Kies op maat

Inloggen Menu

Meedoen op Zuid (minor+) VT

Waarom?

Wat zijn afkomst, leeftijd, baan of geboorteland ook is, ieder mens ontwikkelt zich het best in een buurt waarin hij zich welkom voelt en ertoe doet. Een diverse en inclusieve omgeving met plekken waar mensen elkaar ontmoeten, het gesprek aangaan, verschillen leren waarderen, activiteiten organiseren, van elkaar leren en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de buurt. Een buurt waarin iedereen meedoet.
Rotterdam-Zuid kent oude stadswijken met een rijke geschiedenis en een diversiteit aan bewoners. Elke wijk heeft zijn eigen trots en dynamiek. Als gevolg van gemeentelijk beleid worden woningen gesloopt waardoor wijken sociaal en fysiek veranderen. Bekende gezichten verdwijnen, bestaande structuren zijn niet meer vanzelfsprekend en nieuwe hippe winkeltjes verschijnen. Hoe zorg je dat mensen – jong en oud, oud- en nieuwkomers, hoog- en laagopgeleiden, mannen en vrouwen, … – gezien worden, verschillen positief gewaardeerd worden, ruimte geboden wordt aan elkaar en nieuwe netwerken ontstaan of bestaande worden uitgebreid, zodat iedereen zich thuis voelt?

Wat ga je doen?
Het thema Inclusiviteit staat centraal. Je bent met je groep medestudenten vier dagen per week actief voor de minor+ waarin het vraagstuk centraal staat. Je krijgt colleges aangeboden, maar gaat ook zelf op zoek naar de benodigde deskundigheid. Je bent veel in de wijk, observeert, gaat gesprekken aan met bewoners en professionals, doet vrijwilligerswerk, verdiept je in literatuur, zoekt inspirerende voorbeelden, probeert diverse ideeën en interventies uit en evalueert ze, en komt met een gezamenlijke en gedragen oplossing voor jullie vraagstuk.

Voor wie?

De kracht van de minor+ zit in de nieuwsgierige en ondernemende houding van studenten die hun verschillende expertises inzetten, een stapje meer willen doen en met en van elkaar willen leren.
Heb je expertise in een van de volgende domeinen: jeugd, welzijn en samenleving, GGZ, sociaal ondernemerschap, gezondheid, onderwijs, multimedia, kunst, techniek, bouwkunde, financieel management, commerciële economie of bedrijfskunde?
Dan wij zijn op zoek naar jou!

Leerdoelen

Wat leer je?

Deze minor+ daagt jou uit om jezelf verder te ontwikkelen als een grootstedelijke innovatieve professional. Je leert jezelf en de stad met anderen ogen te bekijken.
In deze minor+  ga je aan de slag in een wijk op Zuid met vele vormen van diversiteit (gender, leeftijd, culturele achtergrond, etc.). Je leert sensitief te worden voor verschillende vormen van diversiteit, je leert over in- en uitsluitingsmechanismen en je leert concreet bij te dragen aan inclusiviteit in de klas, buurt en organisaties in Rotterdamse stadswijken.

Gedurende de minor+ werk je aan de ontwikkeling van de vijf competenties behorend bij een innovatieve professional: vraaggerichtheid, samenwerkingsgerichtheid, vernieuwingsgerichtheid, kenniscreatie en interactief leervermogen. Je zult ontdekken dat je meer kennis en vaardigheden in huis hebt dan je dacht, en je leert deze op nieuwe manieren zelfstandig in te zetten. Een unieke kans om alles uit jezelf te halen, en zelfs meer dan je nu wellicht denkt!

Wat bieden we je?

