Kies op maat

Login Menu

De circulaire supply chain

body { font-size: 9pt; font-family: Arial } table { font-size: 9pt; font-family: Arial } Organisaties nemen steeds grotere stappen richting een duurzame manier van het leveren van hun goederen en diensten. Volgens de modellen van de circulaire economie betekent dit onder andere dat afvalstromen vervangen worden door reststromen die in een andere keten als grondstof of energiebron worden ingezet. Maar circulair denken betekent ook ‘minder gebruiken’ en ‘langer gebruiken’ of ‘het einde van het bezit.’
Vanuit het herontwerpen van processen naar een circulair model onderzoeken we de impact op de bedrijfseconomische en relationele aspecten van de supply chain. Wat gebeurt er met de huidige goederenstromen en de manier waarop organisaties in deze supply chains met elkaar samenwerken wanneer de goederenstroom circulair wordt ingericht? De waardeketen is niet alleen maar monetair, maar ook sociaal en ecologisch. Hoe verdeel je in die ketens de kosten en opbrengsten met elkaar?
In deze minor ga je dat zelf ontdekken. Door te oefenen in transities en te leren over circulaire concepten en nieuwe verdienmodellen leer je de vraagstukken van morgen te formuleren. Waar jouw organisatie mee te maken krijgt bij een koersverandering naar circulariteit, mag je zelf in kaart gaan brengen.
 
Na afronding van deze deeltijdminor heb je geleerd waar een circulair proces aan moet voldoen én hoe je in de ketensamenwerking de dialoog aan moet gaan over de nieuwe waardestromen; je bent in staat een transitietraject of een ontwerpproces te ondersteunen met betrekking tot het inrichten van circulaire processen.
Leerdoelen:
  • Kennis en Inzicht: Je kent de bouwstenen van de circulaire ketens inclusief de bedrijfseconomische consequenties, obstakels, aandrijvers en kansen;
  • Toepassen van kennis en inzicht en communicatie: Je doet praktijkgericht onderzoek naar de effecten van de circulaire economie op de huidige bedrijfstak;
  • Oordeelsvorming: Je kan een toekomstbeeld schetsen op basis van circulair denken voor een organisatie in jouw vakgebied;
  • Communicatie: Je doet nieuwe kennis en inzichten op die je helpen de dialoog met verschillende partijen verder te helpen en maakt de resultaten van onderzoek toegankelijk voor een breder publiek.
  • Leervaardigheden: De verworven inzichten evalueer je om daarmee jouw groeiproces aan te tonen. Je verfijnt jouw professionele houding op het gebied van relatiemanagement, intervisie, discussie en feedback tijdens de verschillende interacties binnen de modules en de praktijkomgeving.

Leerdoelen

-          Je kent de bouwstenen van de circulaire ketens inclusief de bedrijfseconomische consequenties, obstakels, aandrijvers en kansen;

-          Je doet praktijkgericht onderzoek naar de effecten van de circulaire economie op de huidige bedrijfstak;

-          Je kan een toekomstbeeld schetsen op basis van circulair denken voor een organisatie in jouw vakgebied;

-          Je doet nieuwe kennis en inzichten op die je helpen de dialoog met verschillende partijen verder te helpen en maakt de resultaten van onderzoek toegankelijk voor een breder publiek.

-          De verworven inzichten evalueer je om daarmee jouw groeiproces aan te tonen. Je verfijnt jouw professionele houding op het gebied van relatiemanagement, intervisie, discussie en feedback tijdens de verschillende interacties binnen de modules en de praktijkomgeving.

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

  • Jonkers, J, ea (2018), Circulair Organiseren, Creative Commons
    gratis download e-book via www.circulairebusinessmodellen.nl
Weetman, C (2016), A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chain, 1st edition, London: Kogan Page

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.