Kies op maat

Login Menu

Waterbouw

Nederlandse waterbouwers zijn wereldberoemd. Tot in de verste uithoeken van deze aardbol zijn Nederlandse ingenieurs en aannemers actief met waterbouwkundige werken: irrigatiewerken in Indonesië, offshore-windmolenparken en de schitterende luxe-eilanden in Dubai zijn hier mooie voorbeelden van. Maar ook hier in Nederland zijn waterbouwers volop actief, denk aan de zandmotor, Ruimte voor de Rivieren, golfbrekers en kribben, de tweede Maasvlakte en de vele dijkversterkingsprojecten.
 
De klimaatverandering zorgt ervoor dat de delta’s nog kwetsbaarder zijn geworden. De bedreiging komt uit verschillende richtingen: 1) stijging van de zeespiegel, 2) stijging van het grondwaterpeil, 3) verhoogde rivierafvoeren, 4) neerslag met een grotere intensiteit en een zakkende bodem door inklinking. Welke ingrepen zijn nodig om de delta’s en met name de deltasteden te behouden en zelfs te laten groeien? Welke waterbouwkundige voorzieningen en/of watermanagement strategieën zijn hiervoor nodig? In verschillende modules en de minorprojecten wordt hier aan gewerkt.

Leerdoelen

In de minor leer je:

  • Veilige waterkeringen te ontwerpen;
  • Waterbouwkundige constructies te berekenen;
  • Een offshore project, zoals bv windmolens op zee globaal uit te werken;
  • Veranderingen (morfologie) t.g.v. waterstroming en/of watergolven van een zandige kust en rivier met alluviaal bed globaal te bepalen;
  • Welk baggermaterieel het meest geschikt is voor een gegeven project en aan de hand van een simulatieprogramma de relatie te leggen tussen grondkarakteristieken en de productie van sleephopperzuigers en snijkopzuiger;
  • Te werken met eenvoudige watermeet- & regelsystemen, om waterstanden en/of afvoeren te voorspellen m.b.v. handberekeningen, proeven in het waterloopkundig laboratorium en het softwarepakket Sobek;
  • Innovatieve ontwikkelingen in de waterbouw.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald
- De minor is toegankelijk voor studenten Civiele Techniek, Watermanagement en Werktuigbouwkunde. Bij studenten van andere opleidingen wordt in een toelatingsgesprek vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

In de minor wordt op verschillende manieren getoetst. Soms zijn het tentamens, soms individuele of groepsopdrachten.

Rooster

De minor  start in september en duurt twee onderwijsperioden. De lessen en zelfstudietijd staan op het rooster van de hogeschool aangegeven. Aantal deelnemers minimaal 12.