Kies op maat

Inloggen Menu

Begeleidingskunde (deeltijd)

Rotterdam heeft te maken met wisselende samen¬werkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals en cliënten te begeleiden in een grootstedelijke omgeving.

Binnen de minor leer je vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit diverse wetenschap¬pelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. Begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding.

Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, beginnend loopbaan-begeleider of aspirant-counselor. Kortom, een boeiende richting waarmee je alle kanten op kunt.

Studenten over de Minor Begeleidingskunde from Just-Imagine Productions on Vimeo .

Studenten van de minor Begeleidingskunde hebben als opdracht voor het vak Personal branding een filmpje over zichzelf gemaakt. Bekijk hieronder een voorbeeld:

 

 

Meer informatie over het vak Begeleidingskunde kun je in onderstaande filmpjes bekijken:

 

 

Promotiefilmpje minor Begeleidingskunde:

 

Praktische informatie ECTS: 18. Let op: de minors in deeltijd zijn bij ISO altijd 18 ECTS. Dit geldt ook voor studenten van andere instituten die een ISO-minor in deeltijd gaan doen.

Inschrijven: van 18 februari t/m 31 maart 2020 in Osiris. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden op volgorde van binnenkomst geplaatst of naar andere minors doorverwezen.

Voorwaarden : er zijn geen beperkingen of voortrajecten voor ISO-studenten. Ben je student van een ander instituut, neem dan contact op met de minorcoördinator.

Periode: augustus 2020 t/m februari 2021

Rooster: De deeltijdminors voor ISO worden op maandag geroosterd in de namiddag en avond.

Zowel voor voltijd als deeltijd is tijd beschikbaar gemaakt voor SLC en afstudeerbegeleiding van je eigen opleiding.

Leerdoelen

Competenties/leerdoelen

De begeleidingskundige coacht individuen en groepen op systemische wijze in onderscheiden organisatorische situaties en onderzoekt voortdurend het eigen handelen.

De begeleidingskundige brengt op resultaatgerichte wijze en in verschillende contexten diverse soorten begeleidingsvormen op gang, waarbij mensen zich uitgedaagd voelen om de gewenste competenties en ontwikkeling te realiseren.

De begeleidingskundige onderkent normatieve kenmerken van professioneel handelen, zoals zingeving, ethiek en diversiteit te onderkennen en hanteert deze in de beroepspraktijk.

De begeleidingskundige leert van de eigen ervaringen, toetst deze aan bestaande praktijktheorieën en levert door middel van onderzoek een persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van begeleidingskunde.

De studenten die voor deze minor kiezen worden opgeleid om professionele begeleiding te geven aan verschillende functies binnen een organisatie. Je leert begeleiding te geven over zowel de technisch vakmatige skills als over de normatieve attitude die bij de adequate uitoefening van het sociale beroep hoort. Daarnaast leer je om organisatorische contexten, de samenwerking en de afstemming met andere disciplines(management) in de organisaties te gebruiken.

Ingangseisen

Deze minor is relevant voor de studenten die in de toekomst volgende beroepen willen uitvoeren: interne coach van professionals in organisaties of leidinggevende in verschillende sectoren (zowel non profit als profit). Denk hierbij aan de kinderopvang, zorginstellingen, psychiatrisch ziekenhuizen, maar ook bouwbedrijven, autogarages, ICT-organisaties, enz. Daarnaast kun je als loopbaancoach of professionele begeleider bij bureaus voor re-integratie aan de slag of als zelfstandig ondernemerschap met een eigen professionele begeleidingspraktijk.

Rooster

De deeltijdminors worden op de maandag ingeroosterd

Toetsing

Toetsopdrachten, reflectieverslagen, tentamens en een presentatie van je coachingsprofiel.

Aanvullende informatie

Contactpersoon: Janneke van den Berg, bejan@hr.nl

Inschrijven: van 11 februari t/m 23 maart 2021 in Osiris. Aanmeldingen na de sluitingsdatum worden op volgorde van binnenkomst geplaatst of naar andere minors doorverwezen.

Voor Kies op maat sluit de inschrijving op 29 april 2021.