Kies op maat

Inloggen Menu

Risicomanagement en Gedrag

Let op: deze minor heeft een selectieprocedure. Lees de ingangseisen goed door voordat je je inschrijft.

Ondernemerschap en het nemen van risico’s gaan hand in hand. Goed risicomanagement draagt bij aan het tijdig signaleren van potentiële bedreigingen en het kunnen benutten van potentiële kansen! Het gedrag van mensen binnen de organisatie speelt hier een belangrijke rol bij. Wil je weten hoe dit in de praktijk kan worden ingezet? Meld je dan aan voor de minor Risicomanagement & Gedrag.

In deze minor leer je op een analytische manier zicht te krijgen op de kansen en de bedreigingen voor organisaties en de manieren waarop zij hiermee omgaan. Telkens blijkt weer bij rampen en crises dat het menselijk gedrag een grote rol heeft gespeeld. Daarom staan we in deze minor uitgebreid stil bij het gedrag wat mensen vertonen en hoe dit te beïnvloeden.

De minor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation (KBI) en daarbinnen in het bijzonder met het lectoraat Risicomanagement & Gedrag waar de afgelopen jaren veel kennis op het gebied van risicomanagement is opgedaan.

Risicomanagement is de laatste jaren een zeer actueel onderwerp in organisaties. Voor de praktijkopdrachten werken we dan ook samen met externe organisaties.

Competenties waarin je je gedurende deze minor ontwikkeld

  • Analyserend vermogen: Het vroegtijdig kunnen signaleren van maatschappelijke en bedrijfsmatige kansen en bedreigingen.
  • Strategisch denkvermogen: Het kunnen ontwikkelen van visie voor en binnen een organisatie door het los laten van ingesleten en opgedrongen patronen en randvoorwaarden.
  • Vermogen tot zelfstandig werken en zelfmanagement: Het kunnen varen van een eigen koers middels een zelfkritisch kompas.
  • Vermogen tot overtuigen: Het kunnen overtuigen van anderen middels het inzetten van de juiste argumenten en emoties.
  • Resultaatgerichtheid: Het effectief kunnen oplossen van problemen en het kunnen inspannen voor het behalen van resultaten zonder van de wijs te worden gebracht door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk.

Eigenschappen van een risicomanager

  • Gedreven, heeft ambitie
  • Zelfverzekerd, heeft een eigen mening
  • Ondernemend, is vernieuwend en ziet kansen
  • Kritisch (ook zelfkritisch) en sensitief tegelijkertijd

Wil je meer weten over de minor? Neem dan gerust contact op met mevr. A. Koning (a.a.van.der.zouwen@hr.nl) en/of dhr. D. van der Waal (d.van.der.waal@hr.nl).

Ingangseisen

De instroom eis is dat semester 5 (STAGE) is afgerond. Verder kent de minor altijd een diverse instroom van studenten. Alle opleidingen zijn welkom, want risicomanagement is voor vele banen en branches interessant. Let op!: Bij overschrijving van het maximum aantal deelnemers, vindt een loting plaats. Indien je mee wilt doen met de loting, meld je dan aan vóór 09:00 uur 18 april 2023.

Literatuur

 

Van der Waal, D. (2019). Inleiding risicomanagement. Bussum: Coutinho.

Van der Waal, D. (2014). Bouwstenen van nudging. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Versluis, V. (2014). Game Theory, Your Strategic Choice. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Toetsing

Aanvullende informatie