Kies op maat

Inloggen Menu

Bouwmanagement

Het realiseren en onderhouden van gebouwen - van initiatief tot gebruik - is een complex proces, het zogenaamde bouwproces. Een bouwproject wordt uitgevoerd met veel partijen die, in verschillende fases, intensief samenwerken om het beste resultaat voor de gebruiker c.q. opdrachtgever te realiseren. De fases in het bouwproces zijn traditioneel sterk gescheiden, maar de laatste jaren krijgt de integratie van fases en het 'multidisciplinair in de keten' samenwerken meer aandacht in de bouw. Successen in andere bedrijfstaken, zoals de automobielindustrie en de logistieke dienstverlening, zijn een inspiratie voor de bouwkolom. De eerste successen zijn zichtbaar, zoals: BIM, Ketensamenwerking, LEAN manufacturing en het geïntegreerd contracteren (UAV-gc). Er is een groeiende behoefte aan professionals die de processen van integratie en samenwerking in de bouwkolom kunnen sturen en begeleiden, waarbij de huidige medewerkers vooral gewend zijn om vanuit hun eigen belang te acteren.

In deze minor leer je omgaan met tegenstrijdige belangen (bijv. bestuurlijk vs technisch) en succesvol het einddoel halen en leiden wij jou op in de keten geïntegreerd samen te werken. De minor biedt de studenten een verbreding, op hun bouwkunde opleiding, aan. Het proces en deze verbeteren is het uitgangspunt en niet de techniek.

Leerdoelen

Je leert plannen, organiseren, begeleiden en sturen van een succesvol project in de gebouwde omgeving. We sluiten aan bij actuele ontwikkelingen 'best practices' op het gebied van managen en organiseren van een bouwproject, zoals BIM, LEAN management, Ketenintegratie, System Engineering, Geïntegreerd Contracteren, Kwaliteitsborging, Maatschappelijke context en nieuwe wet- en regelgeving.

We onderwijzen op het gebied van (project)management, leiderschap, communicatievaardigheden, financieel management maar ook de juridische kant van het bouwproces komt aan bod. Je leert effectief omgaan met (problemen in) teams, multidisciplinair samenwerken (met bouwkunde studenten uit verschillende uitstroomprofielen) en communiceren met opdrachtgevers. De student ontwikkelt het beheersen van een project o.a. op voortgang (tijd), kosten (geld) en kwaliteit.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald

- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4

- Alle stages t/m jaar 3 behaald

- De minor staat open voor student Bouwkunde die zich wil ontwikkelen op het gebied van coördineren, begeleiden en sturen van een bouwproject in de gebouwde omgeving.

- De minor staat open voor studenten Bouwkunde, Civiele Techniek, Logistiek en Vastgoed en Makelaardij die affiniteit hebben met de Bouwnijverheid en die zich wil ontwikkelen op het gebied van coördineren, begeleiden en sturen van een bouwproject in de gebouwde omgeving.

- Voor toelating aan deze minor moet je een motivatieformulier invullen, en wordt er in een toelatingsgesprek vastgesteld of je voldoende voorkennis hebt om de minor te kunnen volgen.

- In verband met de hoge mate van interactie met deelnemende bedrijven is er een maximum aantal deelnemers voor deze Minor. Deze minor is een fulltime minor waarbij van de student wordt verwacht zich ook fulltime te kunnen inzetten.

Literatuur

Er is veel literatuur over management en organisaties.
In onderstaande lijst zijn een aantal boeken genoemd waarvan gebruik wordt gemaakt tijdens lessen en trainingen. De definitieve versie voor komend jaar zal bij de start van de minor bekend gemaakt worden:

• Praktijkboek Bouwproject Management-A. van Dam- 2009
• Competentiemanagement Persoonlijk Ontwikkelplan, Roel Grit
• Projectmanagement in de Techniek, Olusegun Faniram;
• Handboek voor Complexe Bouwprojecten Flapper, 2010;
• Praktijkboek voor Bouwcontracten;
• Leidinggeven aan professionals, niet doen! 2012 van Mathieu Weggemans
• Succesvol studeren, communiceren en onderzoeken, alfabetisch naslagwerk voor het hoger onderwijs, Noortje van Glabbeek
• Projectmanagement op basis van Prince 2-Best Practice of De kleine Prince 2- Mark van Onna of Projectmatig Creëren van Jo Bos & Ernst Harting;;
• Competentiemanagement Persoonlijk Ontwikkelplan, Roel Grit

Rooster

-

Toetsing

De uitkomsten van je ontwikkeling leg je tijdens de minor vast in een portfolio en wordt getoetst in een eindassessment. Een positieve beoordeling van het portfolio en het assessment leidt tot toekenning van de 30 studiepunten.

Aanvullende informatie

-