Kies op maat

Inloggen Menu

Agoog in de GGZ, DT

Ruim vier op de tien mensen in Nederland hebben ooit in hun leven te maken gehad met psychische aandoeningen. De meeste van deze mensen kampen met stoornissen op het gebied van angst, stemming of een middelenafhankelijkheid (alcohol, drugs) (Trimbos, 2019). Deze cijfers liegen er niet om, psychiatrie is alom aanwezig in onze samenleving. Kijk maar om je heen en ga tellen; van iedere tien mensen die je telt, bijvoorbeeld in de trein of in de klas, hebben er dus vier mogelijk klachten, bijna de helft. Maar ondanks dat psychische kwetsbaarheid haast een onderdeel van het leven te noemen is, is het niet als vanzelfsprekend dat de zorg goed aansluit bij mensen die zorg nodig hebben of dat de maatschappij ruimte creƫert voor mensen die afwijken van het "normale". En wat is nu eigenlijk normaal? Of gek? Er is dus behoefte aan professionals met kennis over de psychiatrie. Professionals die signalen van psychische kwetsbaarheid herkennen, die weten hoe daar mee om te gaan. Maar ook professionals die kennis hebben van het omgaan met de grotere systemen die bij psychische kwetsbaarheid een rol spelen in zowel het ontstaan, in stand houden, als tegengaan daarvan. Bovenal een professional die in het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid gelijktijdig oog houdt voor zowel "de mens" als "de kwetsbaarheid". Kortom, een professional die herstel ondersteunend werkt, een Agoog in de GGZ.

Leerdoelen

Deze minor draagt bij aan jouw ontwikkeling tot agoog in de GGZ. We gaan aan de slag met het verbreden van je kennis over actuele opvattingen, behandelingen en methodieken in de GGZ. Omdat jij zelf het instrument bent in contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid, is het trainen van je communicatieve en gespreksvaardigheden evengoed een onderdeel van het programma. De bewustwording over je houding en de morele kwesties in het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid mogen daarbij niet ontbreken (ook in deze minor ontkom je dus niet aan reflecteren). Het lesprogramma bestaat uit theorievakken, trainingen, gesprekken, opdrachten en omvatten psychiatrie in de breedste zin van het woord. De cursussen die aangeboden worden binnen deze minor zijn: psychopathologie, herstel & rehabilitatie, motiveren tot gedragsverandering, drang & dwang, (transcultureel) systeemgericht werken en profileren als GGZ agoog. Waar mogelijk maken we gebruik van gastsprekers en ervaringsdeskundigen. Een gevarieerd aanbod, aangezien de groep mensen die gebruik maken van de GGZ namelijk een brede en diverse groep is. Deze minor is daarbij gebaseerd op een gedeelte van de specifieke competenties uit het landelijke beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog. Het is niet mogelijk om met deze minor de registratie GGZ-Agoog te behalen.

Ingangseisen

Deze minor is niet toegankelijk voor studenten Social Work met het profiel Zorg-GGZ. Er zijn geen verdere beperkingen of voortrajecten voor ISO-studenten. Het praktijkgerichte karakter van deze minor maakt dat de aansluiting moeilijker is voor studenten die niet bekend zijn met de psychiatrie. Mocht je geen sociale opleiding volgen maar toch interesse hebben in deze minor, neem dan contact op met de minorcoƶrdinator, via c.c.a.van.boxtel@hr.nl

Rooster

Het rooster voor de voltijd-variant verschilt van het rooster van de deeltijd-variant.
In de voltijd worden de lessen ingeroosterd van maandag t/m vrijdag, bestaande uit 3 dagdelen en bijbehorende zelfstudie. In de deeltijd worden de lessen aangeboden op de maandag (middag en avond).

Toetsing

Agoog in de ggz ggz psychiatrie psychische kwetsbaarheid minor voltijd social work

Aanvullende informatie

Contactpersoon minor (voltijd en deeltijd): Claudine van Boxtel c.c.a.van.boxtel@hr.nl