Kies op maat

Login Menu

Business & Society

De minor Business & Society (B&S) van Hogeschool Rotterdam bestudeert organisaties vanuit de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze dragen. Hiervoor leer je je kritisch denkvermogen en verbeelding te combineren en de betekenis en waarde van organisaties in maatschappelijk perspectief te plaatsen. Je leert organisaties te begrijpen door naar het verleden, de huidige samenleving en naar de toekomstige ontwikkelingen te kijken, waarbij aandacht is voor thema’s als recht, politiek, technologie, filosofie en religie. Hiermee leer je een kritische beroepsbeoefenaar te worden die wezenlijk bijdraagt aan het inzicht van organisaties. 

De tijd dat organisaties primair geleid worden door financiële motieven lijkt voorbij . Vanaf de jaren ’80 is in toenemende mate de shareholder aangevuld met bredere stakeholderbelangen en in de jaren ’90 zijn duurzaamheidsthema’s op de agenda gekomen. Inmiddels is de zogeheten corporate citizenship als organisatiepijler niet meer weg te denken (Schwartz & Carroll, 2007).  

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties leidt naast het specifieke thema corporate citizenship ook tot thema’s zoals Corporate Social Responsibility, bedrijfsethiek en stakeholdermanagement. Deze thema’s behandelen we zowel binnen nationale als internationale contexten, waarbij de internationale context extra complexiteit toevoegt door de verschillende normatieve en juridische kaders. Binnen onze minor creëren we opvattingen over de impact van organisaties op hun omgeving en maken we een eigen opgestelde impactanalyse, waarbij we praktische aanbevelingen geven aan organisaties.

Leerdoelen

Door deze minor leer je:
  • vanuit een kritische houding maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mens en arbeid te analyseren en evalueren.
  • een reëel beeld te hebben van het functioneren van organisaties binnen uiteenlopende sectoren en (internationaal) maatschappelijke contexten.
  • je eigen opvattingen te verwoorden ten aanzien van de rol van organisaties binnen de samenleving.
  • in verschillende normatieve en juridische contexten de elementen van corporate citizenship toe te passen.
  • binnen een projectgroep op basis van een eigen set waarden een ‘impactscan’ te maken voor een organisatie. 

Ingangseisen

Om toegelaten te worden tot deze minor dien je je propedeuse behaald te hebben en je 3e jaars stage met een voldoende resultaat te hebben afgerond. Deze minor is bedoelt voor iedereen die een visie wil ontwikkelen op de impact van organisaties op samenlevingen en met dit thema actief wil bijdragen/adviseren over hoe organisaties hun positieve impact kunnen vergroten. Bedrijfskundige en juridische voorkennis is een pré.

Toetsing

Uiteenlopende toetsvormen, zoals
  1. Een 2D-beeld (A3, fullcolor) en verklaring (essay) van dat beeld in relatie tot eigen opvatting over de rol van bedrijven in samenlevingen
  2. Scenarioanalyse over ‘future of work’
  3. Een CSR reglement dat toepasbaar is binnen verschillende rechtssystemen
  4. Literatuurstudie, waaruit een impactscan voortvloeit
  5. Uitvoering van impactscan, wat leidt tot een adviesrapport

Rooster

De lessen zullen plaatsvinden volgens onderstaand  schema:
OP1
Maandag 3 werkcolleges (totaal 6 lesuren)
Dinsdag 1 werkcollege / excursie (5 lesuren)
Donderdag / vrijdag 1 x 2 uur begeleidingsbijeenkomst
 
OP2
Maandag 2 werkcolleges (totaal 6 uur)
Dinsdag 1 werkcollege/begeleiding (4 uur)
Donderdag / vrijdag 1 x 2 uur begeleidingsbijeenkomst