Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemerschap en consultancy in de Gebouwde Omgeving

De Young professional in de gebouwde omgeving gaat steeds vaker zelf op zoek naar werk of richt een eigen onderneming op. In deze minor ga je samen met andere studenten een startup commercieel adviesbureau opzetten en met je team vraagstukken uit de gebouwde omgeving oplossen. In het bureau werk je met elkaar in multidisciplinair en/of gespecialiseerd teamverband en leer je zo een commercieel adviesbureau te exploiteren.

 

In deze minor gaat het om het oplossen van actuele complexe opgaven in de gebouwde omgeving. Hoe pak je de transitie-uitdagingen in de regio Rotterdam aan? Hoe kun je belangengroepen adviseren bij het creëren van kansen die de nieuwe Omgevingswet brengt? Hoe kun je een collectief van buurtbewoners helpen bij een participatietraject dat een overheid of woningcorporatie heeft gestart? Of je helpt een COA zoeken naar woningen voor statushouders.

We helpen studenten in deze minor met kennis op het gebied van startups en acquisitie doen, onderzoeken en we bieden specialistische kennis over de gebouwde omgeving, advies- en ondernemers- en passende communicatie vaardigheden. De studenten kunnen starten met een bedrijfsaanvraag bij de KvK. Zij krijgen hierbij begeleiding en toegepaste trainingen over hoe zij het bedrijf kunnen uitbaten, rekening houdend met tijd, mens en middelen.

Het beroepsproduct kan een ontwerp of advies zijn dat is toegesneden op de oplossing van het vraagstuk. Dit vraagt van studenten lef, durf, problemen boven tafel kunnen krijgen, analyseren en oplossingen creëren. Het leert de studenten ook de fijne kneepjes van ondernemen en adviseren.

Leerdoelen

Studenten passen kennis (ondernemerschap, prototypen, innoverend handelen) toe bij het oplossen van het Wicked Problem, daarbij leren ze vertrouwen op elkaars specialismen. Studenten leren hoe zij een onderneming/ adviesbureau kunnen runnen zodanig dat het levensvatbaar is of dat zij inzichten krijgen in de obstakels die ondernemen met zich meebrengt.

Ingangseisen

De volgende toelatingseisen zijn van toepassing:

• Propedeuse behaald
• Stage behaald

Alle studenten schrijven een motivatiebrief en krijgen een intakegesprek of een groepsbijeenkomst.

Rooster

-

Toetsing

Praktijkgestuurd:
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

 

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Aanvullende informatie

-