Kies op maat

Login Menu

Waterbouw

Nederlandse waterbouwers zijn wereldberoemd. Tot in de verste uithoeken van deze aardbol zijn Nederlandse ingenieurs en aannemers actief geweest met waterbouwkundige werken. Irrigatiewerken in Indonesië, golfbrekers in Portugal, offshore-boorplatforms voor de olie-industrie in Australië en de schitterende luxe-eilanden in Dubai zijn hier mooie voorbeelden van. Maar ook hier in Nederland zijn waterbouwers volop actief, denk aan de zandmotor, verruiming van het Julianakanaal, de tweede Maasvlakte en de vele dijkversterking projecten.
 
Door klimaatverandering zijn de delta’s nog kwetsbaarder geworden. De bedreiging komt meestal uit vier richtingen en soms een vijfde: 1. stijging van de zeespiegel, 2. tegelijk stijgt het grondwaterpeil, 3. Afvoer van het water via rivieren, 4. de neerslag met een grotere intensiteit en soms zakt de bodem door inklinking of beweging van een tektonische plaat. Met welke ingrepen kunnen de delta’s en met name de deltasteden behouden blijven en zelfs groeien. Welke waterbouwkundige voorzieningen en/of watermanagement strategieën zijn hiervoor nodig? In een van de minorprojecten wordt hier aan gewerkt.

Leerdoelen

In de minor leer je:

  • Enkele veilige waterkeringen te ontwerpen;
  • Enkele Waterbouwkundige constructies te berekenen;
  • Een offshore project, zoals bv windmolens op zee globaal uit te werken;
  • Veranderingen (morfologie) t.g.v. waterstroming en/of watergolven van een zandige kust en rivier met alluviaal bed globaal te bepalen. Het bepalen gebeurt niet alleen met berekeningen, maar ook aan de hand van metingen in het waterloopkundig laboratorium;
  • Welk baggermaterieel het meest geschikt is voor een gegeven project en aan de hand van een simulatieprogramma de relatie te leggen tussen grondkarakteristieken en de productie van sleephopperzuigers en snijkopzuiger;
  • Te werken met eenvoudige watermeet- & regelsystemen, om waterstanden en/of afvoeren te voorspellen m.b.v. handberekeningen, proeven in het waterloopkundig laboratorium en het softwarepakket Sobek;
  • Over innovatieve ontwikkelingen in de waterbouw.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald
- De minor is toegankelijk voor studenten Civiele Techniek, Watermanagement en Werktuigbouwkunde. Bij studenten van andere opleidingen wordt in een toelatingsgesprek vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

In de minor wordt op verschillende manieren getoetst. Soms zijn het tentamens, soms individuele of groepsopdrachten.

Rooster

De minor  start in september en duurt twee onderwijsperioden. De lessen en zelfstudietijd staan op het rooster van de hogeschool aangegeven. Aantal deelnemers minimaal 12, maximaal 48.