Kies op maat

Login Menu

Sustainable Building Technology

Sustainablility is een essentieel onderdeel van de bouwkunde. Het staat aan de basis van ruimtelijke ordening, architectuur, bouwtechniek, constructies, gebouwinstallaties en de uitvoering. In de minor worden concepten ontwikkeld voor integraal bouwkundige, installatietechnische en constructieve oplossingen. We zoeken naar manieren om gebouwen meer leefbaar, milieubewust, energiezuinig, herbruikbaar, zelfvoorzienend of energieleverend te maken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bijzondere detaillering met duurzame materialen, noodzakelijk voor de realisering van de extreem duurzame concepten. Gezocht wordt naar oplossingen met circulaire grondstoffen, zowel voor water en energie als voor bouwmaterialen.
Projecten worden in ateliers uitgevoerd (soms als pressure cookers) op het gebied van innovatieve concepten voor nieuwbouw, herstructurering, renovatie en herbestemming. Ook is er een internationaal project, waarbij in andere maatschappelijke en klimatologische omstandigheden innovatieve oplossingen ontwikkeld moeten worden.

Leerdoelen

Leerdoelen:
- Verdiepen kennis en inzicht m.b.t. sustainability, integrale aanpak, duurzame ontwikkeling, duurzame installaties, verduurzamen bestaande woningvoorraad, gerealiseerde duurzame bouwprojecten, detailleren/materiaalkennis, productontwikkeling, ecologie en gebruik van circulaire grondstoffen.
- Toepassen van deze kennis bij het ontwerpen van integrale en duurzame oplossingen voor vraagstukken m.b.t. gebouw, installaties en constructie en de uitwerking daarvan in de bouwpraktijk.
- Ontwikkelen van een eigen visie op duurzame ontwikkeling.
- Analyseren en beoordelen van bestaande duurzame concepten.
- Samenwerken en met anderen doelen weten te bereiken.
- Leren werken in opdracht van en in samenwerking met het bedrijfsleven.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald
- De minor is toegankelijk voor studenten Bouwkunde.

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.