Kies op maat

Login Menu

Projectontwikkeling in Vastgoed

Projectontwikkeling is een uitdagend, dynamisch en breed vakgebied waarin vele aspecten een rol spelen. De projectontwikkelaar is binnen dit vakgebied de ‘spin in het web’ die het hele proces aanstuurt en beheerst en van oorsprong is de projectontwikkelaar is de partij die kansen ziet en bereid is om ontwikkelrisico te nemen in ruil voor een goed project en een aantrekkelijk rendement.

De economie is de afgelopen jaren sterk gewijzigd en dit heeft grote invloed gehad op het projectontwikkelingsvak. Het vroegtijdig herkennen en afdekken van risico’s, aangaan van partnerships, verkrijgen van financiering en dergelijke is steeds meer van belang geworden. De projectontwikkelaar wordt dan ook meer en meer een procesmanager die ontwikkelingsprocessen moet sturen en managen. Een goede projectontwikkelaar is dan ook een generalist, die verstand heeft van alle belangrijke aspecten in het vak, zoals financiën, concepten, markten, gebruikerswensen en risico’s.

Leerdoelen

Aan het einde van de minor heeft de student kennis gemaakt met alle relevante aspecten van projectontwikkeling en kent de student de ‘taal’, de werkzaamheden, de stakeholders, de belangen, de risico’s, de doelstellingen en de methodieken van een projectontwikkelaar en is de student in staat dit alles toe te passen op een concrete casus dan wel een concreet project.

De student heeft kennis en inzicht in het vakgebied van projectontwikkeling en kent de ontwikkelingen op het vakgebied. Hierbij kan men denken aan het toenemende belang van binnenstedelijke gebieden, herontwikkeling en duurzaamheid.

De student is in staat om zijn/haar inzicht in het vakgebied op professionele manier toe te passen, op een manier die aansluit bij het werken als projectontwikkelaar. Hierbij valt te denken aan het anders inrichten van risicomanagement bij bedrijven. Daarnaast kan de student zaken beargumenteren voor het oplossen van tal van problemen zoals financieringsvraagstukken, het bepalen van doelgroepen, het opstellen van programma’s van eisen etc.

De student is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren om hiermee een oordeel te vormen over de wenselijkheid, levensvatbaarheid en haalbaarheid van een project.

De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over het kennisgebied, maar ook over toepassing en oordeelsvorming daarvan, op een heldere manier over te brengen op zowel professionals als alle andere stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten.

De student bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om zich verder in het vakgebied te ontwikkelen evenals het autonoom handelen en het reflecteren op het eigen handelen om zodoende continue verbetering van het functioneren te bewerkstelligen.

Ingangseisen

-       Propedeuse behaald;
-       Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4;
-       Alle stages t/m jaar 3 behaald;
-       Deze minor is direct toelaatbaar voor studenten van Vastgoed & Makelaardij, Bouwkunde en Facility Management. Studenten van andere opleidingen zijn toelaatbaar na goedkeuring op basis van intakegesprek.

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

Verplicht:
-       Prof. Dr. E.F. Nozeman, Handboek projectontwikkeling, Een veelzijdig vak in een dynamische omgeving, (studenteneditie, NEPROM, 2010, 2e druk) Den Haag: SDU uitgevers ISBN/EAN 9789012585972
-       Jong, Jeroen C. de, Basisboek Vastgoedrekenen, Basiskennis voor vastgoedberekeningen in de praktijk. Management Producties, 1e druk 2012 ISBN/EAN 9789080249707

Aanbevolen:
-       Buhrs, Michel , Wingerden, Marc van et al., Gebiedsmarketing. Kiezen voor een succesvolle locatie, wijk en stad. (2010, 3e druk) Schiedam: Scriptum, ISBN/EAN 9789055945887
-       Vlek, Peter J. , Investeren in vastgoed, grond en gebieden. Financiële theorie en praktijkvraagstukken. Management Producties, 2e druk 2011 ISBN/EAN 9789080249776
-       Gehner, Ellen, Risicoanalyse bij projectontwikkeling, (druk 4, 2011) Amsterdam: Boom/Sun uitgevers. ISBN/EAN 9789461053046 

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week