Kies op maat

Inloggen Menu

Business & Innovation

De wereld staat voor een aantal grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, klimaat, gezondheidszorg, voedselzekerheid en veiligheid. Ook in Nederland wordt hard gewerkt aan duizenden prachtige innovatieve oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Deze slimme producten, ideeën, projecten of diensten ontstaan veelal bij bedrijven, uitvinders, overheden of kennis gedreven organisaties. De weg van idee naar marktintroductie is echter lang en riskant, en kent vele hobbels op technologisch, financieel, commercieel en juridisch gebied. In de minor Business & Innovation leren we hoe we deze hobbels moeten nemen om uiteindelijk de innovaties in de markt te zetten waar de wereld echt op zit te wachten! We werken samen met het bedrijfsleven aan innovatie projecten waarmee we het verschil maken. We dragen hiermee bij aan een ijzersterkte toekomstbestendige circulaire economie.

De minor Business & Innovation richt zich op het oplossen van door innovatie en techniek gedreven vraagstukken die een multidisciplinaire aanpak vragen. Hierbij ligt de focus op thema's rondom duurzaamheid en circulariteit: nieuwe materialen, hernieuwbare energie, elektrificatie van transport, recycling en efficiency.

Leerdoelen

Inhoud en programma

De minor Business & Innovation bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Dit wordt parellel aangeboden gedurende de 2 blokken die de minor beslaat.

Business Case – 6EC
Binnen deze cursus reiken we je kennis en vaardigheden aan om voor een product, project of idee een business case uit te werken, inclusief de bijbehorende financiële onderbouwing. De term "business case" is in de afgelopen jaren een gangbaar begrip geworden. Zowel in het bedrijfsleven als bij overheden worden belangrijke (investerings)beslissingen op feiten en toegevoegde waarde gebaseerd. Vaak gehoorde uitspraken zijn: "Rekent dat project rond?" "Wat is de business case?"of "Kunnen we daar een sterke business case voor maken?". Hiermee vragen beslissers zich dus af of er voldoende rendement op de investering zal zijn en of het project dus wel of niet moet doorgaan.

In deze cursus wordt gewerkt aan het oplossen van business cases, die veelal op de praktijk gebaseerd zijn. De business cases zijn divers van aard en spelen zich af in diverse landen, sectoren of bedrijven. Een combinatie van vakgebieden is veelal benodigd om de Business Cases uit te werken.

Marketing – 6EC
Binnen deze cursus leren we je de kennis en vaardigheden om een innovatie succesvol op de markt te brengen. Een goed idee, project of product is immers vaak nog geen garantie voor een succesvolle marktintroductie. Om dit te kunnen bewerkstelligen is als eerste een heldere identificatie van marktsegmenten nodig. Marktonderzoek is daarbij een belangrijk hulpmiddel om kansen te identificeren. Vervolgens is het belangrijk om de juiste segmentatie, doelgroepen en positionering toe te passen voor de innovatie die naar de markt gebracht wordt. En natuurlijk kunnen de traditionele vier P's (product, prijs, promotie en plaats) niet ontbreken in een sterk marketingplan.

Business Models – 3EC
Binnen deze cursus leren we je de kennis en vaardigheden om een geschikt businessmodel te selecteren en implementeren voor een innovatief project of product. Het business model beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en ten behoudt. Het gaat hierbij om fundamentele aspecten als de waarde-propositie, segmentatie, positie in de waardeketen, partners, kostenstructuur en concurrentie. In de afgelopen jaren hebben zich nieuwe businessmodellen ontwikkelt die voor disruptieve ontwikkelingen hebben gezorgd in gevestigde industrieën. Het bestuderen hiervan zorgt voor essentiële kennis om onze eigen innovaties met succes in de markt te zetten.

In deze cursus wordt gewerkt aan op de praktijk gebaseerde business cases, die zich richten op het selecteren en implementeren van succesvolle business models.

Innovatieproject – 15EC
Het bedrijfsleven barst van de ondernemers met innovatieve ideeën. In het praktijkgedeelte van deze minor ga je als projectteam aan de slag voor een van onze opdrachtgevers. Je werkt in een multidisciplinair team samen met studenten met een technische, financiële of commerciële achtergrond. Dit is hard nodig, want de uitdagingen vanuit de praktijk passen meestal niet binnen één vakgebied. Jullie versterken elkaar dus. De eerste fase van het project bestaat uit het in kaart brengen van de context van de uitdaging en het opstellen van een bijbehorend projectplan. De uitvoering vindt vervolgens plaats in het tweede deel van de minor. Hierbij wordt je vakkundig begeleid door docenten vanuit de HR en professionals uit de praktijk.

Ingangseisen

Om toegelaten te worden tot deze minor dien je semester 5 van je studie succesvol afgerond te hebben. Vaak is dit een stage. Verder zijn studenten van alle opleidingen zijn welkom. Vanwege de beperkte capaciteit geldt voor deze minor een maximum. Selectie zal plaatsvinden op basis van een loting. Wil je meedoen met de loting? Schrijf je dan in vóór 09:00 uur op 21 april.

Rooster

-

Toetsing

-