Kies op maat

Inloggen Menu

Inkoop management

De Rotterdamse inkoper

Inkoop heeft veel verschillende facetten: van onderhandelen tot contractrecht, van strategievorming tot e-procurement. Inkopen is een boeiend vakgebied en de arbeidsmarkt zit te springen om aspirant inkooprofessionals. De inkoper van nu heeft impact!

De minor inkoopmanagement omvat in vogelvlucht:

Inkoopmanagement: de theorie 

In het kennis gestuurde deel van de minor wordt onder meer ingegaan op het inkoopproces binnen verschillende organisaties, inkoopspecificatie en -prestatiemeting, marktonderzoek, leverancierskeuze en inkoopstrategieën. Ook  contracteren en Europees aanbesteden (inkopen in de publieke sector) komen aan bod.

Daarnaast is in het programma ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen in inkoop, zoals global sourcing, duurzaamheid en circulariteit. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens colleges van docenten met praktijkervaring en gastdocenten van gerenommeerde bedrijven en instellingen. Voor het kennis gestuurde deel van de minor wordt gebruik gemaakt van vakliteratuur en -tijdschriften.

Inkoopmanagement: de praktijk 

De minor besteedt veel aandacht aan de beroepspraktijk; dit gebeurt al op dag 1 en blijft constant de nieuwsgierigheid aanwakkeren. Door te werken met opdrachten vanuit het bedrijfsleven en de overheid waarbij de student werkt als consultant en de overheid of het bedrijfsleven de opdrachtgever is. Voorbeelden van mogelijke opdrachten zijn: onderzoek de samenstelling van het leveranciersbestand en kom met praktische adviezen, nieuwe strategieën,  stel van een inkoopactieplan met concrete doelstellingen op of maak een beoordeling van het contractmanagement van (een inkoopafdeling bij) een bedrijf of instelling. Deze voorbeelden laten de diversiteit van het inkoopvak zien.

Het bijhouden van actuele kennis is van groot belang voor de inkoper. Je gaat als student ook veel ‘naar buiten’ , kennis te maken met inkoopgerichte vak bijeenkomsten. Trends en ontwikkelingen zijn daarom opgenomen in het programma.

Skills zijn niet meer weg te denken in het profiel van de hedendaagse inkoper. In workshops worden de student vaardigheden aangereikt, zoals onderhandelen en advies geven. In rollenspellen worden diverse praktijksituaties nagebootst.

Inkoop is vaak grensoverschrijdend, de wereld is het speelveld. Inkopers, meest in de private sector, hebben contacten met leveranciers in het buitenland. Bij voldoende animo wordt een buitenlandse studiereis georganiseerd, waarbij de verschillen in de benadering van inkoop tussen landen centraal staat. Ter plekke zijn er diverse bedrijfsbezoeken waarbij ‘inkoop in de praktijk’ centraal staat, georganiseerd door de studenten zelf.

Minor inkoopmanagement in Rotterdam:
Waarom minor inkoopmanagement in Rotterdam?

 • Afwisselend en uitdagend programma
 • Docenten met praktijkervaring
 • Praktijkgericht en met goede arbeidsmarkt kansen
 • Veel aandacht voor gastcolleges en bezoek aan beroepspraktijk
 • Samenwerking met de beroepspraktijk en inkoopnetwerk NEVI
 • Convenant dat studenten vrijstelling geeft voor NEVI-certificaat

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

 • beoordelen welke theorie van toepassing is in div.beroepssituaties van de inkoper.
 • inkooptheorie toepassen in cases en projecten
 • een offerte opstellen, presenteren en toelichten aan de opdrachtgever
 • een ‘real life’ opdracht uitvoeren vanuit de rol van inkoopconsultant. Hierbij analyseert student de huidige situatie, heeft student overleg met opdrachtgever en worden adviezen ter verbetering van de huidige situatie aangedragen
 • een professioneel adviesgesprek en professioneel onderhandelingsgesprek voeren.
 • heeft student kennis van actuele (internationale) ontwikkelingen op het gebied van inkoop.

Ingangseisen

- Derdejaars stage behaald - Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4 - Propedeuse behaald - De minor is toegankelijk voor studenten van economische en bedrijfskundige opleidingen, zoals Logistics Management, Logistics Engineering, Facility Management, Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde MER, Commerciële Economie, Bedrijfseconomie en Small Business. Bij studenten van andere opleidingen wordt in een toelatingsgesprek vastgesteld of de student voldoende voorkennis heeft om de minor te kunnen volgen.

Toetsing

Praktijkgestuurd: 
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

1. Gelderman, K. & Albronda, B., Professioneel inkopen, Noordhoff Uitgevers, 2017, 5e druk, ISBN 978-90-01-87723-1

2. Rietveld, G., “Inkoop, een nieuw paradigma”, BIM Media BV, 2009, 5e oplage, ISBN 978-90-12-58124-0

Rooster

De minor gaat van start in februari. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.