Kies op maat

Inloggen Menu

Inkoop management

Inkoop is een vakgebied dat er toe doet! Met veel verschillende facetten: van onderhandelen tot contractrecht, van strategievorming over duurzaamheid tot digitalisering in de vorm van e-procurement. Inkopen is breed en boeiend. De arbeidsmarkt zit te springen om aspirant inkoopprofessionals. De professionele inkoper van nu heeft impact!

De minor inkoopmanagement in vogelvlucht
Inkoopmanagement: de theorie
In het kennis gestuurde deel van de minor komen kort en krachtig aan bod: business gedreven inkoop, inkoopproces binnen verschillende organisaties, inkoopspecificatie en -prestatiemeting, marktonderzoek, leverancierskeuze en inkoopstrategieën. Ook contracteren en Europees aanbesteden (inkopen in de publieke sector) komen aan bod.

Daarnaast is in het programma ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen in inkoop, zoals global sourcing, duurzaamheid en circulariteit. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens colleges van docenten met praktijkervaring en gastdocenten van gerenommeerde bedrijven en instellingen. Voor het kennis gestuurde deel van de minor wordt gebruik gemaakt van vakliteratuur en -tijdschriften.

Inkoopmanagement: de praktijk

De minor besteedt veel aandacht aan de beroepspraktijk; dit gebeurt al op dag 1 en we blijven de nieuwsgierigheid aanwakkeren. Onder meer door te werken met échte opdrachten vanuit het bedrijfsleven en de overheid waarbij de student werkt als consultant. Voorbeelden van mogelijke opdrachten zijn: onderzoek de samenstelling van het leveranciersbestand en kom met praktische adviezen, nieuwe strategieën, stel van een inkoopactieplan met concrete doelstellingen op of maak een beoordeling van het contractmanagement van (inkoop bij) een bedrijf of instelling. Deze voorbeelden laten de diversiteit van het inkoopvak zien.

Het bijhouden van actuele kennis is van groot belang voor de inkoper. Je gaat als student ook veel 'naar buiten' (fysiek of online) , om kennis te maken met inkoopgerichte trends en ontwikkelingen.
Skills zijn niet weg te denken in het profiel van de hedendaagse inkoper. In workshops worden de student vaardigheden aangereikt, zoals onderhandelen en advies geven. In rollenspellen worden praktijksituaties nagebootst.

Inkoop is vaak grensoverschrijdend, de wereld is het speelveld. Inkopers, het meeste in de private sector, hebben contacten met leveranciers in het buitenland. Indien mogelijk (afhankelijk van richtlijnen van de Hogeschool) en voldoende animo is er een buitenlandse studiereis waarbij de verschillen in de benadering van inkoop tussen landen centraal staat.

Minor inkoopmanagement in Rotterdam:
Waarom minor inkoopmanagement in Rotterdam?
• Afwisselend, breed en uitdagend programma
• Docenten met actuele praktijkervaring
• Praktijkgericht en goede arbeidsmarkt kansen
• Veel aandacht voor gastcolleges en koppeling aan beroepspraktijk
• Samenwerking met de beroepspraktijk en inkoopnetwerk NEVI
• Convenant met NEVI geeft studenten een vrijstellingsverklaring voor het NEVI 1-certificaat

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:
• beoordelen welke kennis nodig is in verschillende beroepssituaties van de inkoper
• inkooptheorie toepassen in cases en projecten
• een offerte opstellen, presenteren en toelichten aan de opdrachtgever
• een 'real life' opdracht uitvoeren vanuit de rol van inkoopconsultant. De student analyseert de huidige situatie, student heeft overleg met opdrachtgever en draagt adviezen aan ter verbetering van de huidige situatie
• een professioneel adviesgesprek en professioneel onderhandelingsgesprek voeren.
• heeft student kennis van actuele ontwikkelingen in het inkoop vakgebied

Ingangseisen

• Derdejaars stage behaald
• Maximaal 15 studiepunten studieachterstand in semester 3 en 4
• Propedeuse behaald

• De minor is toegankelijk voor studenten van bij voorkeur economische en bedrijfskundige opleidingen, zoals onder meer Logistics Management, Logistics Engineering, Facility Management, Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde MER, Commerciële Economie, Bedrijfseconomie, Ondernemerschap. Bij studenten van andere opleidingen wordt in een toelatingsgesprek vastgesteld of de student voldoende voorkennis en motivatie heeft om de minor te kunnen volgen.
• Bij twijfel neem contact op met de minor coördinator.

Literatuur

1. Gelderman, K. & Albronda, B., Professioneel inkopen, Noordhoff Uitgevers, 2017, 5e druk, ISBN 978-90-01-87723-1
2. Rietveld, G., "Inkoop, een nieuw paradigma", BIM Media BV, 2009, 5e oplage, ISBN 978-90-12-58124-0

Rooster

-

Toetsing

Praktijkgestuurd:
Studenten worden per project getoetst aan de hand van het op te leveren beroepsproduct waarmee je aantoont dat je competenties op een bepaald niveau hebt verworven. Aan de hand van producten en presentaties worden de studenten beoordeeld door de opdrachtgever, docenten, medestudenten van het eigen multidisciplinaire team en het beroepenveld.


Kennisgestuurd:
Ondersteunend aan de projecten worden enkele onderdelen cursorisch aangeboden. Dit kunnen theoretische onderdelen of vaardigheidstrainingen zijn, die schriftelijk kunnen worden getoetst of als onderdeel van het project waar mogelijk en relevant.

Aanvullende informatie

-