Kies op maat

Login Menu

Ontwerpen Architectuur

De Minor Ontwerpen Architectuur is een doorstroomminor voor uitsluitend Bouwkundestudenten met ontwerptalent en bereidt de student voor op de Masteropleiding van de Academie van Bouwkunst en de TU. In de minor Ontwerpen Architectuur verdiep je je kennis van architectuur en je ontwikkelt je vaardigheden om tot een ontwerpoplossing te komen.
De Minor werkt nauw samen met de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Het behalen van de minor geeft vrijstelling voor het voorbereidend jaar van de masteropleiding Architectuur aldaar.

Leerdoelen

De leerdoelen binnen de minor zijn:

  • Het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden voor elke fase van de ontwerpopgave.
  • Het aantoonbaar in aanzet kunnen hanteren van een wetenschappelijke methode voor ontwerp, onderzoek en het oplossen van vraagstukken.
  • Het aantoonbaar kunnen toepassen van een brede bouwkundige basiskennis binnen het vakgebied architectuur.
  • Het aantoonbaar beschikken over basiskennis van architectuur- kunst- cultuur- en stedenbouwgeschiedenis en de theorieën over deze disciplines.
  • Het aantoonbaar in staat zijn integraal over een vraagstuk na te kunnen denken en dit adequaat en correct mondeling, schriftelijk en non-verbaal te communiceren.
  • In staat zijn sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten in hun oordeelsvorming te betrekken. Het verdiepen van de kennis van architectuur en het ontwikkelen van vaardigheden om tot een ontwerpoplossing te komen ter voorbereiding op een masteropleiding architectuur.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald
- De minor is alleen toegankelijk voor studenten van de opleiding Bouwkunde. Bovendien vindt met alle aanmelders een toelatingsgesprek plaats waarin de motivatie, ontwerpvaardigheden, zelfstandigheid en ambities van de student worden beoordeeld.

Toetsing

Er zijn in totaal 3 ontwerpateliers (praktijkgestuurd onderwijs, samen 15 EC). In de ateliers worden verschillende ontwerpopgaven behandeld. De focus ligt op het steeds complexer maken van de opgave, wat van de student een steeds meer onderzoekende en zelfstandige houding vraagt.
Ondersteunend hieraan worden 4 cursussen en trainingen gegeven (kennisgestuurd onderwijs, samen 15 EC) gegeven waar de student kennis en vaardigheden opdoet in de breedte en diepte van het vakgebied architectuur. Een deel van de minor wordt in het Engels gegeven.

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.