Kies op maat

Inloggen Menu

Begeleidingskunde vt progr., start september 2020

Rotterdam heeft te maken met wisselende samenwerkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals en cliĆ«nten  te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor leer je vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. Begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding.

Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, leidinggevende., beginnend loopbaanbegeleider of aspirant-counselor Kortom, een boeiende richting waarmee je straks alle kanten op kunt.

 

 

 

 

Leerdoelen

Competenties/leerdoelen

  • De begeleidingskundige coacht individuen en groepen op systemische wijze in onderscheiden organisatorische situaties en onderzoekt voortdurend het eigen handelen.
  • De begeleidingskundige brengt op resultaatgerichte wijze en in verschillende contexten diverse soorten begeleidingsvormen op gang, waarbij mensen zich uitgedaagd voelen om de gewenste competenties en ontwikkeling te realiseren.
  • De begeleidingskundige onderkent normatieve kenmerken van professioneel handelen, zoals zingeving, ethiek en diversiteit te onderkennen en hanteert deze in de beroepspraktijk.
  • De begeleidingskundige leert van de eigen ervaringen, toetst deze aan bestaande praktijktheorieĆ«n en levert door middel van onderzoek een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van begeleidingskunde.

De studenten die voor deze minor kiezen worden opgeleid om professionele begeleiding te geven aan verschillende functies binnen een organisatie. Je leert begeleiding te geven over zowel de technisch vakmatige skills als over de normatieve attitude die bij de adequate uitoefening van het sociale beroep hoort. Daarnaast leer je om organisatorische contexten, de samenwerking en de afstemming met andere disciplines(management) in de organisaties te gebruiken.

Aanvullende informatie

Contactpersoon: Jeroen Wouters

Praktische informatie ECTS: 30 (voltijd).

Inschrijven: van 18 februari t/m 14 mei 2020 in Osiris. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden op volgorde van binnenkomst geplaatst of naar andere minors doorverwezen.

Ingangseisen

Deze minor is relevant voor de studenten die in de toekomst volgende beroepen willen uitvoeren: interne coach van professionals in organisaties of leidinggevende in verschillende sectoren (zowel  non profit als profit). Denk hierbij aan de kinderopvang, zorginstellingen, psychiatrisch ziekenhuizen, maar ook bouwbedrijven, autogarages, ICT-organisaties, enz. Daarnaast kun je als loopbaancoach of professionele begeleider bij bureaus voor re-integratie aan de slag of als zelfstandig ondernemerschap met een eigen professionele begeleidingspraktijk.

Toetsing

Toetsopdrachten, reflectieverslagen, tentamens en een presentatie van je coachingsprofiel.

Rooster

Rooster: Het onderwijs van de voltijdminor wordt geroosterd op maandag t/m vrijdag.

Zowel voor voltijd als deeltijd is tijd beschikbaar gemaakt voor SLC en afstudeerbegeleiding van je eigen opleiding.