Kies op maat

Inloggen Menu

Geweld VT prog. start september 2020

Geweld is overal, zichtbaar en onzichtbaar. Het komt voor op alle niveaus en in alle lagen van de bevolking. In Nederland en in het buitenland. Individueel en collectief. Tegen personen, tegen groepen, tegen landen, tegen instituten, tegen alles wat leeft. Geweld is niet weg te denken uit de samenleving. We hebben er ook allemaal een mening over en staan klaar om het direct te veroordelen. Denk maar aan de recente #MeToo discussie.

Als je de krant leest of het nieuws volgt, overvalt je een enorme hoeveelheid geweld. We zijn het waarschijnlijk al zo gewoon, dat de enorme omvang ons nauwelijks nog opvalt. Alleen de excessen trekken onze aandacht. De kranten staan bol van het geweld. Uit recent wetenschappelijk onderzoek naar de gewelddadigheid van de menselijke soort blijkt van alle levende wezens, de mens de meest gewelddadige soort.

Gegeven dit onderzoek, onze ervaringen en de dagelijkse praktijk, lijkt het er op dat geweld eenvoudigweg bij het leven hoort. Geweld is niet weg te denken uit onze samenleving. Het hoort bij het mens-zijn!

Waarom dan een minor over een onderwerp dat zo alledaags is? Omdat het juist de alledaagsheid is die ons blind maakt. Blind voor de omvang en blind voor de gevolgen. We zijn constant zoekend naar de oorzaak, maar onmachtig in het bestrijden. We zijn ziende blind in onze pogingen het geweld te herkennen. Was het maar waar dat de cijfers in de rapportages ook maar enigszins in de buurt kwamen van de prevalentie. Was het maar waar, dat als we het signaleren, we dan zouden weten hoe we er mee om moeten gaan. Was het maar waar dat wij iets meer zicht zouden hebben op hoe gewelddadig wij zelf zijn.

Wat hebben mensen met geweldservaringen nodig om niet blijvend getraumatiseerd te raken? Waarom is geweld soms zo allesoverheersend pijnlijk en tegelijk ook zo onzichtbaar? En wat moet je doen om te helen van geweldservaringen? Dat zijn vragen waar we in de minor geweld een antwoord op proberen te zoeken.

Heel veel mensen hebben één of meer geweldservaringen en zijn in hun integriteit of in hun bestaanswijze op een of ander manier beschadigd. Hulpverlening aan deze getraumatiseerde cliënten, lesgeven aan kinderen met dergelijke ervaringen vraagt kwaliteiten van de professional die verder reiken dan het kunnen hanteren van voorgeschreven methodieken. Het begeleiden van mensen met geweldservaringen doet een beroep op de kwaliteit van de persoon van de hulpverlener.

Wat maakt dat getraumatiseerde cliënten beter gaan functioneren? Judith Lewis Herman noemt in haar standaardwerk Trauma en Herstel (1993) de belangrijkste herstelfactor: het hernemen van de macht over het eigen leven en het zich weer verbonden voelen met anderen. In haar woorden zijn goede professionals degenen die geloof hechten aan de ervaringen van de ander en deze helpen weer greep te krijgen op het eigen gedrag, in plaats van het proberen greep te krijgen op de cliënt. In dit verband spreekt zij van een helende relatie. Ondanks deze kennis, slagen we er niet in om geweld en de gevolgen in te dammen. Sterker nog: in de hulpverlening en in het onderwijs lijkt het geweld soms gewoon door te gaan.

Interview

 

In de minor geweld focust een van de huidige groepjes studenten zich op het onderwerp zelfbeschadiging. Vincent en Rick, beiden vierdejaars social work, vertellen over het taboe dat hier nog steeds op rust.  Lees het interview met Rick en Vincent op de website van Profielen.

https://profielen.hr.nl/2020/studenten-willen-zelfbeschadiging-bespreekbaar-maken/

Leerdoelen

Missie:

Wij willen staan voor de (h)erkenning van het feit dat geweld alom vertegenwoordigd is in de samenleving. Het is de taak van ons allen om geweld in al zijn vormen te herkennen. We moeten ons bewust zijn van onze eigen rol daarin en de wens èn het lef hebben iets te doen aan het voorkomen van geweld en aan de gevolgen daarvan.

Visie:

Door met elkaar de discussie aan te gaan over geweld, door onze denkbeelden daarover ter discussie te durven stellen, door met elkaar te zoeken naar onze rol in het (ervaren) geweld een omgeving creëren waarin we kunnen en durven zien en het lef hebben om te handelen en ons uit te spreken.

Aanvullende informatie

Praktische informatie ECTS: 30 (voltijd en deeltijd).

Inschrijven: van 18 februari t/m 14 mei 2020 via Osiris. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden op volgorde van binnenkomst geplaatst of naar andere minors doorverwezen

Toetsing

We hanteren verschillende toetsvormen, namelijk: toetsen met multiple-choice vragen, reflectie- en zingevingsverslagen, literatuurstudies, projecten en projectverslagen en presentaties. Er geldt een aanwezigheidsplicht.

Rooster

Periode: augustus 2020 t/m februari 2021

Rooster: Het onderwijs van de voltijd minoren wordt geroosterd op maandag t/m vrijdag. Het onderwijs van de deeltijd minoren wordt geroosterd op maandag.