Kies op maat

Inloggen Menu

Maak omgevingen werkend

Human focused, data driven, happy people.

In deze minor maak je een omgeving aantrekkelijk, interessant en werkend. Hoe? Door mensen centraal te zetten. Mensen willen zich bevinden in een gezellige en comfortabele omgeving. Een plek waar 'het gebeurt'. In deze minor leer je hoe je zo'n omgeving realiseert.

Tijdens deze minor leer je kijken naar de gebouwde omgeving (een stad, een woonwijk, een winkelstraat, een recreatiegebied of een mix van functies). Dit doe je zowel vanuit de mens als naar de mens, maar altijd binnen een omgevingscontext, specifiek via de plintstrategie. Je vergelijkt succesvolle en minder geslaagde omgevingen en leert hoe je de volgende vragen kan stellen en beantwoorden: Wat maakt een omgeving tot een succes? Hoe kan ik deze omgeving werkend maken?

Binnen een omgeving zijn er zijn meerdere soorten gebruikers, een variëteit aan stakeholders en een veelvoud aan belangen. Hoe ga je om met deze samenstelling van belanghebbenden? Waar dien je rekening mee te houden en hoe krijg mensen mee in zo een (gebieds)transitie? In jouw ideeën? Wat zijn hierbij beproefde methoden en succesverhalen van professionals uit de praktijk?

Bij het realiseren van een werkende omgevingen probeer je slim gebruik te maken van data toepassingen. Hier krijg je dan ook kennis over aangereikt, bijvoorbeeld over sensoring, beacons en wat nu eigenlijk big data is. Deze tech toepassingen stellen je in staat om je omgeving zo optimaal mogelijk te analyseren en in te richten.

En als je mensen in omgevingen gaat bestuderen, waar ligt dan de privacy grens? Welke gegevens mag je verzamelen over je gebruikers? En wat als er nog geen regelgeving voor is? Deze en andere ethische vraagstukken ga je zeker tegenkomen in je carrière. Ethisch denken én doen, ook hierin daagt deze minor je uit.

Verhalen van studenten

Robin Koch, student Mens & Techniek (Avans Hogeschool)


Steven Kok, student Stedenbouw (Saxion Hogeschool)


Rosemarie van Luijk, student Facility Management (Hogeschool Rotterdam)

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan je:
• Een omgeving op plinthoogte analyseren, daarbij kijkend naar de interactie tussen mens en omgeving.
• Onderzoeken en duiden wat de verschillende wensen en behoeften zijn van mensen in een omgeving.
• Parameters benoemen om met behulp van technologische middelen metingen te verrichten.
• Een omgeving integraal beoordelen en een vertaalslag maken naar de juiste voorzieningen in die omgeving zodat er sprake kan zijn van de meest menselijke omgeving.
• Beargumenteren hoe je een omgeving zo optimaal mogelijk inricht voor de mensen in deze omgeving.
• Integere en ethische keuzes maken als het gaat om het onderzoeken van mensen en het gebruik van deze onderzoekdata.
• Een plan maken teneinde een transitie of veranderingen voor groepen mensen en met groepen mensen te initiëren.
• Met een team van verschillende studenten (vanuit meerdere opleidingen) een complex vraagstuk oppakken waarbij hij/zij diens opleidingsachtergrond effectief kan inzetten.

Ingangseisen

Studenten dienen hun 3e-jaars stage te hebben behaald. In totaal mag een student maximaal 15 studiepunten als achterstand hebben aan het begin van de minorperiode. Alle studenten zijn welkom, Maak Omgevingen Werkend is een verbredende minor. Als je de aansluiting ziet bij je eigen opleiding of het lijkt je interessant, schrijf je gerust in of neem contact op.
Afgelopen jaar hebben studenten van o.a. de volgende opleidingen deelgenomen:
Facility management (Hogeschool R'dam),
Bouwkunde (Hogeschool R'dam),
Vastgoed & Makelaardij (Hogeschool R'dam),
Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie (Hogeschool R'dam en Saxion),
Watermanagement (Hogeschool R'dam),
Leisure & Eventmanagement (Hogeschool R'dam),
Mens & Techniek (Avans Hogeschool),
Built Environment (Hogeschool Utrecht).

Toetsing

Het project (14 ECTS):
Je gaat in een klein team aan de slag met een opdracht van een externe opdrachtgever in omgeving Rotterdam. Het vraagstuk zal veelal een omgeving betreffen waar de interactie tussen mens en omgeving (ook gebouwen) niet optimaal is. Deze omgeving en de dynamiek van mensen hierin zal tijdens het project centraal staan. Je projectgroep doet hier onderzoek naar met behulp van de theoretische modules. Aan het eind van de minor breng je een haalbaar advies uit. Idealiter voer je ook een klein experiment uit om een deel van je advies in de praktijk uit te proberen.

Urban (5 ECTS):
Gedurende deze theoretische module verdiep je je in de theorie achter het ontwerp en de realisatie van omgevingen. Je maakt kennis met de zogeheten plintstrategie die kenmerkend is voor stedelijke omgevingen, en leer je anders kijken naar de relatie tussen mensen en hun omgevingen door de toepassing van niet alledaagse onderzoeksmethoden zoals tracking and tracing en fotograferen.

Data (5 ECTS) :
In de module Data zal je zien dat technologie echt overal om ons heen zit en verweven is in je dagelijks leven. Je maakt kennis met de toepassing van big data en de technologische middelen om deze data te genereren. Deze mogelijkheden staan centraal, je past dit vervolgens, waar mogelijk, toe in je project.

Ethiek (3 ECTS):
Bij Ethiek staat de theorie over moraliteit centraal, met een focus op de toepassing binnen het project. Welke gegevens mag je verzamelen over mensen in hun omgevingen? Hoe kijk jij hier als professional tegenaan als de wetgeving nog niet alles afdekt? Ontwikkel je eigen inzichten over hoe jij hierin wil functioneren, gebaseerd op beroemde theorieën van onder andere Aristoteles en Kant.

Change (3 ECTS)
Deze module reikt je kennis en vaardigheden aan over transities binnen de projectcontext. Om de omgeving mee te nemen in de transitie dien je kennis te hebben van maatschappelijke, vastgoed en circulaire componenten. Tevens moet je een beeld hebben van de impact van het verandertraject op de omgeving en hoe jij die rol zou kunnen oppakken. Je hebt draagvlak nodig voor succes, hier leer je hoe je dat voor elkaar krijgt.

Rooster

De minor beslaat twee perioden van 10 weken, waarbij in elke periode het project met een echte opdrachtgever centraal staat. Daaromheen wordt het project ondersteunt door de theoretische modules Data, Urban, Ethiek en Change/Transitiemanagement. Gedurende het project gaan studenten in opdracht van een echte opdrachtgever (of -gevers) aan de slag met een omgeving in of rondom Rotterdam. Binnen deze omgeving doe je eerst onderzoek en vervolgens ontwerp je met je projectgroep een concept om deze omgeving zo werkend mogelijk te maken, waarbij je gebruik maakt van alle aangeboden kennis en je eigen studie achtergrond. Op deze manier werk je binnen een multidisciplinair team aan een opdracht en leer je denken en werken vanuit meerdere perspectieven en specialismen.