Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Gebouwde Omgeving

Wil jij leren hoe jij jouw vakgebied verbindt met het vakgebied van de circulaire economie en een circulaire gebouwde omgeving? Wil je samenwerken met andere studenten en experts in een multidisciplinaire aanpak? Wil je zelf deels invulling kunnen geven aan jouw minor? Wil je in contact komen met toegewijde docenten, onderzoekers en experts uit verschillende vakgebieden? Maar nog belangrijker, wil jij een verschil maken?

In deze minor houd je je bezig met circulaire oplossingen in de gebouwde omgeving. In een multidisciplinaire omgeving werk je samen met studenten en docenten van andere opleidingen en instituten. Je kiest je eigen project en beslist zelf welke workshops je wilt volgen. In de minor word je begeleid door toegewijde docenten, onderzoekers en vakprofessionals van verschillende instituten. Er zal veel externe belangstelling zijn voor de resultaten van deze minor vanuit professionals en beleidsmakers uit de praktijk!

Aan de minor nemen studenten deel vanuit diverse opleidingen met verschillende voorkennis. Deze diversiteit is van belang voor het oplossen van de multidisciplinaire vraagstukken. Niet-bouwkundigen leveren een bijdrage mede vanuit hun eigen vakdiscipline en bewerkstelligen daarmee een verbreding van hun eigen kennis door de toepassing ervan in de context van de gebouwde omgeving. Als student uit een andere studierichting en/of opleiding leer je je eigen vakgebied verbinden met het vakgebied van de bouwkunde. Als student Bouwkunde ga je je kennis omtrent een circulaire gebouwde omgeving verbreden.

Thema's
Thema's die aan bod komen zijn o.a. circulair handelen, biobased materialen, hergebruikte materialen, oogstkaart, bouwen voor hergebruik, materialenpaspoort, (stedelijk) metabolisme, van bezit naar gebruik, duurzaam materiaalgebruik, duurzame energiesystemen, duurzame waterhuishouding, duurzame voedselvoorziening, ecologie & biodiversiteit, sociale duurzaamheid & leefbaarheid en gezond bouwen.
Tevens wordt er gezocht naar de potentie van de inzet van technische innovaties zoals robotisering, 3D printing, kunstmatige intelligentie, sensoring, drones, virtual & augmented reality en parametrisch ontwerpen.

De overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie heeft invloed op jouw toekomst als beroepsprofessional, of het nu gaat om besluitvorming, ontwerp, engineering, uitvoering, of beheer. Met deze minor beschik je over een waardevolle voorsprong in kennis en kunde op het gebied van de circulaire economie en de impact ervan op de gebouwde omgeving. Toon op je cv dat je hebt geleerd hoe je circulaire uitdagingen effectief kunt aanpakken!

Leerdoelen

  • Verbreden van kennis en inzicht op het gebied van een circulaire gebouwde omgeving;
  • Toepassen van deze kennis bij het ontwerpen van integrale en duurzame, circulaire oplossingen voor vraagstukken ten aanzien van het gebouw, de omgeving, de gebruikers, de installaties en de uitwerking hiervan in de hedendaagse bouwpraktijk;
  • Analyseren en beoordelen van bestaande circulaire concepten;
  • Multidisciplinair samenwerken en gezamenlijk doelen weten te bereiken;
  • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden en een eigen visie op een circulaire gebouwde omgeving.

Ingangseisen

- Propedeuse behaald
- Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
- Alle stages t/m jaar 3 behaald

Deze minor is gericht op studenten met een studierichting gerelateerd aan de gebouwde omgeving, zoals bouwkunde, ruimtelijke ordening en planning, watermanagement, vastgoed & makelaardij, civiele techniek, facility management of logistics management.
Daarnaast is de minor bedoeld voor studenten die het verschil willen maken in de gebouwde omgeving! We zoeken betrokken en initiatiefrijke studenten met een kritische en onderzoekende houding. De ingangseisen voor studenten buiten Hogeschool Rotterdam worden opgelegd door de eisen van het eigen instituut (zie hierboven).

Deze minor is gericht op studenten met een studierichting gerelateerd aan de gebouwde omgeving, zoals bouwkunde, ruimtelijke ordening en planning, watermanagement, vastgoed & makelaardij, civiele techniek, facility management of logistics management.

Literatuur

Alle benodigde literatuur (artikelen, websites, onderzoeken, etc.) wordt beschikbaar gesteld via een online leeromgeving.

Rooster

In de minor worden verschillende workshops aangeboden op verschillende thema's. Je stelt als student - binnen enkele restricties - zelf een programma samen uit alle beschikbare workshops, waaronder workshops aangeboden binnen de Fieldlab minor 'Circular Economy and Business Innovation'.

Gedurende de gehele minor werk je met andere studenten uit andere disciplines samen aan de uitwerking van een circulaire opgave in de gebouwde omgeving. Tot slot krijg je de mogelijkheid om een persoonlijke opdracht uit te voeren waar je zelf - samen met jouw coach - invulling aan kan geven.

De minor CiBE start in september en duurt twee onderwijsperioden (20 weken): kwartaal 1 en 2. Er is sprake van een voltijds programma, dus 30 ECTS credits (komt overeen met 840 uur). De contacttijd (workshops, begeleiding, toetsing) is gemiddeld 15 uur per week. Projectwerk is gemiddeld 16 uur per week en zelfstudie/literatuurstudie 9 uur per week.

Toetsing

Praktijkgestuurd:
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.

Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Aanvullende informatie

-