Een vlammende start, met een inspirerende introductie waarin jullie elkaar en de wijk op een interactieve manier leren kennen;

Een authentieke leeromgeving op Zuid waarin je vier dagen werkzaam bent in een van de interessantste en meest superdiverse stadswijken van Rotterdam;

Een gedreven en betrokken docententeam met brede kennis over Zuid, diversiteit, participatie,  netwerken, actieonderzoek en coachingsvaardigheden;

Een interactief studieprogramma met veel ruimte voor eigen inbreng. Je wordt uitgedaagd om het programma voor een groot deel zelf vorm te geven;

Inspirerende plekken en ontmoetingen met personen in de wijk, waar(mee) gebrainstormd, ontworpen, gecreëerd en geëxperimenteerd wordt. Niet alles staat vooraf vast en loopt als verwacht. Tijdens de minor+ wordt duidelijk wat er voor jouw project nodig is en welke stappen hiervoor gezet moeten worden.

Aanvullende informatie

Praktische informatie

De minor+ Meedoen op Zuid is een samenwerkingsverband tussen ISO, EMI, kenniscentrum Talentontwikkeling en wijkpartners.

-  Studiepunten: 30 (voltijd) / vier hele dagen per week beschikbaar (ma/di/do/vr)

-  Periode: september 2019 tot februari 2020 (OP 1 en OP 2)

Neem bij vragen contact op met de minor+ coördinator: Anne Kooiman, a.kooiman@hr.nl

 

Veelgestelde vragen

Waar staat de + in minor+ Meedoen op Zuid voor?

De + heeft betrekking op 3 belangrijke elementen:

a. Contextrijk onderwijs: je gaat direct aan de slag in de wijk en met de wijk. Dat kunnen bewoners, organisaties, vrijwilligers, beleidsmakers zijn. Je gebruikt gelezen theorie en verzamelde kennis meteen in die praktijk. Die praktijk heeft echter ook een onvoorspelbare kant. Dat betekent dat van jou flexibiliteit wordt gevraagd. Bijvoorbeeld:

- Als bewoners een bijeenkomst hebben georganiseerd en deze valt niet op een vooraf gepland moment, wordt er wel van jullie verwacht dat jullie deze bijwonen als het relevant is voor jullie vraagstuk;

- door goed te observeren, te vragen en te luisteren en aan te sluiten bij de vragen die er leven op Zuid (in plaats van vooraf vastgestelde vraag uit een boekje formuleren). Je bent hierdoor meer in de wijk, dan op school. Dat is pittig, maar volgens studenten van afgelopen jaren levert het je veel op: wat je maakt wordt ook écht gebruikt, je doet een rijk netwerk aan contacten op en leert veel wat voor je afstudeeronderzoek van pas komt.

b. Eigen regie en zelfstandigheid: we nemen je in het begin mee in een aantal basisonderwerpen en stellen je voor aan een aantal belangrijke partijen. We begeleiden jouw groepje intensief. Maar de regie komt al snel sterk bij jou te liggen: dat betekent zelf alert zijn op de kennis die jullie nodig hebben en zelf bijdragen aan het organiseren van momenten en vormen waarin je die kennis kan opdoen. Dat betekent dus veel mogelijkheden om je in dié onderwerpen te verdiepen die voor jullie thema en voor jouw ontwikkeling van belang zijn. Ook krijg je geen dichtgetimmerd programma, maar ga je zelf je programma deels bouwen. De 4 dagen van de minor+ heb je hard nodig, maar de indeling hiervan bepaal je met je groep grotendeels zelf;

c. Multidisciplinaire samenwerken: omdat je met taaie vraagstukken aan de slag gaat, werk je samen in een multidisciplinair team. Je kan hierin erg veel leren van je teamgenoten van andere opleidingen en wordt je bewuster van de waarde van jouw professionele blik. Het is soms ook extra uitdagend omdat je mogelijk heel anders kijkt naar de werkelijkheid. Soms geeft dat spanning en daar leer je als team, ook met begeleiding van ons als docenten, mee omgaan. Kijken naar vraagstukken en werken aan oplossingen vanuit een multidisciplinair perspectief levert je veel op voor je eigen professionele ontwikkeling.

Ik heb geen sociale achtergrond. Kan ik deze minor+ dan wel doen?

