Kies op maat

Login Menu

Zorg voor kind en jeugd met specifieke zorgbehoeften (VT)

Ben jij geïnteresseerd in de zorg voor kinderen en jongeren met een specifieke zorgbehoefte? Dan is deze minor iets voor jou!

Gaat de zorg voor kinderen en jongeren met een beperking jou aan het hart en wil jij meer kennis van thema’s die nodig zijn om zorg aan hen te verlenen? Dan is deze brede, veelzijdige en inspirerende minor iets voor jou!

De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op Ziekte en Gezondheid verschuiven naar Gedrag en Gezondheid. Tegelijkertijd verandert de verantwoordelijkheid voor de zorg van het Rijk naar Gemeenten. Dit heeft consequenties voor kinderen en jongeren met een beperking én voor de zorgprofessionals die met hen werken.

In deze minor ga je aan de slag met vraagstukken uit de praktijk op het terrein van de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. De onderwerpen zijn ziekte-overstijgend en gaan over thema’s waar je als hulpverlener kennis van moet hebben, om zorg te verlenen aan kinderen en jongeren met specifieke zorgbehoeften. Denk aan vraagstukken zoals, kan een kind of jongere met een chronische ziekte nog meedoen in de maatschappij? Of welke uitdagingen komen kinderen en jongeren, met een beperking, en hun ouders tegen in hun leven? Houd er rekening mee dat ziektebeelden en de behandeling van patiënten met een bepaald ziektebeeld alleen zijdelings aan de orde komen.

Opleiding kinderverpleegkundige Erasmus MC

Tijdens deze minor volg je onder andere onderwijs behorend bij de Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige van het Erasmus MC. Wanneer je de toets van dit onderwijs behaald, krijg je vrijstelling voor een gedeelte van het theoretische deel van de opleiding tot kinderverpleegkundige van het Erasmus MC.

Leerdoelen

Aan het eind van de minor:

  • Heb je kennis van de organisatie van de zorg rondom kinderen en jongeren en kun je benoemen wat de rol van je beroepsgroep binnen deze samenwerking is.
  • Kun je binnen de zorg voor kinderen en jongeren samenwerken met andere beroepsgroepen (kent de eigen rol en die van andere disciplines, weet hoe en wanneer andere disciplines in te schakelen).
  • Kun je benoemen wat het belang van preventie is binnen de gezondheidszorg rondom de kinderen en jongeren, welke preventieve interventies mogelijk zijn, hoe deze is georganiseerd en wat de rol van je eigen beroepsgroep is binnen de verschillende preventieve interventies.
  • Heb je kennis van de belangrijkste gezondheidsbedreigingen en kun je die kennis vertalen naar interventies geschikt voor de eigen beroepsgroep.
  • Heb je kennis van de belangrijkste actuele thema’s binnen de zorg voor de kinderen en jongeren en kun je die kennis vertalen naar de competenties van het eigen beroepsprofiel.
  • Heb je kennis van inhoud en belang van zelfmanagement, empowerment, participatie en transitie en kun je kinderen en jongeren en zijn/ haar ouders/ verzorgers hierin coachen.
  • Kun je een project in de praktijk van de zorg voor kinderen en jongeren uitvoeren.

Ingangseisen

Deze minor is alleen voor verpleegkundestudenten toegankelijk. Daarnaast ben je geïnteresseerd in de zorg voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte en bereid over de grenzen van de ziekte en je beroep heen te kijken. Je hebt onderwijs van jaar 2 en 3 gevolgd. En je beschikt over basiskennis m.b.t. gezonde/ afwijkende groei en ontwikkeling van het kind en de jongere.

Toetsing

Theorietoets
Projectverslag
Minorproduct 1
Minorproduct 2