Kies op maat

Inloggen Menu

Next Professional Design

Robotisering, Internet of Things, 3D printen, maar ook social media zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Snapchat – de Next Economy kenmerkt zich door technische innovaties die invloed hebben op de manier waarop wij leven en werken. De professional van morgen moet de impact van deze nieuwe technologieën kunnen begrijpen om zelfstandig nieuwe vaardigheden te kunnen ontwikkelen: het concept van leren leren.  

Dat leren doe je steeds vaker in innovatieve omgevingen, zowel binnen als buiten organisaties. Vaak ook samen met andere teams. Rotterdam heeft bijvoorbeeld een bloeiende maakindustrie met veel innovatieve bedrijven, maar ook hotspots, incubators, launchlabs of andere innovatieve ecosystemen waar creatieven elkaar vinden.

Binnen organisaties ontstaan innovatielabs en -spaces waar multidisciplinaire teams samenwerken en kruisbestuiving van ideeën plaatsvindt.

Zowel overheid als bedrijfsleven investeren in deze omgevingen. Uit concurrentieoogpunt, maar ook om maatschappelijke uitdagingen of problemen van een stad als Rotterdam op te lossen. Vraagstukken genoeg. Want er komen niet alleen steeds meer innovatieve producten, maar ook worden er steeds andere eisen gesteld aan producten (fair products) door een omschakeling naar een meer duurzame en circulaire samenleving. Daarom leer je in deze minor de stappen van Design Thinking toe te passen op een praktijkvraagstuk.

Technische innovaties zorgen niet alleen voor ander werk, maar ook voor een andere manier van werken, andere werkprocessen. Traditionele beroepen en organisaties veranderen zeer snel. Er wordt steeds meer in netwerken samengewerkt. De kruisbestuiving met andere vakgebieden om oplossingen te bedenken wordt daarmee steeds belangrijker. Bijvoorbeeld door samen oplossingen te kunnen ontwerpen.

 De minor ‘Next Professional Design’ laat je kennismaken met de belangrijkste technologieën  en leert je de impact van deze technologieën beter te plaatsen in je toekomstige carrière. Omdat voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen veel gewerkt wordt met design thinking, staat dit centraal in de minor. Design thinking behelst vaak een omkering van gedachten, een andere benadering dan de gebruikelijke en helpt bij het oplossen van complexe problemen. 

Bekijk in het filmpje wat design-thinking inhoudt:


In deze minor ga je samen met bedrijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarbij leer je te werken in een design lab  een plaats waar verschillende disciplines samen werken aan een vraagstuk, een nieuw product of proces.

In het Designlab leer je ook prototypen, je ontwerp testen en je ontwerp toepassen op het praktijkvraagstuk.

Leerdoelen

 • Je maakt kennis met de belangrijkste technologieën die impact hebben op werken in de breedste zin van het woord.
 • Je leert een positie in te nemen ten aanzien relevante organisatorische of maatschappelijke vraagtukken en is in staat een eigen vraagstuk of toepassingen te ontwikkelen, dan wel een vraag vanuit de praktijk te beantwoorden op basis van onderzoek.
 • Je leert hier in een multidisciplinaire context naar te kijken en op te reflecteren.
 • Je leert een ontwerp te maken door middel van Design Thinking. Je maakt kennis met belangrijkste theorieën en methoden (en tools) op het gebied van design thinking en met name op het gebied van innovatie en sociale innovatie.
 • Je leert te werken door middel van co creatie door het gebruik van diverse creatieve processen (scenario-ontwerp, prototyping, modelleren)
 • Het ontwerp kan een oplossing zijn voor een vraagstuk of een eigende idee voor een nieuw product of proces. Echter, de student leert in een multidisciplinair team dit ontwerp ook te ‘pitchen’. Het gaat steeds meer op het vertalen van een ontwerp naar waardecreatie. Het ‘’vermarkten ‘’ (zowel profit als non profit) van het concept speelt hierbij een belangrijke rol.
 • Je kan zowel op individueel als op groepsniveau reflecteren op eigen processen en producten.
 • Je leert te experimenteren met (methoden voor) het toepassen of testen van het ontwerp.
 • Je leert waarde te creëren en toe te voegen voor jezelf als aan het beroep of de beroeps context in een interdisciplinaire context. 