Zeker! Juist de diversiteit aan perspectieven proberen we zo veel mogelijk met elkaar te benutten. Jouw perspectief kan heel waardevol zijn in het oppakken van sociale vraagstukken. Juist taaie vraagstukken vragen om een aantal verschillende benaderingen die met elkaar worden gecombineerd. Jullie leren zo bovendien veel van elkaars manier van kijken. De afgelopen jaren zijn allerlei opleidingen vertegenwoordigd én van waarde geweest in de minor+: van commerciële economie tot pedagogisch management, van autonome kunsten tot social work en van multimedia design tot leraar opleiding Nederlands.

Hoe hebben de voorgaande studenten deze minor+ ervaren?

Studenten geven vaak aan dat ze zich met deze minor+ echt voorbereid voelen op de arbeidsmarkt en hun leven als professional. Studenten vinden het best even wennen om samen te werken met teamleden die een hele andere opleiding doen en om met de eigen verantwoordelijkheid om te gaan die je hebt voor je eigen leerproces en die van de groep. Maar achteraf benoemen studenten dat ze vooral op het gebied van samenwerken veel van geleerd hebben. Ook geven studenten aan dat ze hun soft-skills ontwikkelen; ze leren netwerken op verschillende niveaus en vinden het motiverend om echt voor en met de praktijk iets concreets op te leveren wat ook echt gebruik gaat worden.

Verder geven studenten aan dat het belangrijk is je vooraf te realiseren dat het een pittig programma is, met misschien minder theoretische toetsen, maar met deelopdrachten die jullie op weg helpen naar oplossingen bieden voor het vraagstuk. Dit proces vraagt om een open houding, een tijdsinvestering van vier dagen, als ook het om kunnen gaan met tegenslagen. Het verloopt vaak allemaal net even anders dan jullie vooraf bedacht hadden.

Wat voor opdrachten doe ik voor mijn studiepunten?

Centraal staat het complexe vraagstuk, waarvoor je met jouw groepje (ca 4-5 personen van verschillende opleidingen) een product ontwikkelt in, test met en duurzaam overdraagt aan de praktijk. Dit is jullie grootste opdracht, waarvoor je – met behulp van de scrum methode- elke twee weken een tussenstand presenteert met onderbouwing. Daarnaast werken je aan een aantal deel-opdrachten die jullie ondersteunen bij het opdoen van relevante kennis, het uitbreiden van jullie netwerk en het trainen van vaardigheden. waaronder:

• Je organiseert als groepje een kennislab, waarin je je als groep nader verdiept in een voor jullie relevant thema en dat deelt met de hele groep in de vorm van een interactieve bijeenkomst;

• Je organiseert in duo’s dialoogtafels op Zuid waarbij je als gesprekleider diverse bewoners en/of professionalsmet elkaar in gesprek brengt via de dialoog-methodiek;

• Je doet -zelf te kiezen- vrijwilligerswerk op Zuid waarbij je jouw kennis in de wijk brengt en je zelf kennis op doet, vaardigheden aanleert en een netwerk opbouwt;

• Je ontwikkelt een onderzoekende houding, door je in theorie te verdiepen en te benutten voor jullie vraagstuk. Lezen is dus een belangrijk onderdeel van deze minor+, maar wát je leest wordt afgestemd op jullie onderzoeksthema en bepaal je grotendeels zelf. Er wordt door de begeleidend docenten vooral gekeken naar hoe je die relevante kennis toepast in het ontwerp van jullie product en de wijze waarop je als aankomend professional zaken aanpakt.

• Je schrijft een reflectieverslag over je eigen ontwikkeling als inclusieve professional en voert hierover een eindgesprek met je begeleiders.

• Daarnaast zullen er altijd interessante conferenties, wijkbijeenkomsten of werkbezoeken zijn, die pas tijdens de minor+ op de stedelijke agenda komen. Er wordt verondersteld dat je een aantal van deze bijeenkomsten zal bijwonen en de kennis en/of netwerk kan gebruiken voor het vraagtsuk.

Wat vraagt deze minor+ van mij?

De minor+ Meedoen op Zuid vraagt om een actieve en nieuwsgierige houding, geen 9 tot 5 mentaliteit, de instelling dat samenwerken met verschillende disciplines tot een beter resultaat leidt, de motivatie om door te gaan ook bij tegenslagen, een cultuur-sensitieve open houding naar de bewoners en professionals op Zuid, de wil om te investeren in jezelf om een betere professional te worden die oog heeft voor inclusiviteit.

