetten van een multidisciplinair netwerk van partijen en professionals.
 • Het uitvoeren van onderzoek naar praktische maar complexe problemen (onder leiding van Kenniscentrum Business Innovation en lectoren).

Deze minor is onderdeel van het Fieldlab Entrepreneurial Economy en onderzoek hiernaar door het Kenniscentrum Business Innovation.

Ingangseisen

Het is belangrijk dat er een match is tussen jou en de minor+. Wij vragen jou je aanmelding te motiveren. Hierdoor kunnen wij kijken in hoeverre de minor+ bij jou past. Voor deze minor geldt een intakeprocedure. Meld je uiterlijk 5 april 2022 aan om deel te nemen aan de intakeprocedure. Kort na de inschrijving word je uitgenodigd voor een evenement op 6 april 2022 waarin je alvast kennis kan maken met de manier van werken binnen deze minor en daarnaast ook alvast kennis kan maken met je medestudenten. Tijdens of na dit evenement zullen er gesprekken worden gevoerd met één van de begeleiders ter verkenning van jouw ambities en voor de bespreking van de wederzijdse verwachtingen. Let op: Bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen vindt loting plaats. Studenten die ingeloot worden, zullen worden uitgenodigd voor het evenement. Studenten die uitgeloot worden, komen op een wachtlijst terecht.

Toetsing

 • Opdracht: een adviesrapport gericht op innovatie (9 ECTS);
 • Opdracht: het succesvol creëren van een kansrijk business concept (9 ECTS);
 • Opdracht: een publicatie naar aanleiding van onderzoek naar innovatie (6 ECTS);
 • Opdracht: een verantwoording van vrij in te vullen ruimte ten behoeve van jouw eigen ontwikkeling (6 ECTS).
 • Een individueel assessment 'Innovatieve professional'. Hierin toon je aan dat je de vijf honourscompetenties voor 'innovatief handelen' hebt behaald.