Inhoud en programma 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Een kennisgeoriënteerde onderdeel gericht op next economie en next professional, next society; hierin wordt een beeld geschetst van de veranderingen op het gebied van werken, wonen en leven. Er vinden gastlessen plaats over innovatie, design en het maken van een eigen ontwerp, binnen thema’s van de next economy.
 • Een onderdeel gericht leren ontwerpen (Design Science) en onderzoeken in dit onderdeel leer je samen met anderen oplossingen te ontwerpen en mee te experimenteren. Dit kan in de vorm van een tastbaar product of een proces.
 • Een onderdeel reflecteren met als doel: ‘reframing’ bestaande situaties en geijkte  oplossingen doorbreken
 • Prototyping: een prototype is een model of simulatie van een nieuw product, dienst of proces. Prototypes zorgen ervoor dat je je design concreet kan laten ervaren: stakeholders en potentiële gebruikers kunnen het zien en ermee de interactie aangaan.                                 
 • Bezoek Innovation hot Spots Rotterdam
 • Bedrijfsbezoeken
 • Scenario's ontwikkelen
 • Storytelling
 • Bezoek aan:
  • Dutch Design Week Eindhoven
  • Innovation Expo
  • RDM, Central District Rotterdam, M4Havens, Schiedam

Literatuur:                               

Verplichte literatuur                  Design thinking
                                              G. Stompff
                                              EAN: 9789024421435

 

Geadviseerde Literatuur            Change Ahead, ‘How research and design are transforming                                                             business strategy’          
                                               C. Verchoor
                                               BIS publishers. www.bispublishers.com     
                                               ISBN 9789063693985

Leren met Scenarios’s werken (reader wordt beschikbaar gesteld)                                              Design thinking via (open source beschikbaar gesteld) en reader                                              (wordt beschikbaar gesteld)

Ingangseisen

Om toegelaten te worden tot deze minor dien je in het bezit te zijn van je propedeuse en dien je de 3e jaars stage met een voldoende resultaat te hebben afgerond.De minor is bedoeld voor studenten HRM, BKM, COM, maar ook voor studenten van Social Work en of Verpleegkunde kan deze minor goed aansluiten. In design thinking past het samenbrengen van verschillende disciplines om te leren samenwerken en te ontwerpen.

Meer informatie kun je opvragen bij Aad Vonk.

Toetsing


  

Projectopdracht:

 • het onderzoeken (Design & Research) van een praktijkvraagstuk
 • het ontwerpen van een oplossing door middel van design
 • het verantwoorden en beschrijven van oplossingen
 • het maken van ontwerppresentaties
  • reflecteren op proces: we vragen studenten om hun ontwikkeling naar aanleiding van hun ontwerp en hun onderzoek in deze minor te presenteren en te evalueren. Dit kan op verschillende manieren met verschillende producten; verslag, poster, paper, documentaire, enz.

Literatuur

Verplichte literatuur Design thinking   
G. Stompff
EAN: 9789024421435  Geadviseerde Literatuur  Change Ahead, ‘How research and design are transforming business                                          strategy’  
C. Verschoor, 
BIS publishers. www.bispublishers.com
ISBN 9789063693985
Leren met Scenarios’s werken (reader wordt beschikbaar gesteld)
Design thinking via (open source beschikbaar gesteld) en reader (wordt                                        beschikbaar gesteld)

Rooster

De verplichte contacturen zullen ingeroosterd worden op 2 vaste dagen in de week.
Welke dagen dit betreft zal juni/juli bekend zijn.