Dit doe je niet alleen. Je wordt ondersteund door een enthousiast en betrokken team van docenten die een rijkdom aan kennis en ervaring heeft, maar tegelijkertijd zelf ook nog lerend zijn en samen met jullie deze avontuurlijke zoektocht naar passende oplossingen op Zuid willen ondernemen.

Wat zijn onderwerpen waar studenten eerder aan gewerkt hebben?

De vraagstukken komen van stakeholders / organisaties op Zuid en zijn elk jaar weer zeer divers.

Thema’s waar de studenten zich de afgelopen jaren intensief voor hebben ingezet en een bijdrage hebben opgeleverd voor de wijk zijn:

Wat en hoe met lachgas?, het belang van betrekken van ouders bij loopbaanoriëntatie, hoe kunnen we het buurtcentrum economisch rendabel maken, gedragsverandering naar een gezonde leefstijl, inspraak van jongeren in de buurt, het bespreekbaar maken van taboes, het creëren van informele ontmoetingsplekken, het vergroten van het veiligheidsgevoel in de wijk, het bijdragen aan een pedagogisch wijkklimaat, vaderbetrokkenheid, hoe kunnen we de wijk kind vriendelijker inrichten, …...

Kan ik mijn groep en onderwerp zelf kiezen?

We vinden het belangrijk dat de groepen divers van samenstelling zijn; qua opleiding, gender en leerstijl, om vanuit diverse invalshoeken naar het vraagstuk te kunnen kijken. Tijdens de introductiefase maak je kennis met de vraagstukken, stakeholders, medestudenten, docenten en het type onderwijs.

We zullen je vragen naar je interesse voor vraagstukken en je ook een leerstijl –test laten doen. Op basis hiervan delen wij als docenten, zoveel mogelijk rekening houdend met de criteria en de voorkeuren van studenten de groepen in.

Ingangseisen

Wat verwachten wij van jou?

Ben je nieuwsgierig en sta je open voor zelfontwikkeling? Wil je samen met andere studenten je tanden in een complex vraagstuk zetten? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neem je de regie graag in handen, durf je je kwetsbaar op te stellen, heb je lef, heb je geen 9-tot-5-mentaliteit, kan je tegen onverwachte tegenslagen en wil je het beste uit jezelf en je medestudenten halen?

Schrijf je dan in voor deze minor+ om samen met bewoners (jong en oud), professionals, ondernemers en medestudenten de mouwen op te stropen om een inclusiviteitsimpuls te geven aan het samenleven op Rotterdam-Zuid.

Toelating

Aankomend derde- en vierdejaarsstudenten van alle opleidingen binnen en buiten Hogeschool Rotterdam zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Voor de zomervakantie word je uitgenodigd voor een kennismakingsprogramma. Hier maak je niet alleen kennis met elkaar, maar ook met het type onderwijs en de (on)zekerheden van een minor+.

Je dient dus gemotiveerd en flexibel te zijn, en 28 uur per week beschikbaar te zijn om het avontuur op Zuid aan te gaan.

Toetsing

Het vraagstuk in de wijk staat centraal in de minor+. Het eindproduct en de presentatie, waar jij en je medestudenten gedurende twee kwartalen gezamenlijk aan werken, worden beide beoordeeld met een groepscijfer.
Om tot dit eindresultaat te komen, werk je gedurende de minor+ aan individuele deelopdrachten die jouw groep ondersteunen op weg naar het eindproduct. Voorbeelden van deze opdrachten zijn het organiseren van interessante gastcolleges, het doen van vrijwilligerswerk en het organiseren van een dialoogtafel. Voor deze opdrachten krijg je individueel een cijfer.

Daarnaast bouw je gedurende de minor+ je eigen portfolio op. Aan het eind van de minor+ vindt een eindassessments plaats. In dit individuele eindgesprek toon jij, aan de hand van de competenties behorend bij een minor+, aan dat je een innovatieve minor+ student bent.