Kies op maat

Inloggen Menu

Ontwerpen: stedenbouw

Als stedenbouwkundig ontwerper geef je vorm aan de transformatie van stad en landschap. Het kunnen schakelen tussen verschillende schaalniveaus is kenmerkend voor de stedenbouwkundige beroepspraktijk. Je moet abstract kunnen denken bij het maken van een regionale visie, ruimtelijk bij het ontwerpen van een verkavelingsplan en gedetailleerd bij het ontwerpen van een inrichtingsplan. Tevens moet je als stedenbouwkundige kunnen omgaan met de belangen van bestuurders, bewoners, ontwikkelaars en bouwers. Het kunnen onderbouwen van keuzes en het presenteren van plannen is een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige praktijk.

De minor Ontwerpen Stedenbouw is een doorstroomminor. Dit betekent dat deze minor als voorbereiding dient op de Master Stedenbouw van de Academie voor Bouwkunst Rotterdam en het Schakelsemester voor de Technische Universiteit Delft. Docenten van de Academie voor Bouwkunst geven les in de minor en er is een relatie met het programma Urban Innovation van het Expertise Centrum Maatschappelijke Innovatie.
De minor is toelaatbaar voor studenten met ontwerptalent van Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening & Planologie, Vastgoed & Makelaardij en Watermanagement.

Programma
De volgende onderwerpen komen in de minor aan de orde:

  • stedenbouwtheorie
  • typologisch onderzoek
  • ruimtelijke analyse
  • metropoolregio
  • landschapsarchitectuur
  • duurzaamheid
  • architectuur
  • maatschappelijke context
  • omgang met stake- en shareholders


Gedurende de minor worden opgaven complexer en wordt meer zelfstandigheid gevraagd. In de het eerste kwartaal ligt de nadruk op de grote schaal en het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van ontwerpmatig onderzoek. In het tweede kwartaal ligt het accent op de kleine schaal en de meer zelfstandige toepassing van opgedane vaardigheden en kennis. In beide kwartalen vormen actuele ontwerpopgaven het onderwerp voor praktijkgestuurd projectonderwijs in ateliervorm. Parallel hieraan worden ondersteunende trainingen en cursussen aangeboden. Je sluit de minor af met een persoonlijke reflectie op je leerproces en je positionering in het vakgebied van stedenbouw.

Leerdoelen

Je verdiept in deze minor je kennis en vaardigheid op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen. Dit gebeurt op verschillende schaalniveaus: van metropolitane regio tot inrichting van de openbare ruimte. Er is in het bijzonder aandacht voor ontwerpmatig onderzoek.

Ingangseisen

De minor is toelaatbaar voor studenten van binnen en buiten de Hogeschool Rotterdam. Voorwaarde is dat de student een opleiding volgt op het gebied van Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening & Planologie, Vastgoed & Makelaardij of Watermanagement. Bij twijfel hierover volgt een gesprek met de minor-coördinator.

Verder de volgende eisen:
Propedeuse behaald
Alle stages t/m jaar 3 behaald

Toetsing

Praktijkgestuurd:
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Literatuur

-

Rooster

De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Contacttijd is geschat op 15 lesuren per week.