Kies op maat

Inloggen Menu

Begeleidingskunde VT

Begeleidingskunde is een relatief nieuw vak, waarbij je ontwikkelingen van mens en organisatie leert begeleiden vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale wetenschappen, de bedrijfswetenschappen en de geesteswetenschappen. De begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en methodieken welke in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, coaching, counseling, mediation, loopbaanbegeleiding e.d. Deze uitgebreide variatie aan professionele begeleidingsvormen en methodieken kan gezien worden als antwoord op de toegenomen complexiteit en dynamiek van organisatie en samenleving. Kenmerkend voor begeleidingskunde is de beoogde samenhang tussen de operationele, tactische en strategische componenten bij begeleiding. Een minor begeleidingskunde moet gezien worden als een ‘kennismaking’, een plek om te ontdekken wat begeleidingskunde kan betekenen. In de minor kunnen studenten elementaire ervaringen opdoen met bovengenoemde aspecten.

Na afronding en tijdens de minor geven studenten aan dat ze zichzelf en anderen hebben ontwikkeld doordat processen in begeleiding beter inzichtelijk zijn geworden, en ze een actieve rol kunnen spelen in trajecten van coaching. Verder weten ze welk begeleidingskundig profiel hen past, om in de eigen of toekomstige functie verder vorm aan te kunnen geven.

 

Bekijk hier de presentatie van het vak 'Aankomen in de haven' 

 

 

Leerdoelen

Er zijn drie leerlijnen in de opleiding die vorm geven en bijdragen aan jouw ontwikkeling als begeleidingskundige.

  1. De ontwikkelingsgerichte leerlijn: De vakken Onderzoek naar jezelf en aankomen in de haven geven tools om jouw ontwikkeling te kunnen maken en dit proces van ontwikkeling te  kunnen zien en borgen.
  2. De methodische leerlijn geeft hierbij een scala  aan werkvormen en methodieken die je in kunt zetten in de begeleidingskundige context. De vakken Begeleiden van professionals en Positieve psychologie zijn de vakken die behoren bij de methodische leerlijn.
  3. De contextuele leerlijn gaat over de context van het coachen en begeleiden – dit gaat zowel in op jezelf versterken áls ook de ander en de ander daarin kennen en leren kennen. Door theorieën te zoeken, onderzoeken en verbinden krijg je inzicht in de context van de coachee, de mogelijke wisselwerking met omgeving en het verdiepen van je denken hierover, om betekenis te geven hieraan in je rol als coach.

Ingangseisen

Deze minor staat open voor verschillende opleidingen. Juist is het leuk om verschillende perspectieven en insteken te bespreken met elkaar, daarom worden alle studenten van harte uitgenodigd deel te nemen.

Deze minor is relevant voor de studenten die in de toekomst volgende beroepen willen uitvoeren: interne coach van professionals in organisaties of leidinggevende in verschillende sectoren (zowel non profit als profit). Denk hierbij aan de kinderopvang, zorginstellingen, psychiatrisch ziekenhuizen, maar ook bouwbedrijven, autogarages, ICT-organisaties, enz. Daarnaast kun je als loopbaancoach of professionele begeleider bij bureaus voor re-integratie aan de slag of als zelfstandig ondernemerschap met een eigen professionele begeleidingspraktijk.

Literatuur

Verplicht voorgeschreven literatuur per vak

 

Onderzoek naar jezelf

Ruijters, M. & & Luin, G. van (2019). Mijn binnenste buiten. Werken aan je professionele identiteit. Uitgeverij Boom: Amsterdam

Begeleiden van professionals

Kouwenhoven M., Strategisch coachen, Soest, ISBN 9789024418008

Ribbens, A., Waringa, A., Direct aan de slag met het nieuwe coachen, E coaching| 1e druk | Uitgeverij Boom/Nelissen ISBN 9789024401567

Positieve psychologie

Banning, H. & Banning-Mul. Narratieve begeleidingskunde: Hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Soest: Nelissen 2010

Bannink, F. (2010). Positieve psychologie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Durf te denken

Wiss, E. (2020). Socrates op sneakers. Filosofische gids voor het stellen van goede vragen. Uitgeverij Ambo/Anthos

Rasch, M (2022). Autonomie. Een zelfhulpgids. Uitgeverij Prometheus.


Overige artikelen/handouts worden beschikbaar gesteld op cumlaude/N@tschool.

Rooster

Voor de voltijd zijn de lesdagen (onder voorbehoud) dinsdag en donderdag.

Toetsing

Toetsopdrachten, reflectieverslagen, tentamens en een presentatie van je coachingsprofiel.

Aanvullende informatie

Volg onze online voorlichting

Deze voorlichting is een interactieve online bijeenkomst via Teams. Je krijgt een korte presentatie over de minor+ en kunt daarna vragen stellen aan de docent. Je kunt meedoen op je mobiel, laptop of tablet.

Door hieronder op de datum van de voorlichting te klikken kom je in de Teams meeting.

13 februari  10.00 - 11.00 uur

13 februari  16.00 - 17.00 uur

14 februari  10.00 - 11.00 uur

14 februari  16.00 - 17.00 uur